KBVISION

Đầu Ghi Dòng 7000 Series 5 In 1 ( Hỗ Trợ Cmr 1.0Mp/1.3Mp/ 2.0Mp) KBVision KX-7104SD6

Đầu Ghi Dòng 7000 Series 5 In 1 ( Hỗ Trợ Cmr 1.0Mp/1.3Mp/ 2.0Mp) KBVision KX-7104SD6

● Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 4/8 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Đầu ghi hình 4 kênh + 1..

Đơn giá chưa VAT

781.000 đ

Đầu Ghi Dòng 7000 Series 5 In 1 ( Hỗ Trợ Cmr 1.0Mp/1.3Mp/ 2.0Mp) KBVision KX-7108SD6

Đầu Ghi Dòng 7000 Series 5 In 1 ( Hỗ Trợ Cmr 1.0Mp/1.3Mp/ 2.0Mp) KBVision KX-7108SD6

● Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 4/8 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Đầu ghi hình 4 kênh + 1..

Đơn giá chưa VAT

1.087.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 2 KBVision KX-7104TH1

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 2 KBVision KX-7104TH1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1) 4/8 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Đầu ghi hình 4 kênh + 1 kênh..

Đơn giá chưa VAT

1.010.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 3 KBVision KX-7108TH1

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 3 KBVision KX-7108TH1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1) 4/8 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Đầu ghi hình 4 kênh + 1 kênh..

Đơn giá chưa VAT

1.308.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 6 KBVision KX-7116H1

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 6 KBVision KX-7116H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1) 4/8/16 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Đầu ghi hình 16 kênh + 2 ..

Đơn giá chưa VAT

1.840.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 7 KBVision KX-7216H1

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 7 KBVision KX-7216H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1) 16 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Kết nối 16 kênh HDAnalog / 16..

Đơn giá chưa VAT

3.216.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 8 KBVision KX-7232H1

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 8 KBVision KX-7232H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1) 32 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Kết nối 32 kênh HDAnalog / 16..

Đơn giá chưa VAT

4.437.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 2 KBVision KX-8104H1

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 2 KBVision KX-8104H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1)* Đầu ghi hình 4 kênh + 2 kênh IP* Đầu ghi hình 8 kênh + 4 kênh IP* Đầu gh..

Đơn giá chưa VAT

1.164.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 3 KBVision KX-8108H1

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 3 KBVision KX-8108H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1)* Đầu ghi hình 4 kênh + 2 kênh IP* Đầu ghi hình 8 kênh + 4 kênh IP* Đầu gh..

Đơn giá chưa VAT

1.822.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 4 KBVision KX-8116H1

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 4 KBVision KX-8116H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1)* Đầu ghi hình 4 kênh + 2 kênh IP* Đầu ghi hình 8 kênh + 4 kênh IP* Đầu gh..

Đơn giá chưa VAT

3.186.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 5 KBVision KX-8216H1

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 5 KBVision KX-8216H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1)* Đầu ghi hình 16 kênh HDAnalog + 8 kênh IP● Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /..

Đơn giá chưa VAT

4.103.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 6 KBVision KX-8232H1

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 6 KBVision KX-8232H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1)* Đầu ghi hình 32 kênh HDAnalog/32 kênh IP● Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /T..

Đơn giá chưa VAT

6.830.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 7 KBVision KX-8832H1

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 7 KBVision KX-8832H1

● Đầu ghi hình 32 kênh HD (5 in 1)● Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP ((kết nối tối ..

Đơn giá chưa VAT

17.023.000 đ

Đầu Ghi HD CVI 2K (~ 4.0 Megapixel) KBVision KX-2K8104H1

Đầu Ghi HD CVI 2K (~ 4.0 Megapixel) KBVision KX-2K8104H1

Đầu ghi hình HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 5Mp_x000D_- Đối với đầu 4 kênh (thêm 2 kênh IP), 8 ..

Đơn giá chưa VAT

2.010.000 đ

Đầu Ghi HD CVI 2K (~ 4.0 Megapixel) KBVision KX-2K8108H1

Đầu Ghi HD CVI 2K (~ 4.0 Megapixel) KBVision KX-2K8108H1

Đầu ghi hình HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 5Mp_x000D_- Đối với đầu 4 kênh (thêm 2 kênh IP), 8 ..

Đơn giá chưa VAT

2.846.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 39 (3 trang)