GLOBAL

Đầu ghi 16 kênh độ phân giải HD Global TAG-A161F-V2.1

Đầu ghi 16 kênh độ phân giải HD Global TAG-A161F-V2.1

Đầu ghi hình 16 kênh độ phân giải HD, 1080N- Chuẩn nén hình ảnh : H.264- Chuẩn hình ảnh : PAL/NTSC- ..

Đơn giá chưa VAT

2.252.000 đ

Đầu ghi 4 kênh độ phân giải Full HD Global TAG-041P-V2.2

Đầu ghi 4 kênh độ phân giải Full HD Global TAG-041P-V2.2

Đầu ghi hình 4 kênh độ phân giải Full HD, 1080P- Chuẩn nén hình ảnh : H.264- Chuẩn hình ảnh : PAL/NT..

Đơn giá chưa VAT

1.486.000 đ

Đầu ghi 4 kênh độ phân giải HD Global GF-A041F-V2.1

Đầu ghi 4 kênh độ phân giải HD Global GF-A041F-V2.1

Đầu ghi hình 4 kênh độ phân giải HD:1280*1024- Chuẩn nén hình ảnh : H.264- Chuẩn hình ảnh : PAL/NTSC..

Đơn giá chưa VAT

955.000 đ

Đầu ghi 4 kênh độ phân giải HD Global GF-A081F-V2.1

Đầu ghi 4 kênh độ phân giải HD Global GF-A081F-V2.1

Đầu ghi hình 4 kênh độ phân giải HD:1280*1024- Chuẩn nén hình ảnh : H.264- Chuẩn hình ảnh : PAL/NTSC..

Đơn giá chưa VAT

1.270.000 đ

Đầu ghi 4 kênh độ phân giải HD Global TAG-A041F-V2.1

Đầu ghi 4 kênh độ phân giải HD Global TAG-A041F-V2.1

Đầu ghi hình 4 kênh độ phân giải HD, 1080N- Chuẩn nén hình ảnh : H.264- Chuẩn hình ảnh : PAL/NTSC- C..

Đơn giá chưa VAT

1.099.000 đ

Đầu ghi 8 kênh độ phân giải Full HD Global TAG-081P-V2.2

Đầu ghi 8 kênh độ phân giải Full HD Global TAG-081P-V2.2

Đầu ghi hình 8 kênh độ phân giải Full HD, 1080P- Chuẩn nén hình ảnh : H.264- Chuẩn hình ảnh : PAL/NT..

Đơn giá chưa VAT

1.820.000 đ

Đầu ghi 8 kênh độ phân giải Full HD Global TAG-161P-V2.2

Đầu ghi 8 kênh độ phân giải Full HD Global TAG-161P-V2.2

Đầu ghi hình 8 kênh độ phân giải Full HD, 1080P- Chuẩn nén hình ảnh : H.264- Chuẩn hình ảnh : PAL/NT..

Đơn giá chưa VAT

4.450.000 đ

Đầu ghi 8 kênh độ phân giải HD Global TAG-A81F-V2.1

Đầu ghi 8 kênh độ phân giải HD Global TAG-A81F-V2.1

Đầu ghi hình 8 kênh độ phân giải HD, 1080N- Chuẩn nén hình ảnh : H.264- Chuẩn hình ảnh : PAL/NTSC- C..

Đơn giá chưa VAT

1.378.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 trang)