WESTERN DIGITAL

Ổ cứng WDS100T2X0E SN 850 M2 NVMe

Ổ cứng WDS100T2X0E SN 850 M2 NVMe

Ổ cứng WDS100T2X0E SN 850 M2 NVMe..

Đơn giá chưa VAT

2.100.000 đ

Ổ cứng WDS100T3B0C WD Blue SSD 1TB / SN570 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s / (màu xanh Blue)

Ổ cứng WDS100T3B0C WD Blue SSD 1TB / SN570 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s / (màu xanh Blue)

Ổ cứng WDS100T3B0C WD Blue SSD 1TB / SN570 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s / (màu xanh Blue)..

Đơn giá chưa VAT

1.450.000 đ

Ổ cứng WDS100T3G0C WD GREEN SSD 1TB / SN350 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s / (màu xanh Blue)

Ổ cứng WDS100T3G0C WD GREEN SSD 1TB / SN350 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s / (màu xanh Blue)

Ổ cứng WDS100T3G0C WD GREEN SSD 1TB / SN350 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s / (màu xanh Blue)..

Đơn giá chưa VAT

3.150.000 đ

Ổ cứng WDS100T3X0C WD Black SSD 1TB / SN750 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s / (màu đen)

Ổ cứng WDS100T3X0C WD Black SSD 1TB / SN750 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s / (màu đen)

Ổ cứng WDS100T3X0C WD Black SSD 1TB / SN750 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s / (màu đen)..

Đơn giá chưa VAT

2.280.000 đ

Ổ cứng WDS100T3X0E WD Black SN750 NVMe - 1TB SSD M2-2280 NVMe Gen3 (PCIe x4) , 3D NAND , for Workstation & server

Ổ cứng WDS100T3X0E WD Black SN750 NVMe - 1TB SSD M2-2280 NVMe Gen3 (PCIe x4) , 3D NAND , for Workstation & server

Ổ cứng WDS100T3X0E WD Black SN750 NVMe - 1TB SSD M2-2280 NVMe Gen3 (PCIe x4) , 3D NAND , for Worksta..

Đơn giá chưa VAT

1.880.000 đ

Ổ cứng WDS240G2G0C WD GREEN SSD 240GB / SN350 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s / (màu xanh Blue)

Ổ cứng WDS240G2G0C WD GREEN SSD 240GB / SN350 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s / (màu xanh Blue)

Ổ cứng WDS240G2G0C WD GREEN SSD 240GB / SN350 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s / (màu xanh Blue..

Đơn giá chưa VAT

650.000 đ

Ổ cứng WDS250G3B0C WD Blue SN570 NVMe , 250GB SSD M2-2280 NVMe Gen3

Ổ cứng WDS250G3B0C WD Blue SN570 NVMe , 250GB SSD M2-2280 NVMe Gen3

Ổ cứng WDS250G3B0C WD Blue SN570 NVMe , 250GB SSD M2-2280 NVMe Gen3..

Đơn giá chưa VAT

670.000 đ

Ổ cứng WDS250G3X0C WD Black SSD 250GB / SN750 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s

Ổ cứng WDS250G3X0C WD Black SSD 250GB / SN750 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s

Ổ cứng WDS250G3X0C WD Black SSD 250GB / SN750 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s..

Đơn giá chưa VAT

1.310.000 đ

Ổ cứng WDS250G3X0E WD Black SSD 250G / SN770 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen4, 16 GT/s

Ổ cứng WDS250G3X0E WD Black SSD 250G / SN770 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen4, 16 GT/s

Ổ cứng WDS250G3X0E WD Black SSD 250G / SN770 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen4, 16 GT/s..

Đơn giá chưa VAT

920.000 đ

Ổ cứng WDS480G2G0C WD GREEN SSD 480GB / SN350 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s

Ổ cứng WDS480G2G0C WD GREEN SSD 480GB / SN350 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s

Ổ cứng WDS480G2G0C WD GREEN SSD 480GB / SN350 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen3x4, 8 Gb/s..

Đơn giá chưa VAT

970.000 đ

Ổ cứng WDS500G1B0E WD Black SN750 SE NVMe - 500GB SSD M2-2280 NVMe Gen4

Ổ cứng WDS500G1B0E WD Black SN750 SE NVMe - 500GB SSD M2-2280 NVMe Gen4

Ổ cứng WDS500G1B0E WD Black SN750 SE NVMe - 500GB SSD M2-2280 NVMe Gen4..

Đơn giá chưa VAT

1.600.000 đ

Ổ cứng WDS500G1R0C WD RED NAS SSD 500GB SN700 NVMe Gen3 (PCIe x4) , 3D NAND

Ổ cứng WDS500G1R0C WD RED NAS SSD 500GB SN700 NVMe Gen3 (PCIe x4) , 3D NAND

Ổ cứng WDS500G1R0C WD RED NAS SSD 500GB SN700 NVMe Gen3 (PCIe x4) , 3D NAND..

Đơn giá chưa VAT

2.100.000 đ

Ổ cứng WDS500G1X0E WD Black SN850 500G NVMe

Ổ cứng WDS500G1X0E WD Black SN850 500G NVMe

Ổ cứng WDS500G1X0E WD Black SN850 500G NVMe..

Đơn giá chưa VAT

2.500.000 đ

Ổ cứng WDS500G3B0C WD Blue SN570 NVMe , 500GB SSD M2-2280 NVMe Gen3

Ổ cứng WDS500G3B0C WD Blue SN570 NVMe , 500GB SSD M2-2280 NVMe Gen3

Ổ cứng WDS500G3B0C WD Blue SN570 NVMe , 500GB SSD M2-2280 NVMe Gen3..

Đơn giá chưa VAT

900.000 đ

Ổ cứng WDS500G3X0E WD Black SSD 500G / S770 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen4, 16 GT/s

Ổ cứng WDS500G3X0E WD Black SSD 500G / S770 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen4, 16 GT/s

Ổ cứng WDS500G3X0E WD Black SSD 500G / S770 NVMe / M.2-2280 / PCIe Gen4, 16 GT/s..

Đơn giá chưa VAT

1.150.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 16 (2 trang)