ABLEREX

Bộ lưu điện UPS Ablerex 1000L

Bộ lưu điện UPS Ablerex 1000L

UPS Ablerex 1000L, Công nghệ: Line-interactiveCông suất: 500W, 160 - 290Vac, 45 - 65Hz, AVR, LED, AC..

Đơn giá chưa VAT

1.610.000 đ

Bộ lưu điện UPS Ablerex 1500L

Bộ lưu điện UPS Ablerex 1500L

UPS Ablerex 1500L, Công nghệ: Line-interactiveCông suất: 600W, 160 - 290Vac, 45 - 65Hz, AVR, LED, AC..

Đơn giá chưa VAT

2.690.000 đ

Bộ lưu điện UPS Ablerex 1800L

Bộ lưu điện UPS Ablerex 1800L

UPS Ablerex 1800L, Công nghệ: Line-interactiveCông suất: 900W, 160 - 290Vac, 45 - 65Hz, AVR, LED, AC..

Đơn giá chưa VAT

3.400.000 đ

Bộ lưu điện UPS Ablerex 2200L

Bộ lưu điện UPS Ablerex 2200L

UPS Ablerex 2200L, Công nghệ: Line-interactiveCông suất: 1200W, 160 - 290Vac, 45 - 65Hz, AVR, LED, A..

Đơn giá chưa VAT

4.700.000 đ

Bộ lưu điện UPS Ablerex 800L

Bộ lưu điện UPS Ablerex 800L

UPS Ablerex 800L, Công nghệ: Line-interactiveCông suất: 360W, 160 - 290Vac, 45 - 65Hz, AVR, LED, AC ..

Đơn giá chưa VAT

1.270.000 đ

Bộ lưu điện UPS EVO 1000 Tower UPS

Bộ lưu điện UPS EVO 1000 Tower UPS

UPS EVO 1000 Tower UPSCông suất: 1KVA/900W- Công nghệ: Online - Chuyển đổi kép, ngõ ra sóng sine chu..

Đơn giá chưa VAT

8.044.000 đ

Bộ lưu điện UPS EVO 10000 Tower UPS

Bộ lưu điện UPS EVO 10000 Tower UPS

UPS EVO 10000 Tower UPSCông suất: 10KVA/9000W- Công nghệ : Online - Chuyển đổi kép, ngõ ra sóng sine..

Đơn giá chưa VAT

52.553.000 đ

Bộ lưu điện UPS EVO 2000 Tower UPS

Bộ lưu điện UPS EVO 2000 Tower UPS

UPS EVO 2000 Tower UPSCông suất: 2KVA/1800W- Công nghệ : Online - Chuyển đổi kép, ngõ ra sóng sine c..

Đơn giá chưa VAT

11.905.000 đ

Bộ lưu điện UPS EVO 3000 Tower UPS

Bộ lưu điện UPS EVO 3000 Tower UPS

UPS EVO 3000 Tower UPSCông suất: 3KVA/2700W- Công nghệ: Online - Chuyển đổi kép, ngõ ra sóng sine ch..

Đơn giá chưa VAT

14.479.000 đ

Bộ lưu điện UPS EVO 6000 Tower UPS

Bộ lưu điện UPS EVO 6000 Tower UPS

UPS EVO 6000 Tower UPSCông suất: 6KVA/5400W- Công nghệ : Online - Chuyển đổi kép, ngõ ra sóng sine c..

Đơn giá chưa VAT

43.973.000 đ

Bộ lưu điện UPS EVO-RT 1000 Rack/Tower UPS

Bộ lưu điện UPS EVO-RT 1000 Rack/Tower UPS

UPS EVO-RT 1000 Rack/Tower UPSCông suất: 1KVA/900W- Công nghệ: Online - Chuyển đổi kép, ngõ ra sóng ..

Đơn giá chưa VAT

10.505.000 đ

Bộ lưu điện UPS EVO-RT 10000 Rack/Tower UPS

Bộ lưu điện UPS EVO-RT 10000 Rack/Tower UPS

UPS EVO-RT 10000 Rack/Tower UPSCông suất: 10KVA/9000W- Công nghệ: Online - Chuyển đổi kép, ngõ ra só..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện UPS EVO-RT 2000 Rack/Tower UPS

Bộ lưu điện UPS EVO-RT 2000 Rack/Tower UPS

UPS EVO-RT 2000 Rack/Tower UPSCông suất: 2KVA/1800W- Công nghệ : Online - Chuyển đổi kép, ngõ ra són..

Đơn giá chưa VAT

16.301.000 đ

Bộ lưu điện UPS EVO-RT 3000 Rack/Tower UPS

Bộ lưu điện UPS EVO-RT 3000 Rack/Tower UPS

UPS EVO-RT 3000 Rack/Tower UPSCông suất: 3KVA/2700W- Công nghệ: Online - Chuyển đổi kép, ngõ ra sóng..

Đơn giá chưa VAT

19.924.000 đ

Bộ lưu điện UPS EVO-RT 6000 Rack/Tower UPS

Bộ lưu điện UPS EVO-RT 6000 Rack/Tower UPS

UPS EVO-RT 6000 Rack/Tower UPSCông suất: 6KVA/5400W- Công nghệ: Online - Chuyển đổi kép, ngõ ra sóng..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 15 (1 trang)