KBVISION

Đầu Ghi Dòng 7000 Series 5 In 1 ( Hỗ Trợ Được Cmr 1.0Mp/1.3Mp/ 2.0Mp) Kbvision KX-7104SD6

Đầu Ghi Dòng 7000 Series 5 In 1 ( Hỗ Trợ Được Cmr 1.0Mp/1.3Mp/ 2.0Mp) Kbvision KX-7104SD6

● Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 4/8 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Đầu ghi hình 4 kênh + 1..

Đơn giá chưa VAT

797.000 đ

Đầu Ghi Dòng 7000 Series 5 In 1 ( Hỗ Trợ Được Cmr 1.0Mp/1.3Mp/ 2.0Mp) Kbvision KX-7108SD6

Đầu Ghi Dòng 7000 Series 5 In 1 ( Hỗ Trợ Được Cmr 1.0Mp/1.3Mp/ 2.0Mp) Kbvision KX-7108SD6

● Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 4/8 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Đầu ghi hình 4 kênh + 1..

Đơn giá chưa VAT

1.109.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 2 Kbvision KX-7104TH1

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 2 Kbvision KX-7104TH1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1) 4/8 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Đầu ghi hình 4 kênh + 1 kênh..

Đơn giá chưa VAT

1.030.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 3 Kbvision KX-7108TH1

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 3 Kbvision KX-7108TH1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1) 4/8 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Đầu ghi hình 4 kênh + 1 kênh..

Đơn giá chưa VAT

1.334.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 6 Kbvision KX-7116H1

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 6 Kbvision KX-7116H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1) 4/8/16 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Đầu ghi hình 16 kênh + 2 ..

Đơn giá chưa VAT

1.877.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 7 Kbvision KX-7216H1

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 7 Kbvision KX-7216H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1) 16 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Kết nối 16 kênh HDAnalog / 16..

Đơn giá chưa VAT

3.280.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 8 Kbvision KX-7232H1

Đầu Ghi H265 Dòng 7000 Series 5 In 8 Kbvision KX-7232H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1) 32 kênh dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp* Kết nối 32 kênh HDAnalog / 16..

Đơn giá chưa VAT

4.526.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 2 Kbvision KX-8104H1

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 2 Kbvision KX-8104H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1)* Đầu ghi hình 4 kênh + 2 kênh IP* Đầu ghi hình 8 kênh + 4 kênh IP* Đầu gh..

Đơn giá chưa VAT

1.187.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 3 Kbvision KX-8108H1

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 3 Kbvision KX-8108H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1)* Đầu ghi hình 4 kênh + 2 kênh IP* Đầu ghi hình 8 kênh + 4 kênh IP* Đầu gh..

Đơn giá chưa VAT

1.858.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 4 Kbvision KX-8116H1

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 4 Kbvision KX-8116H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1)* Đầu ghi hình 4 kênh + 2 kênh IP* Đầu ghi hình 8 kênh + 4 kênh IP* Đầu gh..

Đơn giá chưa VAT

3.250.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 5 Kbvision KX-8216H1

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 5 Kbvision KX-8216H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1)* Đầu ghi hình 16 kênh HDAnalog + 8 kênh IP● Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /..

Đơn giá chưa VAT

4.185.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 6 Kbvision KX-8232H1

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 6 Kbvision KX-8232H1

● Đầu ghi hình HD (5 in 1)* Đầu ghi hình 32 kênh HDAnalog/32 kênh IP● Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /T..

Đơn giá chưa VAT

6.967.000 đ

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 7 Kbvision KX-8832H1

Đầu Ghi H265 Dòng 8000 Series 5 In 7 Kbvision KX-8832H1

● Đầu ghi hình 32 kênh HD (5 in 1)● Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP ((kết nối tối ..

Đơn giá chưa VAT

17.363.000 đ

Đầu Ghi HD CVI 2K (~ 4.0 Megapixel) Kbvision KX-2K8104H1

Đầu Ghi HD CVI 2K (~ 4.0 Megapixel) Kbvision KX-2K8104H1

Đầu ghi hình HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 5Mp_x000D_- Đối với đầu 4 kênh (thêm 2 kênh IP), 8 ..

Đơn giá chưa VAT

2.050.000 đ

Đầu Ghi HD CVI 2K (~ 4.0 Megapixel) Kbvision KX-2K8108H1

Đầu Ghi HD CVI 2K (~ 4.0 Megapixel) Kbvision KX-2K8108H1

Đầu ghi hình HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 5Mp_x000D_- Đối với đầu 4 kênh (thêm 2 kênh IP), 8 ..

Đơn giá chưa VAT

2.903.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 39 (3 trang)