NCOMPUTING

Máy tính ảo NCOMPUTING L250

Máy tính ảo NCOMPUTING L250

NComputing L250 Thin Client hỗ trợ VDI RDP..

Đơn giá chưa VAT

3,780,000 đ

Máy tính ảo NCOMPUTING L300

Máy tính ảo NCOMPUTING L300

NComputing L300 Thin Client hỗ trợ VDI RDP..

Đơn giá chưa VAT

4,540,000 đ

Máy tính ảo NCOMPUTING L350

Máy tính ảo NCOMPUTING L350

NComputing L350 Thin Client hỗ trợ VDI RDP..

Đơn giá chưa VAT

4,990,000 đ

Máy tính ảo NCOMPUTING M300

Máy tính ảo NCOMPUTING M300

NComputing M300 Thin Client hỗ trợ VDI RDP..

Đơn giá chưa VAT

7,900,000 đ

Máy tính ảo NCOMPUTING N400

Máy tính ảo NCOMPUTING N400

NComputing N400 Thin Client hỗ trợ VDI Citrix..

Đơn giá chưa VAT

3,870,000 đ

Máy tính ảo NCOMPUTING N500

Máy tính ảo NCOMPUTING N500

NComputing N500 Thin Client hỗ trợ VDI Citrix..

Đơn giá chưa VAT

5,060,000 đ

Máy tính ảo NCOMPUTING N500W

Máy tính ảo NCOMPUTING N500W

NComputing N500wThin Client hỗ trợ VDI Citrix..

Đơn giá chưa VAT

6,210,000 đ

Máy tính ảo NCOMPUTING X350

Máy tính ảo NCOMPUTING X350

NComputing X350 Thin Client hỗ trợ VDI RDP..

Đơn giá chưa VAT

5,560,000 đ

Máy tính ảo NCOMPUTING X550

Máy tính ảo NCOMPUTING X550

NComputing X550 Thin Client hỗ trợ VDI RDP..

Đơn giá chưa VAT

8,780,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 trang)