SYNOLOGY

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology DX1215

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology DX1215

12-bay 3.5"/ 2.5" SATA, 2.5" SATA SSD expansion• Maximum Internal Capacity: 144 TB (12 TB drive x 12..

Đơn giá chưa VAT

29.278.000 đ

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology DX513

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology DX513

5-bay 3.5"/2.5" SATA expansion• Maximum Internal Capacity: 60 TB (12 TB drive x 5)• Hot Swappable Dr..

Đơn giá chưa VAT

12.946.000 đ

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology DX517

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology DX517

5-bay 3.5"/2.5" SATA expansion• Maximum Internal Capacity: 60 TB (12 TB drive x 5)• Hot Swappable Dr..

Đơn giá chưa VAT

12.635.000 đ

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX1216SAS

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX1216SAS

12-bay SAS/SATA expansion unit for RS18016xs+..

Đơn giá chưa VAT

66.580.000 đ

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX1217

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX1217

12-bay 3.5"/ 2.5" SATA, 2.5" SATA SSD expansion• Maximum Internal Capacity: 144 TB (12 TB drive x 12..

Đơn giá chưa VAT

34.847.000 đ

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX1217RP

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX1217RP

12-bay 3.5"/ 2.5" SATA, 2.5" SATA SSD expansion• Maximum Internal Capacity: 144 TB (12 TB drive x 12..

Đơn giá chưa VAT

52.061.000 đ

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX1217SAS

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX1217SAS

12-bay 3.5"/ 2.5" SAS HDD, 2.5" SAS SSD, 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD expansion• Maximum Internal Ca..

Đơn giá chưa VAT

66.580.000 đ

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX2417SAS

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX2417SAS

24-bay 2.5" SAS HDD, 2.5" SAS/SATA SSD expansion• Hot Swappable Drive, Redundant Power Supply• Expan..

Đơn giá chưa VAT

80.040.000 đ

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX415

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX415

4-bay 3.5"/ 2.5" SATA, 2.5" SATA SSD expansion• Maximum Internal Capacity: 48 TB (12 TB drive x 4)• ..

Đơn giá chưa VAT

15.710.000 đ

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX418

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RX418

4-bay SATA expansion unit for RS818(RP)+• Maximum Internal Capacity: 48 TB (12 TB drive x 4)• Hot Sw..

Đơn giá chưa VAT

14.044.000 đ

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RXD1215SAS

Bộ mở rộng lưu trữ mạng Synology RXD1215SAS

12-bay 3.5"/2"5 SAS HDD, 2.5" SAS SSD expansion• Maximum Internal Capacity: 120 TB (10 TB drive x 12..

Đơn giá chưa VAT

80.040.000 đ

Máy chủ NAS Synology EDS14

Máy chủ NAS Synology EDS14

Embedded DataStation, 1.2GHz, 512MB RAM..

Đơn giá chưa VAT

7.500.000 đ

Ổ cứng mạng NAS dạng rack Synology 12 ổ đĩa RS2418+

Ổ cứng mạng NAS dạng rack Synology 12 ổ đĩa RS2418+

12-bay RackStation (up to 24-bay), Quad Core 2.1 GHz, 4GB RAM (up to 64GB)• CPU: Intel Atom C3538 Qu..

Đơn giá chưa VAT

44.753.000 đ

Ổ cứng mạng NAS dạng rack Synology 12 ổ đĩa RS2418RP+

Ổ cứng mạng NAS dạng rack Synology 12 ổ đĩa RS2418RP+

12-bay RackStation (up to 24-bay), Quad Core 2.1 GHz, 4GB RAM (up to 64GB)• CPU: Intel Atom C3538 Qu..

Đơn giá chưa VAT

58.723.000 đ

Ổ cứng mạng NAS dạng rack Synology 12 ổ đĩa RS3618xs

Ổ cứng mạng NAS dạng rack Synology 12 ổ đĩa RS3618xs

12-bay RackStation (up to 36-bay), Quad Core 2.4 GHz, 8GB RAM (up to 64GB), 10GbE NIC support (optio..

Đơn giá chưa VAT

68.531.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 70 (5 trang)