CPPLUS

Đầu ghi hình 16 kênh Analog CPPlus model CP-ER-1602E1-TS

Đầu ghi hình 16 kênh Analog CPPlus model CP-ER-1602E1-TS

16 Ch. 1080P Lite Astra DVRH.264 dual-stream video compressionAll channel 1080P Lite Non-Realtime Re..

Đơn giá chưa VAT

2,893,000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh Analog CPPlus model CP-ER-1602K1-TS

Đầu ghi hình 16 kênh Analog CPPlus model CP-ER-1602K1-TS

16 Ch. 1080P Astra DVRH.264 dual-stream video compressionAll channel 1080P Non-Realtime RecordingSup..

Đơn giá chưa VAT

4,706,000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh Analog CPPlus model CP-ER-0404E1-TS

Đầu ghi hình 4 kênh Analog CPPlus model CP-ER-0404E1-TS

4 Ch. 1080P Lite Astra DVRH.264 dual-stream video compressionAll channel 1080P Lite Realtime Recordi..

Đơn giá chưa VAT

1,010,000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh Analog CPPlus model CP-ER-0404K1-TS

Đầu ghi hình 4 kênh Analog CPPlus model CP-ER-0404K1-TS

4 Ch. 1080P Astra DVRH.264 dual-stream video compressionAll channel 1080P Non-Realtime RecordingSupp..

Đơn giá chưa VAT

1,613,000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh Analog CPPlus model CP-ER-0804E1-TS

Đầu ghi hình 8 kênh Analog CPPlus model CP-ER-0804E1-TS

8 Ch. 1080P Lite Astra DVRH.264 dual-stream video compressionAll channel 1080P Non-Realtime Recordin..

Đơn giá chưa VAT

1,610,000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh Analog CPPlus model CP-ER-0804K1-TS

Đầu ghi hình 8 kênh Analog CPPlus model CP-ER-0804K1-TS

8 Ch. 1080P Astra DVRH.264 dual-stream video compressionAll channel 1080P Non-Realtime RecordingSupp..

Đơn giá chưa VAT

2,581,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 trang)