SANTAK

Bộ lưu điện 3C10KS LCD 10000VA/9000W Santak

Bộ lưu điện 3C10KS LCD 10000VA/9000W Santak

Bộ lưu điện 3C10KS LCD 10000VA/9000W..

Đơn giá chưa VAT

82.165.000 đ

Bộ lưu điện 3C15KS LCD 15000VA/13500W Santak

Bộ lưu điện 3C15KS LCD 15000VA/13500W Santak

Bộ lưu điện 3C15KS LCD 15000VA/13500W..

Đơn giá chưa VAT

122.081.000 đ

Bộ lưu điện 3C20KS LCD 20000VA/18000W Santak

Bộ lưu điện 3C20KS LCD 20000VA/18000W Santak

Bộ lưu điện 3C20KS LCD 20000VA/18000W..

Đơn giá chưa VAT

152.440.000 đ

Bộ lưu điện 3C3 EX-60KS 60000VA/48000W Santak

Bộ lưu điện 3C3 EX-60KS 60000VA/48000W Santak

Bộ lưu điện 3C3 EX-60KS 60000VA/48000W..

Đơn giá chưa VAT

332.246.000 đ

Bộ lưu điện 3C3-PRO 20KS 20000VA/18000W Santak

Bộ lưu điện 3C3-PRO 20KS 20000VA/18000W Santak

Bộ lưu điện 3C3-PRO 20KS 20000VA/18000W..

Đơn giá chưa VAT

165.975.000 đ

Bộ lưu điện 3C3-PRO 30KS 30000VA/27000W Santak

Bộ lưu điện 3C3-PRO 30KS 30000VA/27000W Santak

Bộ lưu điện 3C3-PRO 30KS 30000VA/27000W..

Đơn giá chưa VAT

210.662.000 đ

Bộ lưu điện 3C3-PRO 40KS 40000VA/36000W Santak

Bộ lưu điện 3C3-PRO 40KS 40000VA/36000W Santak

Bộ lưu điện 3C3-PRO 40KS 40000VA/36000W..

Đơn giá chưa VAT

237.458.000 đ

Bộ lưu điện BLAZER PRO1000 1000AV/600W Santak

Bộ lưu điện BLAZER PRO1000 1000AV/600W Santak

Bộ lưu điện BLAZER PRO1000 1000AV/600W..

Đơn giá chưa VAT

3.636.000 đ

Bộ lưu điện BLAZER PRO2000 2000AV/1200W Santak

Bộ lưu điện BLAZER PRO2000 2000AV/1200W Santak

Bộ lưu điện BLAZER PRO2000 2000AV/1200W..

Đơn giá chưa VAT

4.982.000 đ

Bộ lưu điện C10K LCD 10000VA/9000W Santak

Bộ lưu điện C10K LCD 10000VA/9000W Santak

Bộ lưu điện C10K LCD 10000VA/9000W..

Đơn giá chưa VAT

83.405.000 đ

Bộ lưu điện C10KS LCD 10000VA/9000W Santak

Bộ lưu điện C10KS LCD 10000VA/9000W Santak

Bộ lưu điện C10KS LCD 10000VA/9000W..

Đơn giá chưa VAT

77.444.000 đ

Bộ lưu điện C1K LCD 1000VA/900W Santak

Bộ lưu điện C1K LCD 1000VA/900W Santak

Bộ lưu điện C1K LCD 1000VA/900W..

Đơn giá chưa VAT

7.931.000 đ

Bộ lưu điện C1KR 1000VA/700W Santak

Bộ lưu điện C1KR 1000VA/700W Santak

Bộ lưu điện C1KR 1000VA/700W..

Đơn giá chưa VAT

9.695.000 đ

Bộ lưu điện C1KS LCD1000VA/900W Santak

Bộ lưu điện C1KS LCD1000VA/900W Santak

Bộ lưu điện C1KS LCD1000VA/900W..

Đơn giá chưa VAT

6.994.000 đ

Bộ lưu điện C2K LCD 2000VA/1800W Santak

Bộ lưu điện C2K LCD 2000VA/1800W Santak

Bộ lưu điện C2K LCD 2000VA/1800W..

Đơn giá chưa VAT

19.119.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 31 (3 trang)