WISENET SAMSUNG

Đầu ghi hình 16CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-1632

Đầu ghi hình 16CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-1632

16CH Pentabrid DVR• 5-in-1 16CH Pentabrid DVR• AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP inputs• Total 16CH (Analog Ma..

Đơn giá chưa VAT

11.605.000 đ

Đầu ghi hình 16CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-1634

Đầu ghi hình 16CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-1634

16CH Pentabrid DVR• 5-in-1 16CH Pentabrid DVR• AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP inputs• Total 18CH(Analog Max..

Đơn giá chưa VAT

8.697.000 đ

Đầu ghi hình 16CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-1635

Đầu ghi hình 16CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-1635

16CH Pentabrid DVR• 5-in-1 16CH Pentabrid DVR• AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP inputs• Total 18CH(Analog Max..

Đơn giá chưa VAT

14.866.000 đ

Đầu ghi hình 4CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-434

Đầu ghi hình 4CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-434

4CH Pentabrid DVR• 5-in-1 4CH Pentabrid DVR• AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP inputs• Total 6CH (Analog Max. ..

Đơn giá chưa VAT

3.615.000 đ

Đầu ghi hình 4CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-435

Đầu ghi hình 4CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-435

4CH Pentabrid DVR• 5-in-1 4CH Pentabrid DVR• AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP inputs• Total 6CH (Analog Max. ..

Đơn giá chưa VAT

4.348.000 đ

Đầu ghi hình 8CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-835

Đầu ghi hình 8CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-835

8CH Pentabrid DVR• 5-in-1 8CH Pentabrid DVR• AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP inputs• Total 10CH (Analog Max...

Đơn giá chưa VAT

11.224.000 đ

Đầu ghi hình 8CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-835A

Đầu ghi hình 8CH Pentabrid DVR Wisenet Samsung HRX-835A

8CH Pentabrid DVR• 5-in-1 8CH Pentabrid DVR• AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP inputs• Total 10CH(Analog Maxim..

Đơn giá chưa VAT

11.224.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 trang)