HP

Máy tính HP IDS Z2 SFF G4 WKS P/N 4FU30AV

Máy tính HP IDS Z2 SFF G4 WKS P/N 4FU30AV

HP IDS Z2 TWR G4 WKS- Single Unit (Tower) Z2 Packaging- HP Z2 TWR G4 90 500W APJ Chassis- HP Linu..

Đơn giá chưa VAT

10.700.000 đ

Máy tính HP IDS Z2 SFF G4 WKS P/N 4FU30AV

Máy tính HP IDS Z2 SFF G4 WKS P/N 4FU30AV

HP IDS Z2 TWR G4 WKS- Chíp: Intel Xeon E-2124 4C 71W- Bộ nhớ: 16GB (2x8GB) DDR4 2666 NECC APJ- Card ..

Đơn giá chưa VAT

14.766.000 đ

Máy tính HP IDS Z2 TWR G4 WKS P/N 4FU52AV

Máy tính HP IDS Z2 TWR G4 WKS P/N 4FU52AV

HP IDS Z2 SFF G4 WKS- Single Unit (Small Form Factor) HP WKS Packaging- HP Z2 SFF G4 92 250W APJ C..

Đơn giá chưa VAT

10.379.000 đ

Máy tính HP IDS Z2 TWR G4 WKS P/N 4FU52AV

Máy tính HP IDS Z2 TWR G4 WKS P/N 4FU52AV

HP Z4 G4 Workstation- Chíp: Intel XeonW-2104 3.2 4C- Chipset: Intel® C612 Chipset- Bộ nhớ: 16GB (2x8..

Đơn giá chưa VAT

27.499.000 đ

Máy tính HP IDS Z6 G4 WKS P/N Z3Y91AV

Máy tính HP IDS Z6 G4 WKS P/N Z3Y91AV

HP IDS Z6 G4 WKSChip: Intel 3104 Xeon1.7 6C,Hệ điều hành: LinuxRAM: 16GB (2x8GB) DDR4 2666 ECC REG 1..

Đơn giá chưa VAT

57.352.000 đ

Máy tính HP IDS Z6 G4 WKS P/N Z3Y91AV

Máy tính HP IDS Z6 G4 WKS P/N Z3Y91AV

HP 8GB (1x8GB) DDR4-2666 nECC Unbuffered RAM..

Đơn giá chưa VAT

50.183.000 đ

Máy tính HP Z240 SFF WORKSTATION P/N L8T14AV

Máy tính HP Z240 SFF WORKSTATION P/N L8T14AV

Máy tính HP Z240 TOWER WORSTATION: INTEL CORE I3-7100 3.9 3M 2C TWR CPU, 4GB DDR4-2400 NECC(1x4GB)RA..

Đơn giá chưa VAT

10.593.000 đ

Máy tính HP Z240 SFF WORKSTATION P/N L8T14AV

Máy tính HP Z240 SFF WORKSTATION P/N L8T14AV

HP IDS Z2 SFF G4 WKS- Single Unit (Small Form Factor) HP WKS Packaging- HP Z2 SFF G4 92 250W APJ C..

Đơn giá chưa VAT

13.375.000 đ

Máy tính HP Z240 TOWER WORSTATION P/N L8T12AV

Máy tính HP Z240 TOWER WORSTATION P/N L8T12AV

Máy tính HP Z240 SFF WORKSTATION: INTEL CORE I5-7500 3.4 6M 4C SFF CPU, 4GB DDR4-2400 NECC(1x4GB)RAM..

Đơn giá chưa VAT

10.914.000 đ

Máy tính HP Z4 G4 Workstation P/N 1JP11AV

Máy tính HP Z4 G4 Workstation P/N 1JP11AV

HP Z6 G4 Workstation- Chíp: Intel 4108 Xeon1.8 8C- Bộ nhớ: 16GB (2x8GB) DDR42666 ECC REG 1CPU- Card ..

Đơn giá chưa VAT

37.343.000 đ

Máy tính HP Z4 G4 Workstation P/N 1JP11AV

Máy tính HP Z4 G4 Workstation P/N 1JP11AV

HP Z4 G4 Workstation- Chíp: Intel XeonW-2104 3.2 4C- Chipset: Intel® C612 Chipset- Bộ nhớ: 16GB (2x8..

Đơn giá chưa VAT

33.063.000 đ

Máy tính HP Z6 G4 Workstation P/N Z3Y91AV

Máy tính HP Z6 G4 Workstation P/N Z3Y91AV

HP Z6 G4 Workstation- Chíp: Intel 3104 Xeon1.7 6C- Bộ nhớ: 16GB (2x8GB) DDR42666 ECC REG 1CPU- Card ..

Đơn giá chưa VAT

43.870.000 đ

Máy tính HP Z6 G4 Workstation P/N Z3Y91AV

Máy tính HP Z6 G4 Workstation P/N Z3Y91AV

HP Z6 G4 Workstation- Chíp: Intel 3104 Xeon1.7 6C- Bộ nhớ: 16GB (2x8GB) DDR42666 ECC REG 1CPU- Card ..

Đơn giá chưa VAT

37.236.000 đ

Máy tính HP Z6 G4 Workstation P/N Z3Y91AV

Máy tính HP Z6 G4 Workstation P/N Z3Y91AV

HP IDS Z6 G4 WKSChip: Intel 4108 Xeon1.8 8C, Hệ điều hành: LinuxRAM: 16GB (2x8GB) DDR4 2666 ECC REG ..

Đơn giá chưa VAT

47.615.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 14 của 14 (1 trang)