CENTERM

Máy tính ảo CENTERM C10

Máy tính ảo CENTERM C10

Centerm C10 Thin Client hỗ trợ VDI Citrix Receiver, VMware view, Microsoft RDP 8..

Đơn giá chưa VAT

3,370,000 đ

Máy tính ảo CENTERM C10W

Máy tính ảo CENTERM C10W

Centerm C10W Thin Client hỗ trợ VDI Citrix Receiver, VMware view, Microsoft RDP 8..

Đơn giá chưa VAT

3,930,000 đ

Máy tính ảo CENTERM C31-2G8G

Máy tính ảo CENTERM C31-2G8G

Centerm C31-2G8G Thin Client hỗ trơ VDI Citrix Receiver, VMware view, Microsoft RDP 8..

Đơn giá chưa VAT

4,710,000 đ

Máy tính ảo CENTERM C31-2G8GW7

Máy tính ảo CENTERM C31-2G8GW7

Centerm C31-2G8G Wes7 Thin Client hỗ trơ VDI Citrix Receiver, VMware view, Microsoft RDP 8..

Đơn giá chưa VAT

6,900,000 đ

Máy tính ảo CENTERM C71

Máy tính ảo CENTERM C71

Centerm C71 Zero Client hỗ trợ VDI Vmware PCoIP..

Đơn giá chưa VAT

5,800,000 đ

Máy tính ảo CENTERM C75-V2

Máy tính ảo CENTERM C75-V2

Centerm C75-V2 Zeroclient hỗ trợ Multipoint Server, Userful digital signage..

Đơn giá chưa VAT

2,470,000 đ

Máy tính ảo CENTERM C91-1G8G

Máy tính ảo CENTERM C91-1G8G

Centerm C91-1G8G Thin Client hỗ trợ VDI Microsoft RDP 8..

Đơn giá chưa VAT

2,930,000 đ

Máy tính ảo CENTERM C91-2G8G

Máy tính ảo CENTERM C91-2G8G

Centerm C91-2G8G Thin Client hỗ trợ VDI Citrix Receiver, VMware view, Microsoft RDP 8..

Đơn giá chưa VAT

3,310,000 đ

Máy tính ảo CENTERM C92-D2G8G

Máy tính ảo CENTERM C92-D2G8G

Centerm C92-D2G8G Thin Client hỗ trơ VDI Citrix Receiver, VMware view, Microsoft RDP 8..

Đơn giá chưa VAT

5,290,000 đ

Máy tính ảo CENTERM C92-D4G

Máy tính ảo CENTERM C92-D4G

Centerm C92-D4G Intel 2.41 Ghz Dual Core, RAM 4G, DVI+, 6 USB, 4 Cổng COM (không bao gồm HDD & VDI O..

Đơn giá chưa VAT

5,930,000 đ

Máy tính ảo CENTERM C92-D4G16GW7

Máy tính ảo CENTERM C92-D4G16GW7

Centerm C92-D4G16GW7 Wes7 Thin Client hỗ trơ VDI Citrix Receiver, VMware view, Microsoft RDP 8..

Đơn giá chưa VAT

8,000,000 đ

Máy tính ảo CENTERM C92-Q2G8G

Máy tính ảo CENTERM C92-Q2G8G

Centerm C92-Q2G8G Thin Client hỗ trơ VDI Citrix Receiver, VMware view, Microsoft RDP 8..

Đơn giá chưa VAT

5,800,000 đ

Máy tính ảo CENTERM C92-Q4G

Máy tính ảo CENTERM C92-Q4G

Centerm C92-Q4G Intel 2.0 GHz Quad Core, RAM 4GB, DVI+, 6 USB, 4 Cổng COM (không bao gồm HDD & VDI O..

Đơn giá chưa VAT

6,440,000 đ

Máy tính ảo CENTERM C92-Q4G16GW7

Máy tính ảo CENTERM C92-Q4G16GW7

Centerm C92-Q4G16GW7 Wes7 Thin Client hỗ trơ VDI Citrix Receiver, VMware view, Microsoft RDP 8..

Đơn giá chưa VAT

8,500,000 đ

Máy tính ảo CENTERM D610-D4G16GW7

Máy tính ảo CENTERM D610-D4G16GW7

Centerm D610-D4G16GW7 Wes7 Thin Client hỗ trơ VDI Citrix Receiver, VMware view, Microsoft RDP 8..

Đơn giá chưa VAT

8,640,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 23 (2 trang)