WESTERN DIGITAL

Ổ cứng Western 10TB WD100PURZ

Ổ cứng Western 10TB WD100PURZ

 WD HDD Purple 10TB 3.5" SATA 3/ 256MBCache/ 5400RPM (Màu tím)..

Đơn giá chưa VAT

10.086.000 đ

Ổ cứng Western 12TB WD121PURZ

Ổ cứng Western 12TB WD121PURZ

 WD HDD Purple 12TB 3.5" SATA 3/ 256MBCache/ 7200RPM (Màu tím)..

Đơn giá chưa VAT

9.910.000 đ

Ổ cứng Western 1TB WD10PURZ

Ổ cứng Western 1TB WD10PURZ

WD HDD Purple 1TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ 5400RPM (Màu tím)..

Đơn giá chưa VAT

900.000 đ

Ổ cứng Western 2TB WD20PURZ

Ổ cứng Western 2TB WD20PURZ

 WD HDD Purple 2TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ 5400RPM (Màu tím)..

Đơn giá chưa VAT

1.806.000 đ

Ổ cứng Western 3TB WD30PURZ

Ổ cứng Western 3TB WD30PURZ

 WD HDD Purple 3TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ 5400RPM (Màu tím)..

Đơn giá chưa VAT

2.438.000 đ

Ổ cứng Western 4TB WD40PURZ

Ổ cứng Western 4TB WD40PURZ

 WD HDD Purple 4TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ 5400RPM (Màu tím)..

Đơn giá chưa VAT

2.500.000 đ

Ổ cứng Western 6TB WD60PURZ

Ổ cứng Western 6TB WD60PURZ

 WD HDD Purple 6TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ 5400RPM (Màu tím)..

Đơn giá chưa VAT

4.250.000 đ

Ổ cứng Western 8TB WD81PURZ

Ổ cứng Western 8TB WD81PURZ

 WD HDD Purple 8TB 3.5" SATA 3/ 128MBCache/ 5400RPM (Màu tím)..

Đơn giá chưa VAT

7.222.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 trang)