DAHUA

Đầu ghi 8 Channel Pentabrid 4KN/5MP Mini 1U WizSense Digital Video Recorder Dahua DH-XVR5108HS-4KL-I2

Đầu ghi 8 Channel Pentabrid 4KN/5MP Mini 1U WizSense Digital Video Recorder Dahua DH-XVR5108HS-4KL-I2

8 Channel Penta-brid 4K-N/5MP Mini 1U WizSense Digital Video Recorder• Đầu ghi 8 kênh HDCVI• Hỗ trợ ..

Đơn giá chưa VAT

3.832.000 đ

Đầu ghi Dahua 16 Kênh model DH-XVR5116H-4KL-X

Đầu ghi Dahua 16 Kênh model DH-XVR5116H-4KL-X

- Đầu ghi hình 16 kênh , hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với..

Đơn giá chưa VAT

4.411.000 đ

Đầu ghi Dahua 16 Kênh model DH-XVR5216AN-4KL-X

Đầu ghi Dahua 16 Kênh model DH-XVR5216AN-4KL-X

- Đầu ghi hình 16 kênh , hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với..

Đơn giá chưa VAT

4.714.000 đ

Đầu ghi Dahua 4 Kênh model DH-XVR5104C-4KL-X

Đầu ghi Dahua 4 Kênh model DH-XVR5104C-4KL-X

- Đầu ghi hình 4 kênh , hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với ..

Đơn giá chưa VAT

1.934.000 đ

Đầu ghi Dahua 4 Kênh model DH-XVR5104H-4KL-X

Đầu ghi Dahua 4 Kênh model DH-XVR5104H-4KL-X

- Đầu ghi hình 4 kênh , hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với ..

Đơn giá chưa VAT

2.113.000 đ

Đầu ghi Dahua 8 Kênh model DH-XVR5108HS-4KL-X

Đầu ghi Dahua 8 Kênh model DH-XVR5108HS-4KL-X

- Đầu ghi hình 8 kênh , hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với ..

Đơn giá chưa VAT

3.069.000 đ

Đầu ghi Dahua DH-XVR7116HE-4KL-X

Đầu ghi Dahua DH-XVR7116HE-4KL-X

16 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder- Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chu..

Đơn giá chưa VAT

5.000.000 đ

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR4116HS-I

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR4116HS-I

• Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding• Hỗ trợ tố..

Đơn giá chưa VAT

1.645.000 đ

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR4216AN-I

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR4216AN-I

• Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding• Hỗ trợ tố..

Đơn giá chưa VAT

2.499.000 đ

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR5116H-4KL-I3

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR5116H-4KL-I3

• Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding• Hỗ trợ tố..

Đơn giá chưa VAT

4.704.000 đ

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR5116HE-4KL-I3

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR5116HE-4KL-I3

• Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding• Hỗ trợ tố..

Đơn giá chưa VAT

5.750.000 đ

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR5116HS-I3

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR5116HS-I3

• Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding• Hỗ trợ tố..

Đơn giá chưa VAT

2.646.000 đ

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR5216AN-4KL-I3

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR5216AN-4KL-I3

• Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding• Hỗ trợ tố..

Đơn giá chưa VAT

5.292.000 đ

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR5216AN-I3

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR5216AN-I3

• Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding• Hỗ trợ tố..

Đơn giá chưa VAT

3.735.000 đ

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR5416L-I3

Đầu ghi hình 16 Kênh , hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP Dahua DH-XVR5416L-I3

• Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP• Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding• Hỗ trợ tố..

Đơn giá chưa VAT

5.292.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 64 (5 trang)