XEROX

Belt Unit cho máy C2200/ C3300DX ( 100.000 trang ) Xerox EL300727

Belt Unit cho máy C2200/ C3300DX ( 100.000 trang ) Xerox EL300727

Belt Unit cho máy C2200/ C3300DX ( 100.000 trang )..

Đơn giá chưa VAT

6.422.850 đ

Black Imaging Unit ( 24K ) Xerox 108R01151

Black Imaging Unit ( 24K ) Xerox 108R01151

Black Imaging Unit ( 24K )..

Đơn giá chưa VAT

3.122.700 đ

Colour Imaging Unit ( 24K ) Xerox 108R01148

Colour Imaging Unit ( 24K ) Xerox 108R01148

Colour Imaging Unit ( 24K )..

Đơn giá chưa VAT

3.122.700 đ

DPC5005d 160K Maintenance Kit ( 160K ) Xerox EC101788

DPC5005d 160K Maintenance Kit ( 160K ) Xerox EC101788

DPC5005d 160K Maintenance Kit ( 160K )..

Đơn giá chưa VAT

2.022.300 đ

DPC5005d Fuser Unit 220V ( 360K ) Xerox EC101791

DPC5005d Fuser Unit 220V ( 360K ) Xerox EC101791

DPC5005d Fuser Unit 220V ( 360K )..

Đơn giá chưa VAT

19.686.450 đ

Drum ( 28K B&W, 14K Color) cho máy C3055DX ( 24.000 trang ) Xerox CT350445

Drum ( 28K B&W, 14K Color) cho máy C3055DX ( 24.000 trang ) Xerox CT350445

Drum ( 28K B&W, 14K Color) cho máy C3055DX ( 24.000 trang )..

Đơn giá chưa VAT

6.571.950 đ

Drum Cartridge ( 70K ) Xerox CT350894

Drum Cartridge ( 70K ) Xerox CT350894

Drum Cartridge ( 70K )..

Đơn giá chưa VAT

9.842.700 đ

Drum Cartridge for each colour ( 40.000 trang ) Xerox CT350654

Drum Cartridge for each colour ( 40.000 trang ) Xerox CT350654

Drum Cartridge for each colour ( 40.000 trang )..

Đơn giá chưa VAT

4.966.500 đ

Drum Cartridge for each colour cho máy PHASER 7800 ( 145.000 trang ) Xerox 106R01582

Drum Cartridge for each colour cho máy PHASER 7800 ( 145.000 trang ) Xerox 106R01582

Drum Cartridge for each colour cho máy PHASER 7800 ( 145.000 trang )..

Đơn giá chưa VAT

7.850.850 đ

Drum Cartrigde dành cho máy P115/M115 ( 10.000 trang ) Xerox CT351005

Drum Cartrigde dành cho máy P115/M115 ( 10.000 trang ) Xerox CT351005

Drum Cartrigde dành cho máy P115/M115 ( 10.000 trang )..

Đơn giá chưa VAT

1.059.450 đ

Drum Cartrigde dành cho máy P225/M225 ( 12.000 trang ) Xerox CT351055

Drum Cartrigde dành cho máy P225/M225 ( 12.000 trang ) Xerox CT351055

Drum Cartrigde dành cho máy P225/M225 ( 12.000 trang )..

Đơn giá chưa VAT

1.588.650 đ

Drum Cartrigde dành cho máy P355DB/P355D/M355df ( 100.000 trang ) Xerox CT350973

Drum Cartrigde dành cho máy P355DB/P355D/M355df ( 100.000 trang ) Xerox CT350973

Drum Cartrigde dành cho máy P355DB/P355D/M355df ( 100.000 trang )..

Đơn giá chưa VAT

3.509.100 đ

Drum cho DocuPrint C1110B/ C1110 ( 20K trang ) Xerox CT350604

Drum cho DocuPrint C1110B/ C1110 ( 20K trang ) Xerox CT350604

Drum cho DocuPrint C1110B/ C1110 ( 20K trang )..

Đơn giá chưa VAT

5.085.150 đ

Drum cho máy CP405D ( 55.000 trang ) Xerox CT350983

Drum cho máy CP405D ( 55.000 trang ) Xerox CT350983

Drum cho máy CP405D ( 55.000 trang )..

Đơn giá chưa VAT

4.252.500 đ

Drum cho máy P455D ( 100.000 trang ) Xerox CT350976

Drum cho máy P455D ( 100.000 trang ) Xerox CT350976

Drum cho máy P455D ( 100.000 trang )..

Đơn giá chưa VAT

4.192.650 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 157 (11 trang)