PANASONIC

Bản quyền cho đầu ghi hình Panasonic WJ-NVE30W

Bản quyền cho đầu ghi hình Panasonic WJ-NVE30W

7/8ch Additional License for NV300..

Đơn giá chưa VAT

18.190.000 đ

Bản quyền cho đầu ghi hình Panasonic WJ-NXE20W

Bản quyền cho đầu ghi hình Panasonic WJ-NXE20W

8(7)ch Additional License for NX200..

Đơn giá chưa VAT

18.190.000 đ

Bản quyền cho đầu ghi hình Panasonic WJ-NXE40W

Bản quyền cho đầu ghi hình Panasonic WJ-NXE40W

Additional License for NX400..

Đơn giá chưa VAT

69.560.000 đ

Bản quyền cho đầu ghi hình Panasonic WJ-NXF02W

Bản quyền cho đầu ghi hình Panasonic WJ-NXF02W

Business intelligent kit (For face) for NX200..

Đơn giá chưa VAT

20.670.000 đ

Bản quyền nhận diện khuôn mặt Panasonic WJ-NVF20E

Bản quyền nhận diện khuôn mặt Panasonic WJ-NVF20E

Face Recognition License for NV200..

Đơn giá chưa VAT

10.010.000 đ

Bản quyền nhận diện khuôn mặt Panasonic WJ-NVF30W

Bản quyền nhận diện khuôn mặt Panasonic WJ-NVF30W

Face Recognition License for NV300..

Đơn giá chưa VAT

18.980.000 đ

Bản quyền phần mềm Camera quan sát Panasonic WJ-NXC05W

Bản quyền phần mềm Camera quan sát Panasonic WJ-NXC05W

Concurrent user license for ASM300 with NX series..

Đơn giá chưa VAT

45.540.000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WJ-NXE30W

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WJ-NXE30W

8ch additional camera kits for NX300..

Đơn giá chưa VAT

18.190.000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASC970W

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASC970W

IP Matrix Server Software..

Đơn giá chưa VAT

100.100.000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASE201W

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASE201W

Extension Software to support 20 screen, Map, Hardware controller for ASM200..

Đơn giá chưa VAT

13.810.000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASE202W

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASE202W

Extension Software to support 64 screen for ASM200..

Đơn giá chưa VAT

13.810.000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASE203W

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASE203W

Extension Software to expand supporting devices for ASM200..

Đơn giá chưa VAT

15.530.000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASE205W

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASE205W

Extension Software of Visibility Enhancement for ASM200..

Đơn giá chưa VAT

203.280.000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASE231W

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASE231W

Extension Software of Facial Recognition GUI for ASM200 and ASC970..

Đơn giá chưa VAT

16.910.000 đ

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASE232W

Bản quyền phần mềm camera quan sát Panasonic WV-ASE232W

Extension software of POS search..

Đơn giá chưa VAT

46.630.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 85 (6 trang)