ASUSTOR

Bản quyền gắn camera cho ổ ASUSTOR AS-SCL01

Bản quyền gắn camera cho ổ ASUSTOR AS-SCL01

Asustor AS-SCL01 license camera..

Đơn giá chưa VAT

670,000 đ

Bản quyền gắn camera cho ổ ASUSTOR AS-SCL04

Bản quyền gắn camera cho ổ ASUSTOR AS-SCL04

Asustor AS-SCL04 license camera..

Đơn giá chưa VAT

2,660,000 đ

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-202T

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-202T

Asustor AS-202T NAS 2 Bay Tower, miễn phí 4 license camera, mở rộng tối đa 8 camera...

Đơn giá chưa VAT

6,970,000 đ

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-202TE

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-202TE

Asustor AS-202TE NAS 2 Bay Tower, miễn phí 4 license camera, mở rộng tối đa 8 camera,HDMI 1.4a...

Đơn giá chưa VAT

7,750,000 đ

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-204RS

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-204RS

Asustor AS-204RS NAS 4 Bay Rack, miễn phí 4 license camera, mở rộng tối đa 8 camera, HDMI 1.4a..

Đơn giá chưa VAT

19,600,000 đ

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-204T

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-204T

Asustor AS-204T NAS 4 Bay Tower, miễn phí 4 license camera, mở rộng tối đa 8 camera...

Đơn giá chưa VAT

10,480,000 đ

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-204TE

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-204TE

Asustor AS-204TE NAS 4 Bay Tower, miễn phí 4 license camera, mở rộng tối đa 8 camera,HDMI 1.4a...

Đơn giá chưa VAT

11,260,000 đ

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-302T

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-302T

Asustor AS-302T NAS 2 Bay Tower, miễn phí 4 license camera, mở rộng tối đa 8 camera, HDMI 1.4a..

Đơn giá chưa VAT

8,760,000 đ

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-304T

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-304T

Asustor AS-304T NAS 4 Bay Tower, miễn phí 4 license camera, mở rộng tối đa 8 camera, HDMI 1.4a..

Đơn giá chưa VAT

11,830,000 đ

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-604RD

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-604RD

Asustor AS-204RS NAS 4 Bay Rack, miễn phí 4 license camera, mở rộng tối đa 16 camera, HDMI 1.3a..

Đơn giá chưa VAT

37,950,000 đ

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-604RS

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-604RS

Asustor AS-604RD NAS 4 Bay Rack, miễn phí 4 license camera, mở rộng tối đa 16 camera, HDMI 1.3a..

Đơn giá chưa VAT

29,050,000 đ

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-609RD

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-609RD

Asustor AS-609RD NAS 9 Bay Rack, miễn phí 4 license camera, mở rộng tối đa 16 camera, HDMI 1.3a..

Đơn giá chưa VAT

60,240,000 đ

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-609RS

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS-609RS

Asustor AS-609RS NAS 9 Bay Rack, miễn phí 4 license camera, mở rộng tối đa 16 camera, HDMI 1.3a..

Đơn giá chưa VAT

47,560,000 đ

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS1002T

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS1002T

Asustor AS1002T NAS 2 Bay Tower, miễn phí 4 license camera, mở rộng tối đa 8 camera...

Đơn giá chưa VAT

5,290,000 đ

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS1004T

Ổ cứng lưu trữ mạng NAS ASUSTOR AS1004T

Asustor AS1004T NAS 4 Bay Tower, miễn phí 4 license camera, mở rộng tối đa 8 camera...

Đơn giá chưa VAT

7,510,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 38 (3 trang)