CYBERPOWER

Along with selected SNMP/HTTP cards (RMCARD203/303) CYBERPOWER ENVIROSENSOR

Along with selected SNMP/HTTP cards (RMCARD203/303) CYBERPOWER ENVIROSENSOR

Along with selected SNMP/HTTP cards (RMCARD203/303) to remotely monitor the temperature and humidity..

Đơn giá chưa VAT

2.434.000 đ

Battery cabinet sử dụng phù hợp cho mã sản phẩm sau Online OLS1000E/ OLS1500E/ OLS1000EXL/ OLS1500EXL CYBERPOWER BPSE36V45A

Battery cabinet sử dụng phù hợp cho mã sản phẩm sau Online OLS1000E/ OLS1500E/ OLS1000EXL/ OLS1500EXL CYBERPOWER BPSE36V45A

Battery cabinet sử dụng phù hợp cho mã sản phẩm sau: Online OLS1000E/ OLS1500E/ OLS1000EXL/ O..

Đơn giá chưa VAT

8.013.000 đ

Battery cabinet sử dụng phù hợp cho mã sản phẩm sau Online OLS2000E/ OLS3000E/ OLS2000EXL/ OLS3000EXL CYBERPOWER BPSE72V45A

Battery cabinet sử dụng phù hợp cho mã sản phẩm sau Online OLS2000E/ OLS3000E/ OLS2000EXL/ OLS3000EXL CYBERPOWER BPSE72V45A

Battery cabinet sử dụng phù hợp cho mã sản phẩm sau: Online OLS2000E/ OLS3000E/ OLS2000EXL/ O..

Đơn giá chưa VAT

12.420.000 đ

Bộ lưu điện CyberPower SERIES 1000 VALUE1000EI-AS

Bộ lưu điện CyberPower SERIES 1000 VALUE1000EI-AS

CyberPower Value SOHO-UPS- Hệ số công suất: 0.6 (VALUE 600EI/AS, VALUE 600EI/AS) 0.55 ( VALUE 1000EI..

Đơn giá chưa VAT

1.763.000 đ

Bộ lưu điện CyberPower SERIES 1000 VALUE600EI-AS

Bộ lưu điện CyberPower SERIES 1000 VALUE600EI-AS

CyberPower Value SOHO-UPS- Hệ số công suất: 0.6 (VALUE 600EI/AS, VALUE 600EI/AS) 0.55 ( VALUE 1000EI..

Đơn giá chưa VAT

1.210.000 đ

Bộ lưu điện CyberPower SERIES 1000 VALUE800EI-AS

Bộ lưu điện CyberPower SERIES 1000 VALUE800EI-AS

CyberPower Value SOHO-UPS- Hệ số công suất: 0.6 (VALUE 600EI/AS, VALUE 600EI/AS) 0.55 ( VALUE 1000EI..

Đơn giá chưa VAT

1.480.000 đ

Extended battery pack cho OLS6000ERT6U and OLS10000ERT6U CYBERPOWER BPSE240V47A

Extended battery pack cho OLS6000ERT6U and OLS10000ERT6U CYBERPOWER BPSE240V47A

Extended battery pack cho OLS6000ERT6U and OLS10000ERT6U..

Đơn giá chưa VAT

22.095.000 đ

SNMP card to suit All On-Line Series UPS and EnviroSensor CYBERPOWER RMCARD303

SNMP card to suit All On-Line Series UPS and EnviroSensor CYBERPOWER RMCARD303

SNMP card to suit All On-Line Series UPS and EnviroSensor..

Đơn giá chưa VAT

2.671.000 đ

UPS CyberPower Back-up Value VALUE1200ELCD-AS 1200VA/720W

UPS CyberPower Back-up Value VALUE1200ELCD-AS 1200VA/720W

UPS CyberPower Back-up Value VALUE1200ELCD-AS 1200VA/720W..

Đơn giá chưa VAT

2.849.000 đ

UPS CyberPower Back-up Value VALUE1500ELCD-AS 1500VA/900W

UPS CyberPower Back-up Value VALUE1500ELCD-AS 1500VA/900W

UPS CyberPower Back-up Value VALUE1500ELCD-AS 1500VA/900W..

Đơn giá chưa VAT

3.351.000 đ

UPS CyberPower Back-upValue VALUE2200ELCD-AS 2200VA/1320W

UPS CyberPower Back-upValue VALUE2200ELCD-AS 2200VA/1320W

UPS CyberPower Back-upValue VALUE2200ELCD-AS 2200VA/1320W..

Đơn giá chưa VAT

3.972.000 đ

UPS CyberPower Backup Utility Series BU1000E 1000VA/600W

UPS CyberPower Backup Utility Series BU1000E 1000VA/600W

UPS CyberPower Backup Utility Series BU1000E 1000VA/600W..

Đơn giá chưa VAT

1.300.000 đ

UPS CyberPower Backup Utility Series BU600E 600VA/360W

UPS CyberPower Backup Utility Series BU600E 600VA/360W

UPS CyberPower Backup Utility Series BU600E 600VA/360W..

Đơn giá chưa VAT

636.000 đ

UPS CyberPower Online Online S Serial OLS10000E 10000VA/9000W

UPS CyberPower Online Online S Serial OLS10000E 10000VA/9000W

UPS CyberPower Online Online S Serial OLS10000E 10000VA/9000W..

Đơn giá chưa VAT

49.642.000 đ

UPS CyberPower Online Online S Serial OLS1000E 1000VA/900W

UPS CyberPower Online Online S Serial OLS1000E 1000VA/900W

UPS CyberPower Online Online S Serial OLS1000E 1000VA/900W..

Đơn giá chưa VAT

7.683.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 39 (3 trang)