SEAGATE

Ổ cứng Seagate chuyên dụng cho camera 10TB Hikvision ST10000VE0008

Ổ cứng Seagate chuyên dụng cho camera 10TB Hikvision ST10000VE0008

Skyhawk AI..

Đơn giá chưa VAT

7.250.000 đ

Ổ cứng Seagate chuyên dụng cho camera 8TB Hikvision ST8000VE0000

Ổ cứng Seagate chuyên dụng cho camera 8TB Hikvision ST8000VE0000

Skyhawk AI..

Đơn giá chưa VAT

5.400.000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 1 TB ST1000VX005
Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 10 TB ST10000VX0004

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 10 TB ST10000VX0004

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

8.820.000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 12 TB ST12000VX0007

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 12 TB ST12000VX0007

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

12.142.000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 2 TB ST2000VX008

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 2 TB ST2000VX008

SATA 6Gb/sCache 64 MB..

Đơn giá chưa VAT

1.390.000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 3 TB ST3000VX009

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 3 TB ST3000VX009

SATA 6Gb/sCache 64 MB..

Đơn giá chưa VAT

2.406.000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 4 TB ST4000VX007

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 4 TB ST4000VX007

SATA 6Gb/sCache 64 MB..

Đơn giá chưa VAT

2.390.000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 6 TB ST6000VX001

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 6 TB ST6000VX001

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

4.050.000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 6 TB ST6000VX0023

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 6 TB ST6000VX0023

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

5.400.000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 8 TB ST8000VX0022

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 8 TB ST8000VX0022

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

6.587.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 19 (2 trang)