HIKVISION

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) - Thay thế dòng 7600HI-ST• 04 ngõ vào video, 04 c..

Đơn giá chưa VAT

2,294,000 đ

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng Hikvision DS-7204HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng Hikvision DS-7204HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng• 04/08/16 ngõ vào video, 1 cổng a..

Đơn giá chưa VAT

1,265,000 đ

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - Không có cổng báo động Hikvision DS-7204HUHI-K2

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - Không có cổng báo động Hikvision DS-7204HUHI-K2

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - Không có cổng báo động•04/08/16 ngõ vào..

Đơn giá chưa VAT

1,897,000 đ

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7608HUHI-F2/N

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7608HUHI-F2/N

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) - Thay thế dòng 7600HI-ST• 08 ngõ vào video, 04 c..

Đơn giá chưa VAT

4,159,000 đ

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng Hikvision DS-7208HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng Hikvision DS-7208HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng• 04/08/16 ngõ vào video, 1 cổng a..

Đơn giá chưa VAT

1,960,000 đ

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 02 ổ cứng Hikvision DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 02 ổ cứng Hikvision DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi hình 08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 02 ổ cứng• 08/16 ngõ vào video, 1 cổng audio i..

Đơn giá chưa VAT

2,360,000 đ

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ tính năng PoC Hikvision DS-7208HQHI-K2/P

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ tính năng PoC Hikvision DS-7208HQHI-K2/P

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ tính năng PoC• 04/08/16 ngõ vào vide..

Đơn giá chưa VAT

3,260,000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7216HGHI-K2

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7216HGHI-K2

Đầu ghi hình 16/24/32 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt )• 16/24/32 ngõ vào video, 1 cổng audio input, ..

Đơn giá chưa VAT

2,154,000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7616HUHI-F2/N

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7616HUHI-F2/N

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) - Thay thế dòng 7600HI-ST• 16 ngõ vào video, 04 c..

Đơn giá chưa VAT

6,617,000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 3MP ( vỏ nhựa ) Hikvision DS-7116HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 3MP ( vỏ nhựa ) Hikvision DS-7116HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 3MP ( vỏ nhựa )• 04/08/16 ngõ vào video, 1 cổng audio input,..

Đơn giá chưa VAT

2,761,000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng Hikvision DS-7216HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng Hikvision DS-7216HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng• 04/08/16 ngõ vào video, 1 cổng a..

Đơn giá chưa VAT

3,319,000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ tính năng PoC Hikvision DS-7216HQHI-K2/P

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ tính năng PoC Hikvision DS-7216HQHI-K2/P

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ tính năng PoC• 04/08/16 ngõ vào vide..

Đơn giá chưa VAT

5,553,000 đ

Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7224HGHI-K2

Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7224HGHI-K2

Đầu ghi hình 16/24/32 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt )• 16/24/32 ngõ vào video, 1 cổng audio input, ..

Đơn giá chưa VAT

3,963,000 đ

Đầu ghi hình 24 Turbo HD 1.0 DVR ( Dòng cao cấp ) Hikvision DS-7324HGHI-SH

Đầu ghi hình 24 Turbo HD 1.0 DVR ( Dòng cao cấp ) Hikvision DS-7324HGHI-SH

Đầu ghi hình 24/32 Turbo HD 1.0 DVR ( Dòng cao cấp )• 24/32 ngõ vào video, 04 cổng audio input, • Hỗ..

Đơn giá chưa VAT

10,941,000 đ

Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7232HGHI-K2

Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7232HGHI-K2

Đầu ghi hình 16/24/32 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt )• 16/24/32 ngõ vào video, 1 cổng audio input, ..

Đơn giá chưa VAT

4,681,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 80 (6 trang)