WISENET SAMSUNG

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP Wisenet Samsung HRD-E1630L

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP Wisenet Samsung HRD-E1630L

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP'- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB..

Đơn giá chưa VAT

5,467,000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP WISENET SAMSUNG HRD-E1630LP/AC

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP WISENET SAMSUNG HRD-E1630LP/AC

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP'- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB..

Đơn giá chưa VAT

4,979,000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh HRD-1642  WISENET SAMSUNG HRD-1642

Đầu ghi hình 16 kênh HRD-1642 WISENET SAMSUNG HRD-1642

Đầu ghi hình 16 kênh HRD-1642 - Độ phân giải ghi hình AHD (4MP) , TVL, CVL (2MP), ANALOG- Hỗ trợ 8 ổ..

Đơn giá chưa VAT

15,840,000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh SRD-1694  WISENET SAMSUNG SRD-1694

Đầu ghi hình 16 kênh SRD-1694 WISENET SAMSUNG SRD-1694

Đầu ghi hình 16 kênh SRD-1694 - Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA x 6TB- Cổng ..

Đơn giá chưa VAT

17,155,000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LAP Wisenet Samsung HRD-E430L

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LAP Wisenet Samsung HRD-E430L

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LAP'- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB-..

Đơn giá chưa VAT

2,162,000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LAP WISENET SAMSUNG HRD-E430LAP/CAP

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LAP WISENET SAMSUNG HRD-E430LAP/CAP

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LAP'- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB-..

Đơn giá chưa VAT

1,969,000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh AHD SRD-494 WISENET SAMSUNG SRD-494

Đầu ghi hình 4 kênh AHD SRD-494 WISENET SAMSUNG SRD-494

Đầu ghi hình 4 kênh AHD SRD-494- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA x 6TB- Cổn..

Đơn giá chưa VAT

6,781,000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh HRD-442  WISENET SAMSUNG HRD-442

Đầu ghi hình 4 kênh HRD-442 WISENET SAMSUNG HRD-442

Đầu ghi hình 4 kênh HRD-442 - Độ phân giải ghi hình AHD (4MP) , HDTVL, HDCVL (2MP), ANALOG- Hỗ trợ 2..

Đơn giá chưa VAT

5,052,000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP Wisenet Samsung HRD-E830L

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP Wisenet Samsung HRD-E830L

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP'- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB- ..

Đơn giá chưa VAT

4,386,000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP WISENET SAMSUNG HRD-E830LP/AC

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP WISENET SAMSUNG HRD-E830LP/AC

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP'- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB- ..

Đơn giá chưa VAT

3,994,000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh HRD-842 WISENET SAMSUNG HRD-842

Đầu ghi hình 8 kênh HRD-842 WISENET SAMSUNG HRD-842

Đầu ghi hình 8 kênh HRD-842- Độ phân giải ghi hình AHD (4MP) , TVL, CVL (2MP), ANALOG- Hỗ trợ 4 ổ cứ..

Đơn giá chưa VAT

11,106,000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh SRD-894 WISENET SAMSUNG SRD-894

Đầu ghi hình 8 kênh SRD-894 WISENET SAMSUNG SRD-894

Đầu ghi hình 8 kênh SRD-894- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - 4 ổ cứng SATA x 6TB- Cổng Audio: 8v..

Đơn giá chưa VAT

12,998,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 trang)