HIKVISION

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7304HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7304HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ camera HDT..

Đơn giá chưa VAT

6,282,000 đ

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7308HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7308HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ camera HDT..

Đơn giá chưa VAT

8,660,000 đ

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7316HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7316HUHI-K4

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ camera HDT..

Đơn giá chưa VAT

11,169,000 đ

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8124HUHI-K8

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8124HUHI-K8

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ camera HDT..

Đơn giá chưa VAT

21,561,000 đ

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8132HUHI-K8

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8132HUHI-K8

Đầu ghi hình 4K chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ camera HDT..

Đơn giá chưa VAT

24,411,000 đ

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7304HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7304HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ came..

Đơn giá chưa VAT

4,923,000 đ

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7308HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-7308HQHI-K4

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ came..

Đơn giá chưa VAT

6,282,000 đ

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8124HQHI-K8

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8124HQHI-K8

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ came..

Đơn giá chưa VAT

15,447,000 đ

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8132HQHI-K8

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+ Hikvision model DS-8132HQHI-K8

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. Hổ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hổ trợ came..

Đơn giá chưa VAT

18,302,000 đ

Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI H.265 Pro+ Hikvision model DS-7204HQHI-K1/B

Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI H.265 Pro+ Hikvision model DS-7204HQHI-K1/B

Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI H.265 Pro+. Hổ trợ chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ..

Đơn giá chưa VAT

1,323,000 đ

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8/16 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p Hikvision model DS-8104HQHI-F8/N

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8/16 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p Hikvision model DS-8104HQHI-F8/N

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8/16 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p. Cổng màn hình HDMI và cổng CBVS. Hìn..

Đơn giá chưa VAT

17,606,000 đ

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8/16 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p Hikvision model DS-8116HQHI-F8/N

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8/16 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p Hikvision model DS-8116HQHI-F8/N

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8/16 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p. Cổng màn hình HDMI và cổng CBVS. Hìn..

Đơn giá chưa VAT

20,806,000 đ

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8/16 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p. Hikvision model DS-8108HQHI-F8/N

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8/16 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p. Hikvision model DS-8108HQHI-F8/N

Đầu ghi hình HD-TVI 3MP 4/8/16 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p. Cổng màn hình HDMI và cổng CBVS. Hìn..

Đơn giá chưa VAT

19,173,000 đ

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.264+, Hikvision model DS-7208HUHI-F1/S

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.264+, Hikvision model DS-7208HUHI-F1/S

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.264+, Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080..

Đơn giá chưa VAT

3,328,000 đ

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.264+, Hikvision model DS-7208HUHI-F2/S

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.264+, Hikvision model DS-7208HUHI-F2/S

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.264+, Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080..

Đơn giá chưa VAT

3,564,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 55 (4 trang)