PURATECH

Adapter - Nguồn tổng 12V10A

Adapter - Nguồn tổng 12V10A

Bộ nguồn tổng 12VDC - 10A - Công suất 120W..

Đơn giá chưa VAT

284.000 đ

Adapter - Nguồn tổng 12V15A

Adapter - Nguồn tổng 12V15A

Bộ nguồn tổng 12VDC - 15A - Công suất 180W..

Đơn giá chưa VAT

412.000 đ

Adapter - Nguồn tổng 12V20A

Adapter - Nguồn tổng 12V20A

Bộ nguồn tổng 12VDC- 20A - Công suất 240W, có quạt..

Đơn giá chưa VAT

470.000 đ

Adapter - Nguồn tổng 12V30A

Adapter - Nguồn tổng 12V30A

Bộ nguồn tổng 12VDC- 30A - Công suất 360W, có quạt..

Đơn giá chưa VAT

539.000 đ

Adapter - Nguồn tổng 12V40A

Adapter - Nguồn tổng 12V40A

Bộ nguồn tổng 12VDC- 40A - Công suất 500W, có quạt..

Đơn giá chưa VAT

872.000 đ

Adapter - Nguồn tổng 12V5A

Adapter - Nguồn tổng 12V5A

Bộ nguồn tổng 12V-5A - Công suất 60W..

Đơn giá chưa VAT

207.000 đ

Nguồn tổng 24V 24V10A

Nguồn tổng 24V 24V10A

Bộ nguồn tổng 24VDC-10A - Công suất 240W..

Đơn giá chưa VAT

515.000 đ

Nguồn tổng 24V 24V20A

Nguồn tổng 24V 24V20A

Bộ nguồn tổng 24VDC-20A - Công suất 480W, có quạt tản nhiệt..

Đơn giá chưa VAT

1.098.000 đ

Nguồn tổng 24V 24V5A

Nguồn tổng 24V 24V5A

Bộ nguồn tổng 24VDC-5A - Công suất 120W..

Đơn giá chưa VAT

314.000 đ

Nguồn tổng 5V 5V10A

Nguồn tổng 5V 5V10A

Bộ nguồn tổng 5VDC-10A - Công suất 50W..

Đơn giá chưa VAT

314.000 đ

Nguồn tổng 5V 5V20A

Nguồn tổng 5V 5V20A

Bộ nguồn tổng 5VDC-20A - Công suất 100W..

Đơn giá chưa VAT

470.000 đ

Nguồn tổng 5V 5V4A

Nguồn tổng 5V 5V4A

Bộ nguồn tổng 5VDC-4A - Công suất 20W..

Đơn giá chưa VAT

186.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 trang)