PURATECH

Đầu ghi 4 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-2800AG

Đầu ghi 4 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-2800AG

Đầu ghi kỹ thuật số PURATECH 4 kênh AHDNH 2.0M, PRC-2800AGĐầu ghi 4 kênh chuẩn AHD-NH (1080N). Có th..

Đơn giá chưa VAT

2.036.000 đ

Đầu ghi 4 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-2800AGs

Đầu ghi 4 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-2800AGs

Đầu ghi kỹ thuật số Wifi-4G PURATECH 4 kênh AHDNH 2.0M, PRC-2800AGsTrang bị card và anten thu tín hi..

Đơn giá chưa VAT

6.255.000 đ

Đầu ghi 4 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-2800AH

Đầu ghi 4 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-2800AH

Đầu ghi kỹ thuật số PURATECH 4 kênh AHD-H 2.1M, PRC-2800AHĐầu ghi kết nối 4 kênh AHD chuẩn Full HD 1..

Đơn giá chưa VAT

2.701.000 đ

Đầu ghi 4 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-2800AJ

Đầu ghi 4 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-2800AJ

Đầu ghi kỹ thuật số PURATECH 4 kênh AHD 4.0M, PRC-2800AJĐầu ghi kết nối 4 kênh AHD chuẩn Ultra HD 4M..

Đơn giá chưa VAT

3.441.000 đ

Đầu ghi 4 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-2800AK

Đầu ghi 4 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-2800AK

Đầu ghi kỹ thuật số PURATECH 4 kênh AHD 5.0M, PRC-2800AKĐầu ghi kết nối 4 kênh AHD/TVI chuẩn Ultra H..

Đơn giá chưa VAT

4.830.000 đ

Đầu ghi 8 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-3700AG

Đầu ghi 8 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-3700AG

Đầu ghi kỹ thuật số PURATECH 8 kênh AHDNH 2.0M, PRC-3700AGĐầu ghi 8 kênh chuẩn AHD-NH (1080N). Có th..

Đơn giá chưa VAT

2.217.000 đ

Đầu ghi 8 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-3700AGs

Đầu ghi 8 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-3700AGs

Đầu ghi kỹ thuật số Wifi-4G PURATECH 8 kênh AHDNH 2.0M, PRC-3700AGsTrang bị card và anten thu tín hi..

Đơn giá chưa VAT

5.555.000 đ

Đầu ghi 8 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-3700AH

Đầu ghi 8 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-3700AH

Đầu ghi kỹ thuật số PURATECH 8 kênh AHD-H 2.1M, PRC-3700AHĐầu ghi 8 kênh AHD chuẩn Full HD 1080P. Có..

Đơn giá chưa VAT

3.405.000 đ

Đầu ghi 8 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-3700AJ

Đầu ghi 8 kênh AHD-M/ AHD-H/ 4.0M Puratech PRC-3700AJ

Đầu ghi kỹ thuật số PURATECH 8 kênh 4.0M, PRC-3700AJĐầu ghi 8 kênh AHD chuẩn Ultra HD 4M. Có thể chu..

Đơn giá chưa VAT

4.245.000 đ

Đầu ghi hình 16 , 24 , 32 kênh AHD-M/ AHD-H Full HD 1080P/ 4.0M Puratech PRC-19000AJ

Đầu ghi hình 16 , 24 , 32 kênh AHD-M/ AHD-H Full HD 1080P/ 4.0M Puratech PRC-19000AJ

Đầu ghi kỹ thuật số PURATECH 32 kênh 4.0M, PRC-19000AJĐầu ghi 32 kênh AHD chuẩn Ultra AHD 4M. Có thể..

Đơn giá chưa VAT

17.773.000 đ

Đầu ghi hình 16 , 24 , 32 kênh AHD-M/ AHD-H Full HD 1080P/ 4.0M Puratech PRC-19000AM

Đầu ghi hình 16 , 24 , 32 kênh AHD-M/ AHD-H Full HD 1080P/ 4.0M Puratech PRC-19000AM

Đầu ghi kỹ thuật số PURATECH 32 kênh 2.0M, Model: PRC-19000AMĐầu ghi 32 kênh AHD chuẩn AHD-NH (1080N..

Đơn giá chưa VAT

12.482.000 đ

Đầu ghi hình 16 , 24 , 32 kênh AHD-M/ AHD-H Full HD 1080P/ 4.0M Puratech PRC-4600AG

Đầu ghi hình 16 , 24 , 32 kênh AHD-M/ AHD-H Full HD 1080P/ 4.0M Puratech PRC-4600AG

Đầu ghi kỹ thuật số PURATECH 16 kênh AHDNH 2.0M, PRC-4600AGĐầu ghi 16 kênh camera chuẩn AHD-NH (1080..

Đơn giá chưa VAT

3.955.000 đ

Đầu ghi hình 16 , 24 , 32 kênh AHD-M/ AHD-H Full HD 1080P/ 4.0M Puratech PRC-4600AJ

Đầu ghi hình 16 , 24 , 32 kênh AHD-M/ AHD-H Full HD 1080P/ 4.0M Puratech PRC-4600AJ

Đầu ghi 16 kênh AHD 4.0M Puratech, PRC-4600AJĐầu ghi 16 kênh AHD chuẩn Ultra HD 4M. Có thể chuyển ch..

Đơn giá chưa VAT

10.986.000 đ

Đầu ghi hình 16 , 24 , 32 kênh AHD-M/ AHD-H Full HD 1080P/ 4.0M Puratech PRC-4600AP

Đầu ghi hình 16 , 24 , 32 kênh AHD-M/ AHD-H Full HD 1080P/ 4.0M Puratech PRC-4600AP

Đầu ghi kỹ thuật số PURATECH 16 kênh UHD 5.0M, PRC-4600APĐầu ghi 16 kênh AHD chuẩn Ultra HD 5M. Có t..

Đơn giá chưa VAT

24.800.000 đ

Đầu ghi hình PURATECH 4 kênh AHD 5.0M-N PRC-2800A

Đầu ghi hình PURATECH 4 kênh AHD 5.0M-N PRC-2800A

Đầu ghi hình PURATECH 4 kênh AHD 5.0M-N, PRC-2800AĐầu ghi 4 kênh AHD 5M (5M-N). Có thể chuyển chế độ..

Đơn giá chưa VAT

1.900.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 17 (2 trang)