QUESTEK

Đầu Ghi Hình 2K ( 4.0 Mp ) Questek WIN-2K9004D5

Đầu Ghi Hình 2K ( 4.0 Mp ) Questek WIN-2K9004D5

- Đầu ghi hình HDCVI 4/8/16 kênh dành cho camera 4 MP- Đối với đầu 4 kênh ( thêm 2 kênh IP ) - Đối v..

Đơn giá chưa VAT

2.064.000 đ

Đầu Ghi Hình 2K ( 4.0 Mp ) Questek WIN-2K9008D5

Đầu Ghi Hình 2K ( 4.0 Mp ) Questek WIN-2K9008D5

- Đầu ghi hình HDCVI 4/8/16 kênh dành cho camera 4 MP- Đối với đầu 4 kênh ( thêm 2 kênh IP ) - Đối v..

Đơn giá chưa VAT

2.818.000 đ

Đầu Ghi Hình 2K ( 4.0 Mp ) Questek WIN-2K9208D5

Đầu Ghi Hình 2K ( 4.0 Mp ) Questek WIN-2K9208D5

- Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh dành cho camera 4 MP- Đối với đầu 8 kênh ( Thêm 4 kênh IP ) - Chuẩn nén ..

Đơn giá chưa VAT

3.909.000 đ

Đầu Ghi Hình 2K ( 4.0 Mp ) Questek WIN-2K9216D5

Đầu Ghi Hình 2K ( 4.0 Mp ) Questek WIN-2K9216D5

- Đầu ghi hình HDCVI 4/8/16 kênh dành cho camera 4 MP- Đối với đầu 4 kênh ( thêm 2 kênh IP ) - Đối v..

Đơn giá chưa VAT

5.727.000 đ

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6004MH1

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6004MH1

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 ( AHD/TVI/CVI/CVBS/IP ) Đầu ghi hình 4 kênh + 1 kênh IP Hệ điều hành : Em..

Đơn giá chưa VAT

1.173.000 đ

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6004SD6

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6004SD6

- Đầu ghi hình Mini HD ( 5 in 1 ) 4/8 kênh dành cho camera 1.0 , 1.3 và 2.0 Mp* Đầu ghi hình 4 kênh ..

Đơn giá chưa VAT

973.000 đ

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6008MH1

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6008MH1

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 ( AHD/TVI/CVI/CVBS/IP ) Đầu ghi hình 8 kênh + 2 kênh IP Hệ điều hành : Em..

Đơn giá chưa VAT

1.627.000 đ

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6008SD6

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6008SD6

- Đầu ghi hình Mini HD ( 5 in 1 ) 4/8 kênh dành cho camera 1.0 , 1.3 và 2.0 Mp* Đầu ghi hình 4 kênh ..

Đơn giá chưa VAT

1.355.000 đ

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6016D5

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6016D5

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 ( AHD/TVI/CVI/CVBS/IP ) Đầu ghi hình 16 kênh + 4 kênh IP Hệ điều hành : ..

Đơn giá chưa VAT

2.300.000 đ

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6216D5

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6216D5

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 ( AHD/TVI/CVI/CVBS/IP ) Đầu ghi hình 16 kênh + 4 kênh IP Hệ điều hành : ..

Đơn giá chưa VAT

3.518.000 đ

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6232D5

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0 Lite ) Questek WIN-6232D5

- Đầu ghi hình 32 kênh HD ( 5 in 1 ) - Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP ( kết nối t..

Đơn giá chưa VAT

5.545.000 đ

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0Mp ) Questek WIN-9004D5

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0Mp ) Questek WIN-9004D5

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 ( AHD/TVI/CVI/CVBS/IP ) Đầu ghi hình 4 kênh + 2 kênh IP Hệ điều hành : Em..

Đơn giá chưa VAT

1.445.000 đ

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0Mp ) Questek WIN-9008D5

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0Mp ) Questek WIN-9008D5

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 ( AHD/TVI/CVI/CVBS/IP ) Đầu ghi hình 8 kênh + 4 kênh IP Hệ điều hành : Em..

Đơn giá chưa VAT

2.264.000 đ

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0Mp ) Questek WIN-9016D5

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0Mp ) Questek WIN-9016D5

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 ( AHD/TVI/CVI/CVBS/IP ) Đầu ghi hình 16 kênh + 8 kênh IP Hệ điều hành : ..

Đơn giá chưa VAT

4.073.000 đ

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0Mp ) Questek WIN-9216D5

Đầu Ghi Hình 5 In 1 ( 2.0Mp ) Questek WIN-9216D5

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 ( AHD/TVI/CVI/CVBS/IP ) Đầu ghi hình 16 kênh + 8 kênh IP Hệ điều hành : ..

Đơn giá chưa VAT

4.536.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 17 (2 trang)