SEAGATE

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 1 TB ST1000VX005

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 1 TB ST1000VX005

SATA 6Gb/sCache 64 MB..

Đơn giá chưa VAT

1,110,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 10 TB ST10000VX0004

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 10 TB ST10000VX0004

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

8,820,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 12 TB ST12000VX0007

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 12 TB ST12000VX0007

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

12,142,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 2 TB ST2000VX008

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 2 TB ST2000VX008

SATA 6Gb/sCache 64 MB..

Đơn giá chưa VAT

1,696,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 3 TB ST3000VX009

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 3 TB ST3000VX009

SATA 6Gb/sCache 64 MB..

Đơn giá chưa VAT

2,406,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 4 TB ST4000VX007

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 4 TB ST4000VX007

SATA 6Gb/sCache 64 MB..

Đơn giá chưa VAT

3,036,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 6 TB ST6000VX001

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 6 TB ST6000VX001

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

4,811,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 6 TB ST6000VX0023

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 6 TB ST6000VX0023

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

5,400,000 đ

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 8 TB ST8000VX0022

Ổ cứng Seagate skyhawk - dòng ổ cứng chuyên dụng cho camera 8 TB ST8000VX0022

SATA 6Gb/sCache 256 MB..

Đơn giá chưa VAT

6,587,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 14 của 14 (1 trang)