NCOMPUTING

Máy tính ảo Ncomputing L250

Máy tính ảo Ncomputing L250

NComputing L250 Thin Client hỗ trợ VDI RDP..

Đơn giá chưa VAT

3.780.000 đ

Máy tính ảo Ncomputing L300

Máy tính ảo Ncomputing L300

NComputing L300 Thin Client hỗ trợ VDI RDP..

Đơn giá chưa VAT

4.540.000 đ

Máy tính ảo Ncomputing L350

Máy tính ảo Ncomputing L350

NComputing L350 Thin Client hỗ trợ VDI RDP..

Đơn giá chưa VAT

4.990.000 đ

Máy tính ảo Ncomputing M300

Máy tính ảo Ncomputing M300

NComputing M300 Thin Client hỗ trợ VDI RDP..

Đơn giá chưa VAT

7.900.000 đ

Máy tính ảo Ncomputing N400

Máy tính ảo Ncomputing N400

NComputing N400 Thin Client hỗ trợ VDI Citrix..

Đơn giá chưa VAT

3.870.000 đ

Máy tính ảo Ncomputing N500

Máy tính ảo Ncomputing N500

NComputing N500 Thin Client hỗ trợ VDI Citrix..

Đơn giá chưa VAT

5.060.000 đ

Máy tính ảo Ncomputing N500W

Máy tính ảo Ncomputing N500W

NComputing N500wThin Client hỗ trợ VDI Citrix..

Đơn giá chưa VAT

6.210.000 đ

Máy tính ảo Ncomputing X350

Máy tính ảo Ncomputing X350

NComputing X350 Thin Client hỗ trợ VDI RDP..

Đơn giá chưa VAT

5.560.000 đ

Máy tính ảo Ncomputing X550

Máy tính ảo Ncomputing X550

NComputing X550 Thin Client hỗ trợ VDI RDP..

Đơn giá chưa VAT

8.780.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 trang)