SANTAK

Bộ lưu điện 3C10KS LCD 10000VA/9000W SANTAK

Bộ lưu điện 3C10KS LCD 10000VA/9000W SANTAK

Bộ lưu điện 3C10KS LCD 10000VA/9000W..

Đơn giá chưa VAT

82,165,000 đ

Bộ lưu điện 3C15KS LCD 15000VA/13500W SANTAK

Bộ lưu điện 3C15KS LCD 15000VA/13500W SANTAK

Bộ lưu điện 3C15KS LCD 15000VA/13500W..

Đơn giá chưa VAT

122,081,000 đ

Bộ lưu điện 3C20KS LCD 20000VA/18000W SANTAK

Bộ lưu điện 3C20KS LCD 20000VA/18000W SANTAK

Bộ lưu điện 3C20KS LCD 20000VA/18000W..

Đơn giá chưa VAT

152,440,000 đ

Bộ lưu điện 3C3 EX-60KS 60000VA/48000W SANTAK

Bộ lưu điện 3C3 EX-60KS 60000VA/48000W SANTAK

Bộ lưu điện 3C3 EX-60KS 60000VA/48000W..

Đơn giá chưa VAT

332,246,000 đ

Bộ lưu điện 3C3-PRO 20KS 20000VA/18000W SANTAK

Bộ lưu điện 3C3-PRO 20KS 20000VA/18000W SANTAK

Bộ lưu điện 3C3-PRO 20KS 20000VA/18000W..

Đơn giá chưa VAT

165,975,000 đ

Bộ lưu điện 3C3-PRO 30KS 30000VA/27000W SANTAK

Bộ lưu điện 3C3-PRO 30KS 30000VA/27000W SANTAK

Bộ lưu điện 3C3-PRO 30KS 30000VA/27000W..

Đơn giá chưa VAT

210,662,000 đ

Bộ lưu điện 3C3-PRO 40KS 40000VA/36000W SANTAK

Bộ lưu điện 3C3-PRO 40KS 40000VA/36000W SANTAK

Bộ lưu điện 3C3-PRO 40KS 40000VA/36000W..

Đơn giá chưa VAT

237,458,000 đ

Bộ lưu điện BLAZER PRO1000 1000AV/600W SANTAK

Bộ lưu điện BLAZER PRO1000 1000AV/600W SANTAK

Bộ lưu điện BLAZER PRO1000 1000AV/600W..

Đơn giá chưa VAT

3,636,000 đ

Bộ lưu điện BLAZER PRO2000 2000AV/1200W SANTAK

Bộ lưu điện BLAZER PRO2000 2000AV/1200W SANTAK

Bộ lưu điện BLAZER PRO2000 2000AV/1200W..

Đơn giá chưa VAT

4,982,000 đ

Bộ lưu điện C10K LCD 10000VA/9000W SANTAK

Bộ lưu điện C10K LCD 10000VA/9000W SANTAK

Bộ lưu điện C10K LCD 10000VA/9000W..

Đơn giá chưa VAT

83,405,000 đ

Bộ lưu điện C10KS LCD 10000VA/9000W SANTAK

Bộ lưu điện C10KS LCD 10000VA/9000W SANTAK

Bộ lưu điện C10KS LCD 10000VA/9000W..

Đơn giá chưa VAT

77,444,000 đ

Bộ lưu điện C1K LCD 1000VA/900W SANTAK

Bộ lưu điện C1K LCD 1000VA/900W SANTAK

Bộ lưu điện C1K LCD 1000VA/900W..

Đơn giá chưa VAT

7,931,000 đ

Bộ lưu điện C1KR 1000VA/700W SANTAK

Bộ lưu điện C1KR 1000VA/700W SANTAK

Bộ lưu điện C1KR 1000VA/700W..

Đơn giá chưa VAT

9,695,000 đ

Bộ lưu điện C1KS LCD1000VA/900W SANTAK

Bộ lưu điện C1KS LCD1000VA/900W SANTAK

Bộ lưu điện C1KS LCD1000VA/900W..

Đơn giá chưa VAT

6,994,000 đ

Bộ lưu điện C2K LCD 2000VA/1800W SANTAK

Bộ lưu điện C2K LCD 2000VA/1800W SANTAK

Bộ lưu điện C2K LCD 2000VA/1800W..

Đơn giá chưa VAT

19,119,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 31 (3 trang)