HP

Máy tính HP IDS Z2 SFF G4 WKS P/N 4FU30AV

Máy tính HP IDS Z2 SFF G4 WKS P/N 4FU30AV

HP IDS Z2 TWR G4 WKS• Single Unit (Tower) Z2 Packaging• HP Z2 TWR G4 90 500W APJ Chassis• HP Linux-r..

Đơn giá chưa VAT

10,700,000 đ

Máy tính HP IDS Z2 SFF G4 WKS P/N 4FU30AV

Máy tính HP IDS Z2 SFF G4 WKS P/N 4FU30AV

HP IDS Z2 TWR G4 WKS- Chíp: Intel Xeon E-2124 4C 71W- Bộ nhớ: 16GB (2x8GB) DDR4 2666 NECC APJ- Card ..

Đơn giá chưa VAT

14,766,000 đ

Máy tính HP IDS Z2 TWR G4 WKS P/N 4FU52AV

Máy tính HP IDS Z2 TWR G4 WKS P/N 4FU52AV

HP IDS Z2 SFF G4 WKS• Single Unit (Small Form Factor) HP WKS Packaging• HP Z2 SFF G4 92 250W APJ Cha..

Đơn giá chưa VAT

10,379,000 đ

Máy tính HP IDS Z2 TWR G4 WKS P/N 4FU52AV

Máy tính HP IDS Z2 TWR G4 WKS P/N 4FU52AV

HP Z4 G4 Workstation- Chíp: Intel XeonW-2104 3.2 4C- Chipset: Intel® C612 Chipset- Bộ nhớ: 16GB (2x8..

Đơn giá chưa VAT

27,499,000 đ

Máy tính HP IDS Z6 G4 WKS P/N Z3Y91AV

Máy tính HP IDS Z6 G4 WKS P/N Z3Y91AV

HP IDS Z6 G4 WKSChip: Intel 3104 Xeon1.7 6C,Hệ điều hành: LinuxRAM: 16GB (2x8GB) DDR4 2666 ECC REG 1..

Đơn giá chưa VAT

57,352,000 đ

Máy tính HP IDS Z6 G4 WKS P/N Z3Y91AV

Máy tính HP IDS Z6 G4 WKS P/N Z3Y91AV

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2666 nECC Unbuffered RAM..

Đơn giá chưa VAT

50,183,000 đ

Máy tính HP Z240 SFF WORKSTATION:  P/N L8T14AV

Máy tính HP Z240 SFF WORKSTATION: P/N L8T14AV

Máy tính HP Z240 TOWER WORSTATION: INTEL CORE I3-7100 3.9 3M 2C TWR CPU, 4GB DDR4-2400 NECC(1x4GB)RA..

Đơn giá chưa VAT

10,593,000 đ

Máy tính HP Z240 SFF WORKSTATION: P/N L8T14AV

Máy tính HP Z240 SFF WORKSTATION: P/N L8T14AV

HP IDS Z2 SFF G4 WKS• Single Unit (Small Form Factor) HP WKS Packaging• HP Z2 SFF G4 92 250W APJ Cha..

Đơn giá chưa VAT

13,375,000 đ

Máy tính HP Z240 TOWER WORSTATION: P/N L8T12AV

Máy tính HP Z240 TOWER WORSTATION: P/N L8T12AV

Máy tính HP Z240 SFF WORKSTATION: INTEL CORE I5-7500 3.4 6M 4C SFF CPU, 4GB DDR4-2400 NECC(1x4GB)RAM..

Đơn giá chưa VAT

10,914,000 đ

Máy tính HP Z4 G4 Workstation P/N 1JP11AV

Máy tính HP Z4 G4 Workstation P/N 1JP11AV

HP Z6 G4 Workstation- Chíp: Intel 4108 Xeon1.8 8C- Bộ nhớ: 16GB (2x8GB) DDR42666 ECC REG 1CPU- Card ..

Đơn giá chưa VAT

37,343,000 đ

Máy tính HP Z4 G4 Workstation P/N 1JP11AV

Máy tính HP Z4 G4 Workstation P/N 1JP11AV

HP Z4 G4 Workstation- Chíp: Intel XeonW-2104 3.2 4C- Chipset: Intel® C612 Chipset- Bộ nhớ: 16GB (2x8..

Đơn giá chưa VAT

33,063,000 đ

Máy tính HP Z6 G4 Workstation P/N Z3Y91AV

Máy tính HP Z6 G4 Workstation P/N Z3Y91AV

HP Z6 G4 Workstation- Chíp: Intel 3104 Xeon1.7 6C- Bộ nhớ: 16GB (2x8GB) DDR42666 ECC REG 1CPU- Card ..

Đơn giá chưa VAT

43,870,000 đ

Máy tính HP Z6 G4 Workstation P/N Z3Y91AV

Máy tính HP Z6 G4 Workstation P/N Z3Y91AV

HP Z6 G4 Workstation- Chíp: Intel 3104 Xeon1.7 6C- Bộ nhớ: 16GB (2x8GB) DDR42666 ECC REG 1CPU- Card ..

Đơn giá chưa VAT

37,236,000 đ

Máy tính HP Z6 G4 Workstation P/N Z3Y91AV

Máy tính HP Z6 G4 Workstation P/N Z3Y91AV

HP IDS Z6 G4 WKSChip: Intel 4108 Xeon1.8 8C, Hệ điều hành: LinuxRAM: 16GB (2x8GB) DDR4 2666 ECC REG ..

Đơn giá chưa VAT

47,615,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 14 của 14 (1 trang)