PANASONIC

Bản quyền cho đầu ghi hình PANASONIC WJ-NVE30W

Bản quyền cho đầu ghi hình PANASONIC WJ-NVE30W

7/8ch Additional License for NV300..

Đơn giá chưa VAT

18,190,000 đ

Bản quyền cho đầu ghi hình PANASONIC WJ-NXE20W

Bản quyền cho đầu ghi hình PANASONIC WJ-NXE20W

8(7)ch Additional License for NX200..

Đơn giá chưa VAT

18,190,000 đ

Bản quyền cho đầu ghi hình PANASONIC WJ-NXE40W

Bản quyền cho đầu ghi hình PANASONIC WJ-NXE40W

Additional License for NX400..

Đơn giá chưa VAT

69,560,000 đ

Bản quyền cho đầu ghi hình PANASONIC WJ-NXF02W

Bản quyền cho đầu ghi hình PANASONIC WJ-NXF02W

Business intelligent kit (For face) for NX200..

Đơn giá chưa VAT

20,670,000 đ

Bản quyền nhận diện khuôn mặt PANASONIC WJ-NVF20E

Bản quyền nhận diện khuôn mặt PANASONIC WJ-NVF20E

Face Recognition License for NV200..

Đơn giá chưa VAT

10,010,000 đ

Bản quyền nhận diện khuôn mặt PANASONIC WJ-NVF30W

Bản quyền nhận diện khuôn mặt PANASONIC WJ-NVF30W

Face Recognition License for NV300..

Đơn giá chưa VAT

18,980,000 đ

Bản quyền phần mềm Camera quan sát PANASONIC WJ-NXC05W

Bản quyền phần mềm Camera quan sát PANASONIC WJ-NXC05W

Concurrent user license for ASM300 with NX series..

Đơn giá chưa VAT

45,540,000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WJ-NXE30W

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WJ-NXE30W

8ch additional camera kits for NX300..

Đơn giá chưa VAT

18,190,000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASC970W

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASC970W

IP Matrix Server Software..

Đơn giá chưa VAT

100,100,000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASE201W

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASE201W

Extension Software to support 20 screen, Map, Hardware controller for ASM200..

Đơn giá chưa VAT

13,810,000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASE202W

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASE202W

Extension Software to support 64 screen for ASM200..

Đơn giá chưa VAT

13,810,000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASE203W

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASE203W

Extension Software to expand supporting devices for ASM200..

Đơn giá chưa VAT

15,530,000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASE205W

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASE205W

Extension Software of Visibility Enhancement for ASM200..

Đơn giá chưa VAT

203,280,000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASE231W

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASE231W

Extension Software of Facial Recognition GUI for ASM200 and ASC970..

Đơn giá chưa VAT

16,910,000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASE232W

Bản quyền phần mềm camera quan sát PANASONIC WV-ASE232W

Extension software of POS search..

Đơn giá chưa VAT

46,630,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 86 (6 trang)