LENOVO

Máy tính trạm Thinkstation P348 Tower, i7-11700, 16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA1200, None, 3Yrs 30EQ0258VA Lenovo Mã hàng 30EQ0258VA

Máy tính trạm Thinkstation P348 Tower, i7-11700, 16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA1200, None, 3Yrs 30EQ0258VA Lenovo Mã hàng 30EQ0258VA

Máy tính trạm Thinkstation P348 Tower, i7-11700, 16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA1200, None, 3Yrs 30EQ0..

Đơn giá chưa VAT

21.543.000 đ

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i7-12700 (3.6GHz) Lenovo Mã hàng 30FM0092VA

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i7-12700 (3.6GHz) Lenovo Mã hàng 30FM0092VA

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i7-12700 (3.6GHz), 1x16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA1700, None,..

Đơn giá chưa VAT

23.762.000 đ

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i7-12700 (3.6GHz) Lenovo Mã hàng 30FM0094VA

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i7-12700 (3.6GHz) Lenovo Mã hàng 30FM0094VA

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i7-12700 (3.6GHz), 1x8GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA1700, NVIDIA..

Đơn giá chưa VAT

26.990.000 đ

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i7-12700, 1x8GB Ram, 512GB SSD , 1x FCLGA1700, None, 3Yrs 30FM0093VA Lenovo Mã hàng 30FM0093VA

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i7-12700, 1x8GB Ram, 512GB SSD , 1x FCLGA1700, None, 3Yrs 30FM0093VA Lenovo Mã hàng 30FM0093VA

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i7-12700, 1x8GB Ram, 512GB SSD , 1x FCLGA1700, None, 3Yrs 30F..

Đơn giá chưa VAT

23.248.000 đ

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i9-12900 (3.8GHz) Lenovo Mã hàng 30FM009EVA

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i9-12900 (3.8GHz) Lenovo Mã hàng 30FM009EVA

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i9-12900 (3.8GHz), 1x16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA1700, NVIDI..

Đơn giá chưa VAT

39.229.000 đ

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i9-12900, 1x16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA1700, NVIDIA T400 4GB, None, 3Yrs 30FM009DVA Lenovo Mã hàng 30FM009DVA

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i9-12900, 1x16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA1700, NVIDIA T400 4GB, None, 3Yrs 30FM009DVA Lenovo Mã hàng 30FM009DVA

Máy tính trạm Thinkstation P360 Tower, i9-12900, 1x16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA1700, NVIDIA T400 4G..

Đơn giá chưa VAT

33.105.000 đ

Máy tính trạm Thinkstation P520, Xeon W-2223, 1x16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA2066, NVIDIA T1000 8GB, None, 3Yrs 30BE00SHVA Lenovo Mã hàng 30BE00SHVA

Máy tính trạm Thinkstation P520, Xeon W-2223, 1x16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA2066, NVIDIA T1000 8GB, None, 3Yrs 30BE00SHVA Lenovo Mã hàng 30BE00SHVA

Máy tính trạm Thinkstation P520, Xeon W-2223, 1x16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA2066, NVIDIA T1000 8GB,..

Đơn giá chưa VAT

38.886.000 đ

Máy tính trạm Thinkstation P520,  Xeon W-2223, 1x16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA2066, NVIDIA T400 4GB, None, 3Yrs 30BE00SGVA Lenovo Mã hàng 30BE00SGVA

Máy tính trạm Thinkstation P520,  Xeon W-2223, 1x16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA2066, NVIDIA T400 4GB, None, 3Yrs 30BE00SGVA Lenovo Mã hàng 30BE00SGVA

Máy tính trạm Thinkstation P520,  Xeon W-2223, 1x16GB Ram, 512GB SSD, 1x FCLGA2066, NVIDIA T400 4GB,..

Đơn giá chưa VAT

32.771.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 trang)