SEAGATE

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 1 TB ST1000VX005
Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 10 TB ST10000VX0004

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 10 TB ST10000VX0004

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

7,900,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 12 TB ST12000VX0007

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 12 TB ST12000VX0007

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

10,900,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 2 TB ST2000VX008

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 2 TB ST2000VX008

SATA 6Gb/sCache 64 MB..

Đơn giá chưa VAT

1,480,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 3 TB ST3000VX010

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 3 TB ST3000VX010

SATA 6Gb/sCache 64 MB..

Đơn giá chưa VAT

2,090,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 4 TB ST4000VX007

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 4 TB ST4000VX007

SATA 6Gb/sCache 64 MB..

Đơn giá chưa VAT

2,700,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 6 TB ST6000VX001

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 6 TB ST6000VX001

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

4,400,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 6 TB ST6000VX0023

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 6 TB ST6000VX0023

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

4,500,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 8 TB ST8000VX0022

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 8 TB ST8000VX0022

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

5,900,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 14 của 14 (1 trang)