DAHUA

Đầu ghi Dahua 16 kênh model XVR5116H-4KL-X

Đầu ghi Dahua 16 kênh model XVR5116H-4KL-X

• Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với ..

Đơn giá chưa VAT

4,437,000 đ

Đầu ghi Dahua 16 kênh model XVR5216AN-4KL-X

Đầu ghi Dahua 16 kênh model XVR5216AN-4KL-X

• Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với ..

Đơn giá chưa VAT

5,215,000 đ

Đầu ghi Dahua 4 kênh model XVR5104C-4KL-X

Đầu ghi Dahua 4 kênh model XVR5104C-4KL-X

• Đầu ghi hình 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với h..

Đơn giá chưa VAT

1,829,000 đ

Đầu ghi Dahua 4 kênh model XVR5104H-4KL-X

Đầu ghi Dahua 4 kênh model XVR5104H-4KL-X

• Đầu ghi hình 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với h..

Đơn giá chưa VAT

1,945,000 đ

Đầu ghi Dahua 8 kênh model XVR5108HS-4KL-X

Đầu ghi Dahua 8 kênh model XVR5108HS-4KL-X

• Đầu ghi hình 8 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với h..

Đơn giá chưa VAT

2,852,000 đ

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 16 kênh Dahua model XVR4116HS-X

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 16 kênh Dahua model XVR4116HS-X

• Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh H265 với hai luồn..

Đơn giá chưa VAT

1,945,000 đ

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 16 kênh Dahua model XVR5116HS-X

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 16 kênh Dahua model XVR5116HS-X

• Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265 với ha..

Đơn giá chưa VAT

2,724,000 đ

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 16 kênh Dahua model XVR5216AN-X

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 16 kênh Dahua model XVR5216AN-X

• Đầu ghi hình 16/32 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265 với..

Đơn giá chưa VAT

3,891,000 đ

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 32 kênh Dahua model XVR4232AN-X

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 32 kênh Dahua model XVR4232AN-X

• Đầu ghi hình 32 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh H265 với hai luồn..

Đơn giá chưa VAT

4,636,000 đ

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 32 kênh Dahua model XVR5232AN-X

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 32 kênh Dahua model XVR5232AN-X

• Đầu ghi hình 16/32 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265 với..

Đơn giá chưa VAT

6,498,000 đ

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 4 kênh Dahua model XVR4104C-X1

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 4 kênh Dahua model XVR4104C-X1

• Đầu ghi hình 4/8 kênh, Hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh H265+/H.265 độ p..

Đơn giá chưa VAT

1,076,000 đ

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 4 kênh Dahua model XVR4104HS-X1

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 4 kênh Dahua model XVR4104HS-X1

• Đầu ghi hình 4/8 kênh, Hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh H265+/H.265 độ p..

Đơn giá chưa VAT

1,126,000 đ

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 4 kênh Dahua model XVR5104C-X1

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 4 kênh Dahua model XVR5104C-X1

• Đầu ghi hình 4 kênh, Hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265 với hai..

Đơn giá chưa VAT

1,242,000 đ

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 4 kênh Dahua model XVR5104HS-X1

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 4 kênh Dahua model XVR5104HS-X1

• Đầu ghi hình 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265 với hai..

Đơn giá chưa VAT

1,325,000 đ

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 8 kênh Dahua model XVR4108C-X1

Đầu ghi hình chuẩn nén h.265+ 8 kênh Dahua model XVR4108C-X1

• Đầu ghi hình 4/8 kênh, Hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP , Chuẩn nén hình ảnh H265+/H.265 độ p..

Đơn giá chưa VAT

1,325,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 26 (2 trang)