TOSHIBA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 10tb TB HDWT31AUZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 10tb TB HDWT31AUZSVA

Serial ATA 3.0 / 256MB Buffer size / 7,200 rpm..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 1tb TB HDWU110UZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 1tb TB HDWU110UZSVA

Serial ATA 3.0 / 32MB Buffer size / 5,700 rpm..

Đơn giá chưa VAT

850,000 đ

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 2tb TB HDWU120UZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 2tb TB HDWU120UZSVA

Serial ATA 3.0 / 32MB Buffer size / 5,700 rpm..

Đơn giá chưa VAT

1,260,000 đ

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 3tb TB HDWU130UZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 3tb TB HDWU130UZSVA

Serial ATA 3.0 / 32MB Buffer size / 5,940 rpm..

Đơn giá chưa VAT

1,765,000 đ

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 4tb TB HDWT140UZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 4tb TB HDWT140UZSVA

Serial ATA 3.0 / 128MB Buffer size / Low spin..

Đơn giá chưa VAT

2,430,000 đ

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 6tb TB HDWT360UZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 6tb TB HDWT360UZSVA

Serial ATA 3.0 / 256MB Buffer size / 7,200 rpm..

Đơn giá chưa VAT

4,080,000 đ

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 8tb TB HDWT380UZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 8tb TB HDWT380UZSVA

Serial ATA 3.0 / 256MB Buffer size / 7,200 rpm..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Ổ cứng Toshiba 10TB MD06ACA10TV

Ổ cứng Toshiba 10TB MD06ACA10TV

Serial ATA 3.0 / 256MB Buffer size / 7,200 rpm..

Đơn giá chưa VAT

6,579,000 đ

Ổ cứng Toshiba 1TB DT01ABA100V

Ổ cứng Toshiba 1TB DT01ABA100V

Serial ATA 3.0 / 32MB Buffer size / 5,700 rpm..

Đơn giá chưa VAT

792,000 đ

Ổ cứng Toshiba 2TB DT01ABA200V

Ổ cứng Toshiba 2TB DT01ABA200V

Serial ATA 3.0 / 32MB Buffer size / 5,700 rpm..

Đơn giá chưa VAT

1,117,000 đ

Ổ cứng Toshiba 3TB DT01ABA300V

Ổ cứng Toshiba 3TB DT01ABA300V

Serial ATA 3.0 / 32MB Buffer size / 5,940 rpm..

Đơn giá chưa VAT

1,504,000 đ

Ổ cứng Toshiba 4TB MD04ABA400V

Ổ cứng Toshiba 4TB MD04ABA400V

Serial ATA 3.0 / 128MB Buffer size / Low spin..

Đơn giá chưa VAT

2,225,000 đ

Ổ cứng Toshiba 6TB MD06ACA600V

Ổ cứng Toshiba 6TB MD06ACA600V

Serial ATA 3.0 / 256MB Buffer size / 7,200 rpm..

Đơn giá chưa VAT

3,578,000 đ

Ổ cứng Toshiba 8TB MD06ACA800V

Ổ cứng Toshiba 8TB MD06ACA800V

Serial ATA 3.0 / 256MB Buffer size / 7,200 rpm..

Đơn giá chưa VAT

5,138,000 đ

Ổ cứng Toshiba cho Doanh nghiệp AL14SEB300 2.5" 300GB 10K RPM SAS HDD, 12Gbps

Ổ cứng Toshiba cho Doanh nghiệp AL14SEB300 2.5" 300GB 10K RPM SAS HDD, 12Gbps

2.5" 300GB 10K RPM SAS HDD, 12Gbps..

Đơn giá chưa VAT

3,091,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 41 (3 trang)