FREDTON

Bình accu cho UPS BCA-1

Bình accu cho UPS BCA-1

Bình accu cho UPS (External Battery Cabinet, Size 1)..

Đơn giá chưa VAT

1.455.000 đ

Bình accu cho UPS BCA-12

Bình accu cho UPS BCA-12

Bình accu cho UPS (External Battery Cabinet, Size 12)..

Đơn giá chưa VAT

6.300.000 đ

Bình accu cho UPS BCA-16

Bình accu cho UPS BCA-16

Bình accu cho UPS (External Battery Cabinet, Size 16)..

Đơn giá chưa VAT

8.000.000 đ

Bình accu cho UPS BCA-2

Bình accu cho UPS BCA-2

Bình accu cho UPS (External Battery Cabinet, Size 2)..

Đơn giá chưa VAT

2.182.000 đ

Bình accu cho UPS BCA-20

Bình accu cho UPS BCA-20

Bình accu cho UPS (External Battery Cabinet, Size 20)..

Đơn giá chưa VAT

10.309.000 đ

Bình accu cho UPS BCA-3

Bình accu cho UPS BCA-3

Bình accu cho UPS (External Battery Cabinet, Size 3)..

Đơn giá chưa VAT

2.545.000 đ

Bình accu cho UPS BCA-4

Bình accu cho UPS BCA-4

Bình accu cho UPS (External Battery Cabinet, Size 4)..

Đơn giá chưa VAT

3.545.000 đ

Bình accu cho UPS BCA-6

Bình accu cho UPS BCA-6

Bình accu cho UPS (External Battery Cabinet, Size 6)..

Đơn giá chưa VAT

4.364.000 đ

Bình accu cho UPS BCA-8

Bình accu cho UPS BCA-8

Bình accu cho UPS (External Battery Cabinet, Size 8)..

Đơn giá chưa VAT

4.727.000 đ

Bộ lắp Rack dùng cho UPS AMRMKIT-1

Bộ lắp Rack dùng cho UPS AMRMKIT-1

Bộ lắp Rack dùng cho UPS (Rack Kit for RT Models)..

Đơn giá chưa VAT

443.000 đ

Bộ lưu điện Fredton Hộp Pin cho UPS , dạng gắn rack BP99VRT-1K

Bộ lưu điện Fredton Hộp Pin cho UPS , dạng gắn rack BP99VRT-1K

Hộp Pin cho UPS, dạng gắn rack (External Battery Pack for F99VRT 1 KVA, Unloaded)..

Đơn giá chưa VAT

4.245.000 đ

Bộ lưu điện Fredton Hộp Pin cho UPS , dạng gắn rack BP99VRT-2K

Bộ lưu điện Fredton Hộp Pin cho UPS , dạng gắn rack BP99VRT-2K

Hộp Pin cho UPS, dạng gắn rack (External Battery Pack for F99VRT 2 KVA, Unloaded)..

Đơn giá chưa VAT

5.309.000 đ

Bộ lưu điện Fredton Hộp Pin cho UPS , dạng gắn rack BP99VRT-3K

Bộ lưu điện Fredton Hộp Pin cho UPS , dạng gắn rack BP99VRT-3K

Hộp Pin cho UPS, dạng gắn rack (External Battery Pack for F99VRT 3 KVA, Unloaded)..

Đơn giá chưa VAT

5.309.000 đ

Bộ lưu điện Fredton UPS công suất 10kVA , online , dạng gắn rack F99VRT31X-10K

Bộ lưu điện Fredton UPS công suất 10kVA , online , dạng gắn rack F99VRT31X-10K

UPS công suất 10kVA, online, dạng gắn rack (Rack/Tower Convertible Online UPS, 3/1-phase, 10KVA/9KW,..

Đơn giá chưa VAT

44.745.000 đ

Bộ lưu điện Fredton UPS công suất 10kVA , online , dạng gắn rack F99VRTX-10K

Bộ lưu điện Fredton UPS công suất 10kVA , online , dạng gắn rack F99VRTX-10K

UPS công suất 10kVA, online, dạng gắn rack (Rack/Tower Convertible Online UPS, 10KVA/9.0KW, External..

Đơn giá chưa VAT

54.727.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 56 (4 trang)