J-TECH

Đầu ghi hình hybrid J-Tech UHY6504 ( H.265+ / 5MP )

Đầu ghi hình hybrid J-Tech UHY6504 ( H.265+ / 5MP )

-. 4CH*5MP = AHD+CVI+TVI+ CBVS+IPC-. 4CH IPC*5MP / 8CH IPC*2MP-Xem lại (playback) 8 kênh.-Phát video..

Đơn giá chưa VAT

870.000 đ

Đầu ghi hình hybrid J-Tech UHY6508 ( H.265+ / 5MP )

Đầu ghi hình hybrid J-Tech UHY6508 ( H.265+ / 5MP )

-. 8CH*5MP = AHD+CVI+TVI+ CBVS+IPC-. 4CH IPC*5MP / 8CH IPC*2MP-Xem lại (playback) 8 kênh.-Phát video..

Đơn giá chưa VAT

1.180.000 đ

Đầu ghi hình hybrid J-Tech UHY6516 ( H.265+ / 2K / 5MP )

Đầu ghi hình hybrid J-Tech UHY6516 ( H.265+ / 2K / 5MP )

-. 16CH*5MP = AHD+CVI+TVI+ CBVS+IPC-. 4CH IPC*5MP / 8CH IPC*2MP-Xem lại (playback) 16 kênh.-Phát vid..

Đơn giá chưa VAT

2.190.000 đ

Đầu ghi hình J-Tech HYD4332 ( 32CHx4MP / H.264+ )

Đầu ghi hình J-Tech HYD4332 ( 32CHx4MP / H.264+ )

-Chuẩn nén mới H.264+ giúp tiết kiệm ~50% dung lượng HDD.-. 32CH AHD/TVI/CVI/CBVS (4MP)-. 16CH AHD/T..

Đơn giá chưa VAT

9.890.000 đ

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4104 ( 1*Sata )

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4104 ( 1*Sata )

. 4CH AHD/TVI/CVI/CBVS (2MP) . 2CH AHD (1.3MP) + 2CH IPC (1MP) . 12CH IP (1.3MP) / 8CH IP (2MP) Xem ..

Đơn giá chưa VAT

805.000 đ

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4108 ( 1*Sata )

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4108 ( 1*Sata )

. 8CH AHD/TVI/CVI/CBVS (2MP) . 4CH AHD (2MP) + 4CH IPC (1.3MP) . 16CH IP (2MP) / 4CH IP (5MP) Xem lạ..

Đơn giá chưa VAT

1.177.000 đ

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4116 ( 1*Sata )

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4116 ( 1*Sata )

. 16CH AHD/TVI/CVI/CBVS (2MP). 8CH AHD (2MP) + 8CH IPC (1.3MP) . 8CH IP (2MP) / 4CH IP (5MP) Xem lại..

Đơn giá chưa VAT

2.013.000 đ

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4204 ( 2*Sata )

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4204 ( 2*Sata )

. 4CH AHD/TVI/CVI/CBVS (2MP) . 2CH AHD (1.3MP) + 2CH IPC (1MP) . 12CH IP (1.3MP) / 8CH IP (2MP) Xem ..

Đơn giá chưa VAT

1.105.000 đ

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4208 ( 2*Sata )

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4208 ( 2*Sata )

. 8CH AHD/TVI/CVI/CBVS (2MP) . 4CH AHD (2MP) + 4CH IPC (1.3MP) . 16CH IP (2MP) / 4CH IP (5MP) Xem lạ..

Đơn giá chưa VAT

1.473.000 đ

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4216 ( 2*Sata )

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4216 ( 2*Sata )

. 16CH AHD/TVI/CVI/CBVS (2MP). 8CH AHD (2MP) + 8CH IPC (1.3MP) . 8CH IP (2MP) / 4CH IP (5MP) Xem lại..

Đơn giá chưa VAT

2.366.000 đ

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4304 ( 4CH*4MP / H.264+ )

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4304 ( 4CH*4MP / H.264+ )

Chuẩn nén mới H.264+ giúp tiết kiệm ~50% dung lượng HDD.. 4CH AHD/TVI/CVI/CBVS (4MP). 2CH AHD/TVI/CV..

Đơn giá chưa VAT

1.105.000 đ

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4308 ( 8CHx4MP / H.264+ )

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4308 ( 8CHx4MP / H.264+ )

Chuẩn nén mới H.264+ giúp tiết kiệm ~50% dung lượng HDD.. 8CH AHD/TVI/CVI/CBVS (4MP). 4CH AHD/TVI/CV..

Đơn giá chưa VAT

1.369.000 đ

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4316 ( 16CHx4MP / H.264+ )

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4316 ( 16CHx4MP / H.264+ )

Chuẩn nén mới H.264+ giúp tiết kiệm ~50% dung lượng HDD.. 16CH AHD/TVI/CVI/CBVS (4MP). 8CH AHD/TVI/C..

Đơn giá chưa VAT

2.400.000 đ

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4404 ( 4CH*4MP )

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4404 ( 4CH*4MP )

. 4CH AHD/TVI/CVI/CBVS (4MP). 2CH AHD (4MP) + 2CH IPC (4MP) . 16CH IP (2MP) / 4CH IP (5MP) Xem lại (..

Đơn giá chưa VAT

1.321.000 đ

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4408 ( 8CHx4MP )

Đầu ghi hỗn hợp J-Tech HYD4408 ( 8CHx4MP )

. 8CH AHD/TVI/CVI/CBVS (4MP). 4CH AHD (4MP) + 4CH IPC (4MP) . 8CH IP (2MP) / 4CH IP (5MP) Xem lại (p..

Đơn giá chưa VAT

2.091.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 22 (2 trang)