HIKVISION

Đầu ghi hình 3MP HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.265 PRO/H.265 PRO+ Hikvision model DS-7204HQHI-K1/P

Đầu ghi hình 3MP HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.265 PRO/H.265 PRO+ Hikvision model DS-7204HQHI-K1/P

Đầu ghi hình 3MP HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.265 PRO/H.265 PRO+.Cổng màn hình HDMI và cổng V..

Đơn giá chưa VAT

1,976,000 đ

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7304HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7304HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ camera HDT..

Đơn giá chưa VAT

6,411,000 đ

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7308HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7308HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ camera HDT..

Đơn giá chưa VAT

8,837,000 đ

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7316HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7316HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ camera HDT..

Đơn giá chưa VAT

11,397,000 đ

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7324HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7324HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ camera HDT..

Đơn giá chưa VAT

18,328,000 đ

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7332HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7332HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ camera HDT..

Đơn giá chưa VAT

20,406,000 đ

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8124HUHI-K8

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8124HUHI-K8

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ camera HDT..

Đơn giá chưa VAT

22,001,000 đ

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8132HUHI-K8

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8132HUHI-K8

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ camera HDT..

Đơn giá chưa VAT

24,910,000 đ

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7304HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7304HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ came..

Đơn giá chưa VAT

5,024,000 đ

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7308HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7308HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ came..

Đơn giá chưa VAT

6,411,000 đ

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7316HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7316HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ came..

Đơn giá chưa VAT

8,489,000 đ

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7324HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7324HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ came..

Đơn giá chưa VAT

11,087,000 đ

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7332HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7332HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ came..

Đơn giá chưa VAT

13,860,000 đ

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8124HQHI-K8

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8124HQHI-K8

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ came..

Đơn giá chưa VAT

15,763,000 đ

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8132HQHI-K8

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8132HQHI-K8

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ came..

Đơn giá chưa VAT

18,675,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 55 (4 trang)