SYNOLOGY

Bản quyền phần mềm cho mail Synology MailPlus 100 Licenses

Bản quyền phần mềm cho mail Synology MailPlus 100 Licenses

MailPlus perceptual license pack for 100 email accounts..

Đơn giá chưa VAT

101.068.000 đ

Bản quyền phần mềm cho mail Synology MailPlus 20 Licenses

Bản quyền phần mềm cho mail Synology MailPlus 20 Licenses

MailPlus perceptual license pack for 20 email accounts..

Đơn giá chưa VAT

25.170.000 đ

Bản quyền phần mềm cho mail Synology MailPlus 5 Licenses

Bản quyền phần mềm cho mail Synology MailPlus 5 Licenses

MailPlus perceptual license pack for 5 email accounts..

Đơn giá chưa VAT

6.516.000 đ

Bản quyền phần mềm cho mail Synology Virtual DSM License

Bản quyền phần mềm cho mail Synology Virtual DSM License

License for one Virtual DSM instance on Virtual Machine Manager..

Đơn giá chưa VAT

3.933.000 đ

Bộ nhớ Ram Synology D3NS1866L-4G

Bộ nhớ Ram Synology D3NS1866L-4G

4GB RAM module for DS218+, DS718+, DS418play, DS918+...

Đơn giá chưa VAT

1.964.000 đ

Bộ nhớ Ram Synology RAM1600DDR3-4GB

Bộ nhớ Ram Synology RAM1600DDR3-4GB

4GB RAM module for DS2015xs, DS2415+, DS1815+, DS1515+, RS2416(RP)+, RS815(RP)+..

Đơn giá chưa VAT

2.223.000 đ

Bộ nhớ Ram Synology RAM1600DDR3L-4GBX2

Bộ nhớ Ram Synology RAM1600DDR3L-4GBX2

4GB RAM module for DS1517+, DS1817+..

Đơn giá chưa VAT

4.281.000 đ

Bộ nhớ Ram Synology RAM1600DDR3L-8GBX2

Bộ nhớ Ram Synology RAM1600DDR3L-8GBX2

8GB RAM module for DS1517+, DS1817+, RS818+..

Đơn giá chưa VAT

7.977.000 đ

Bộ nhớ Ram Synology RAMEC1600DDR3-2GBX2

Bộ nhớ Ram Synology RAMEC1600DDR3-2GBX2

2GB RAM module for DS3615xs, RS3617xs, RS3614(RP)xs..

Đơn giá chưa VAT

1.650.000 đ

Bộ nhớ Ram Synology RAMEC1600DDR3-4GBX2

Bộ nhớ Ram Synology RAMEC1600DDR3-4GBX2

4GB RAM module for DS3615xs, RS3617xs, RS18016xs+, RC18015xs+, RS3614xs+, RS3614(RP)xs, RS10613xs+, ..

Đơn giá chưa VAT

3.600.000 đ

Bộ nhớ Ram Synology RAMEC1600DDR3-8GBX2

Bộ nhớ Ram Synology RAMEC1600DDR3-8GBX2

8GB RAM module for DS3615xs, RS3617xs, RS18016xs+, RC18015xs+, RS3614xs+, RS3614(RP)xs, RS10613xs+, ..

Đơn giá chưa VAT

10.069.000 đ

Bộ nhớ Ram Synology RAMEC2133DDR4-16G

Bộ nhớ Ram Synology RAMEC2133DDR4-16G

16GB RAM module for RS3617xs+, RS3617RPxs, RS4017xs+..

Đơn giá chưa VAT

9.900.000 đ

Bộ nhớ Ram Synology RAMEC2133DDR4-8G

Bộ nhớ Ram Synology RAMEC2133DDR4-8G

8GB RAM module for RS3617xs+, RS3617RPxs, RS4017xs+..

Đơn giá chưa VAT

5.585.000 đ

Bộ nhớ Ram Synology RAMEC2133DDR4SO-16G

Bộ nhớ Ram Synology RAMEC2133DDR4SO-16G

16GB RAM module for DS3617xs..

Đơn giá chưa VAT

9.400.000 đ

Bộ nhớ Ram Synology RAMRG2133DDR4-16G

Bộ nhớ Ram Synology RAMRG2133DDR4-16G

16GB RAM module for FS2017, FS3017, RS18017xs+..

Đơn giá chưa VAT

10.134.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 30 (2 trang)