SAMSUNG

Thẻ nhớ MB-MC128DA/APC

Thẻ nhớ MB-MC128DA/APC

- Thẻ nhớ Micro SD.- Class 10, UHS-I Speed Class 3(U3)- Tốc độ đọc : 100 MB/s- Tốc độ ghi : 90 MB/s..

Đơn giá chưa VAT

1.104.000 đ

Thẻ nhớ MB-MC256DA/APC

Thẻ nhớ MB-MC256DA/APC

- Thẻ nhớ Micro SD.- Class 10, UHS-I Speed Class 3(U3)- Tốc độ đọc : 100 MB/s- Tốc độ ghi : 90 MB/s..

Đơn giá chưa VAT

2.889.000 đ

Thẻ nhớ MB-MC32DA/APC

Thẻ nhớ MB-MC32DA/APC

- Thẻ nhớ Micro SD.- Class 10, UHS-I Speed Class 1(U1)- Tốc độ đọc : 95 MB/s- Tốc độ ghi : 20 MB/s..

Đơn giá chưa VAT

253.000 đ

Thẻ nhớ MB-MC64DA/APC

Thẻ nhớ MB-MC64DA/APC

- Thẻ nhớ Micro SD.- Class 10, UHS-I Speed Class 3(U3)- Tốc độ đọc : 100 MB/s- Tốc độ ghi : 60 MB/s..

Đơn giá chưa VAT

506.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 4 của 4 (1 trang)