MARUSON

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K100K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K100K33

100KVA/80KW , màn hình LCD , sạc tối đa 40A , số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K10K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K10K33

10KVA/8KW , màn hình LCD , sạc 10A , số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K120K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K120K33

120KVA/96KW , màn hình LCD , sạc tối đa 40A , số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K15K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K15K33

15KVA/12KW , màn hình LCD , sạc 10A , số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K160K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K160K33

160KVA/128KW , màn hình LCD , sạc tối đa 40A , số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K200K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K200K33

200KVA/160KW , màn hình LCD , sạc tối đa 40A , số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K20K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K20K33

20KVA/16KW , màn hình LCD , sạc 10A , số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K30K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K30K33

30KVA/24KW , màn hình LCD , sạc tối đa 40A , số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K40K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K40K33

40KVA/32KW , màn hình LCD , sạc tối đa 40A , số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K60K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K60K33

60KVA/48KW , màn hình LCD , sạc tối đa 40A , số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K80K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K80K33

80KVA/64KW , màn hình LCD , sạc tối đa 40A , số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-10K31

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-10K31

10KVA/9KW , ắc quy 12V/9Ah x 20 , bộ sạc 1A..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-10KL31

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-10KL31

10KVA/9KW , không ắc quy , bộ sạc 4A..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-15K31

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-15K31

15KVA/13.5KW , ắc quy 12V/9Ah x 40 , bộ sạc 2A..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-15KL31

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-15KL31

15KVA/13.5KW , không ắc quy , bộ sạc 8A..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 100 (7 trang)