HIKVISION

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7604HUHI-F1/N

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) - Thay thế dòng 7600HI-ST• 04 ngõ vào video, 04 c..

Đơn giá chưa VAT

2.294.000 đ

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng Hikvision DS-7204HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng Hikvision DS-7204HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng• 04/08/16 ngõ vào video, 1 cổng a..

Đơn giá chưa VAT

1.282.000 đ

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - Không có cổng báo động Hikvision DS-7204HUHI-K2

Đầu ghi hình 04 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - Không có cổng báo động Hikvision DS-7204HUHI-K2

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - Không có cổng báo động•04/08/16 ngõ vào..

Đơn giá chưa VAT

1.897.000 đ

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7608HUHI-F2/N

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7608HUHI-F2/N

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) - Thay thế dòng 7600HI-ST• 08 ngõ vào video, 04 c..

Đơn giá chưa VAT

4.212.000 đ

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng Hikvision DS-7208HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng Hikvision DS-7208HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng• 04/08/16 ngõ vào video, 1 cổng a..

Đơn giá chưa VAT

1.991.000 đ

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 02 ổ cứng Hikvision DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 02 ổ cứng Hikvision DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi hình 08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 02 ổ cứng• 08/16 ngõ vào video, 1 cổng audio i..

Đơn giá chưa VAT

2.393.000 đ

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ tính năng PoC Hikvision DS-7208HQHI-K2/P

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ tính năng PoC Hikvision DS-7208HQHI-K2/P

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ tính năng PoC• 04/08/16 ngõ vào vide..

Đơn giá chưa VAT

3.393.000 đ

Đầu ghi hình 1080P Lite H.265 Pro+ 16 kênh TVI Hikvision DS-7216HGHI-K1(S)

Đầu ghi hình 1080P Lite H.265 Pro+ 16 kênh TVI Hikvision DS-7216HGHI-K1(S)

Đầu ghi hình 1080P Lite H.265 Pro+-Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP-H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H...

Đơn giá chưa VAT

1.654.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7216HGHI-K2

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7216HGHI-K2

Đầu ghi hình 16/24/32 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt )• 16/24/32 ngõ vào video, 1 cổng audio input, ..

Đơn giá chưa VAT

2.126.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7616HUHI-F2/N

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7616HUHI-F2/N

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) - Thay thế dòng 7600HI-ST• 16 ngõ vào video, 04 c..

Đơn giá chưa VAT

6.702.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 3MP ( vỏ nhựa ) Hikvision DS-7116HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 3MP ( vỏ nhựa ) Hikvision DS-7116HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 3MP ( vỏ nhựa )• 04/08/16 ngõ vào video, 1 cổng audio input,..

Đơn giá chưa VAT

2.800.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng Hikvision DS-7216HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng Hikvision DS-7216HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 01 ổ cứng• 04/08/16 ngõ vào video, 1 cổng a..

Đơn giá chưa VAT

3.373.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ tính năng PoC Hikvision DS-7216HQHI-K2/P

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ tính năng PoC Hikvision DS-7216HQHI-K2/P

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ tính năng PoC• 04/08/16 ngõ vào vide..

Đơn giá chưa VAT

5.784.000 đ

Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7224HGHI-K2

Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt ) Hikvision DS-7224HGHI-K2

Đầu ghi hình 16/24/32 kênh Turbo HD 3.0 DVR ( vỏ sắt )• 16/24/32 ngõ vào video, 1 cổng audio input, ..

Đơn giá chưa VAT

3.912.000 đ

Đầu ghi hình 24 Turbo HD 1.0 DVR ( Dòng cao cấp ) Hikvision DS-7324HGHI-SH

Đầu ghi hình 24 Turbo HD 1.0 DVR ( Dòng cao cấp ) Hikvision DS-7324HGHI-SH

Đầu ghi hình 24/32 Turbo HD 1.0 DVR ( Dòng cao cấp )• 24/32 ngõ vào video, 04 cổng audio input, • Hỗ..

Đơn giá chưa VAT

10.941.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 94 (7 trang)