TOSHIBA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 10tb TB HDWT31AUZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 10tb TB HDWT31AUZSVA

Serial ATA 3.0 / 256MB Buffer size / 7,200 rpm..

Đơn giá chưa VAT

6.675.000 đ

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 1tb TB HDWU110UZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 1tb TB HDWU110UZSVA

Serial ATA 3.0 / 32MB Buffer size / 5,700 rpm..

Đơn giá chưa VAT

850.000 đ

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 2tb TB HDWU120UZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 2tb TB HDWU120UZSVA

Serial ATA 3.0 / 32MB Buffer size / 5,700 rpm..

Đơn giá chưa VAT

1.275.000 đ

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 3tb TB HDWU130UZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 3tb TB HDWU130UZSVA

Serial ATA 3.0 / 32MB Buffer size / 5,940 rpm..

Đơn giá chưa VAT

1.790.000 đ

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 4tb TB HDWT140UZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 4tb TB HDWT140UZSVA

Serial ATA 3.0 / 128MB Buffer size / Low spin..

Đơn giá chưa VAT

2.450.000 đ

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 6tb TB HDWT360UZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 6tb TB HDWT360UZSVA

Serial ATA 3.0 / 256MB Buffer size / 7,200 rpm..

Đơn giá chưa VAT

3.950.000 đ

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 8tb TB HDWT380UZSVA

Ổ cứng Toshiba chuyên dụng cho camera 8tb TB HDWT380UZSVA

Serial ATA 3.0 / 256MB Buffer size / 7,200 rpm..

Đơn giá chưa VAT

5.225.000 đ

Ổ cứng Toshiba Internal 3.5&quot 2TB Surveillance S300 series (128MB) 5400rpm SATA3 (6Gb/s) HDWT720UZSVA

Ổ cứng Toshiba Internal 3.5&quot 2TB Surveillance S300 series (128MB) 5400rpm SATA3 (6Gb/s) HDWT720UZSVA

Ổ cứng Toshiba Internal 3.5" 2TB Surveillance S300 series (128MB) 5400rpm SATA3 (6Gb/s)_HDWT720UZSVA..

Đơn giá chưa VAT

1.340.000 đ

Ổ cứng Toshiba Internal 3.5&quot 4TB Surveillance S300 series (128MB) 5400rpm SATA3 (6Gb/s) HDWT740UZSVA

Ổ cứng Toshiba Internal 3.5&quot 4TB Surveillance S300 series (128MB) 5400rpm SATA3 (6Gb/s) HDWT740UZSVA

Ổ cứng oshiba Internal 3.5" 4TB Surveillance S300 series (128MB) 5400rpm SATA3 (6Gb/s)_HDWT740UZSVA..

Đơn giá chưa VAT

2.390.000 đ

Ổ cứng Toshiba 10TB MD06ACA10TV

Ổ cứng Toshiba 10TB MD06ACA10TV

Serial ATA 3.0 / 256MB Buffer size / 7,200 rpm..

Đơn giá chưa VAT

6.579.000 đ

Ổ cứng Toshiba 1TB DT01ABA100V

Ổ cứng Toshiba 1TB DT01ABA100V

Serial ATA 3.0 / 32MB Buffer size / 5,700 rpm..

Đơn giá chưa VAT

792.000 đ

Ổ cứng Toshiba 2TB DT01ABA200V

Ổ cứng Toshiba 2TB DT01ABA200V

Serial ATA 3.0 / 32MB Buffer size / 5,700 rpm..

Đơn giá chưa VAT

1.117.000 đ

Ổ cứng Toshiba 3TB DT01ABA300V

Ổ cứng Toshiba 3TB DT01ABA300V

Serial ATA 3.0 / 32MB Buffer size / 5,940 rpm..

Đơn giá chưa VAT

1.504.000 đ

Ổ cứng Toshiba 4TB MD04ABA400V

Ổ cứng Toshiba 4TB MD04ABA400V

Serial ATA 3.0 / 128MB Buffer size / Low spin..

Đơn giá chưa VAT

2.225.000 đ

Ổ cứng Toshiba 6TB MD06ACA600V

Ổ cứng Toshiba 6TB MD06ACA600V

Serial ATA 3.0 / 256MB Buffer size / 7,200 rpm..

Đơn giá chưa VAT

3.578.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 43 (3 trang)