MARUSON

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K100K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K100K33

100KVA/80KW, màn hình LCD, sạc tối đa 40A, số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K10K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K10K33

10KVA/8KW, màn hình LCD, sạc 10A, số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K120K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K120K33

120KVA/96KW, màn hình LCD, sạc tối đa 40A, số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K15K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K15K33

15KVA/12KW, màn hình LCD, sạc 10A, số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K160K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K160K33

160KVA/128KW, màn hình LCD, sạc tối đa 40A, số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K200K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K200K33

200KVA/160KW, màn hình LCD, sạc tối đa 40A, số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K20K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K20K33

20KVA/16KW, màn hình LCD, sạc 10A, số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K30K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K30K33

30KVA/24KW, màn hình LCD, sạc tối đa 40A, số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K40K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K40K33

40KVA/32KW, màn hình LCD, sạc tối đa 40A, số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K60K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K60K33

60KVA/48KW, màn hình LCD , sạc tối đa 40A, số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K80K33

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ELM-K80K33

80KVA/64KW, màn hình LCD, sạc tối đa 40A, số lượng ắc quy có thể điều chỉnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-10K31

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-10K31

10KVA/9KW, ắc quy 12V/9Ah x 20, bộ sạc 1A..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-10KL31

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-10KL31

10KVA/9KW, không ắc quy, bộ sạc 4A..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-15K31

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-15K31

15KVA/13.5KW, ắc quy 12V/9Ah x 40, bộ sạc 2A..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-15KL31

Bộ lưu điện hàng dự án Maruson ULT-15KL31

15KVA/13.5KW, không ắc quy, bộ sạc 8A..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 100 (7 trang)