WISENET SAMSUNG

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP Wisenet Samsung HRD-E1630L

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP Wisenet Samsung HRD-E1630L

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP'- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB..

Đơn giá chưa VAT

5.467.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP Wisenet Samsung HRD-E1630LP/AC

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP Wisenet Samsung HRD-E1630LP/AC

Đầu ghi hình 16 kênh AHD HRD-E1630LP'- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB..

Đơn giá chưa VAT

4.979.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh HRD-1642 Wisenet Samsung HRD-1642

Đầu ghi hình 16 kênh HRD-1642 Wisenet Samsung HRD-1642

Đầu ghi hình 16 kênh HRD-1642 - Độ phân giải ghi hình AHD ( 4MP ) , TVL , CVL ( 2MP ) , ANALOG- Hỗ t..

Đơn giá chưa VAT

15.840.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh SRD-1694 Wisenet Samsung SRD-1694

Đầu ghi hình 16 kênh SRD-1694 Wisenet Samsung SRD-1694

Đầu ghi hình 16 kênh SRD-1694 - Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA x 6TB- Cổng ..

Đơn giá chưa VAT

17.155.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LAP Wisenet Samsung HRD-E430L

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LAP Wisenet Samsung HRD-E430L

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LAP'- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB-..

Đơn giá chưa VAT

2.162.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LAP Wisenet Samsung HRD-E430LAP/CAP

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LAP Wisenet Samsung HRD-E430LAP/CAP

Đầu ghi hình 4 kênh AHD HRD-E430LAP'- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB-..

Đơn giá chưa VAT

1.969.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh AHD SRD-494 Wisenet Samsung SRD-494

Đầu ghi hình 4 kênh AHD SRD-494 Wisenet Samsung SRD-494

Đầu ghi hình 4 kênh AHD SRD-494- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA x 6TB- Cổn..

Đơn giá chưa VAT

6.781.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh HRD-442 Wisenet Samsung HRD-442

Đầu ghi hình 4 kênh HRD-442 Wisenet Samsung HRD-442

Đầu ghi hình 4 kênh HRD-442 - Độ phân giải ghi hình AHD ( 4MP ) , HDTVL , HDCVL ( 2MP ) , ANALOG- Hỗ..

Đơn giá chưa VAT

5.052.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP Wisenet Samsung HRD-E830L

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP Wisenet Samsung HRD-E830L

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP'- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB- ..

Đơn giá chưa VAT

4.386.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP Wisenet Samsung HRD-E830LP/AC

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP Wisenet Samsung HRD-E830LP/AC

Đầu ghi hình 8 kênh AHD HRD-E830LP'- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA x 6TB- ..

Đơn giá chưa VAT

3.994.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh HRD-842 Wisenet Samsung HRD-842

Đầu ghi hình 8 kênh HRD-842 Wisenet Samsung HRD-842

Đầu ghi hình 8 kênh HRD-842- Độ phân giải ghi hình AHD ( 4MP ) , TVL , CVL ( 2MP ) , ANALOG- Hỗ trợ ..

Đơn giá chưa VAT

11.106.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh SRD-894 Wisenet Samsung SRD-894

Đầu ghi hình 8 kênh SRD-894 Wisenet Samsung SRD-894

Đầu ghi hình 8 kênh SRD-894- Độ phân giải ghi hình 1920 x 1080 - 4 ổ cứng SATA x 6TB- Cổng Audio : 8..

Đơn giá chưa VAT

12.998.000 đ

Đầu ghi hình Samsung Wisenet SRD-1642

Đầu ghi hình Samsung Wisenet SRD-1642

16CH 960H Digital Video Recorder..

Đơn giá chưa VAT

13.261.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 13 của 13 (1 trang)