SOROTEC

Bộ lưu điện Sorotec Inverter công nghiệp model EP1012

Bộ lưu điện Sorotec Inverter công nghiệp model EP1012

1000W 12VDC..

Đơn giá chưa VAT

8.800.000 đ

Bộ lưu điện Sorotec Inverter công nghiệp model EP2024

Bộ lưu điện Sorotec Inverter công nghiệp model EP2024

2000W 24VDC..

Đơn giá chưa VAT

13.000.000 đ

Bộ lưu điện Sorotec Inverter công nghiệp model EP3024

Bộ lưu điện Sorotec Inverter công nghiệp model EP3024

3000W 24VDC..

Đơn giá chưa VAT

15.000.000 đ

Bộ lưu điện Sorotec Inverter công nghiệp model EP4048

Bộ lưu điện Sorotec Inverter công nghiệp model EP4048

4000W 48VDC..

Đơn giá chưa VAT

17.000.000 đ

Bộ lưu điện Sorotec Inverter công nghiệp model EP5048

Bộ lưu điện Sorotec Inverter công nghiệp model EP5048

5000W 48VDC..

Đơn giá chưa VAT

16.956.000 đ

Bộ lưu điện Sorotec Inverter công nghiệp model EP6048

Bộ lưu điện Sorotec Inverter công nghiệp model EP6048

6000W 48VDC..

Đơn giá chưa VAT

20.000.000 đ

Bộ lưu điện Sorotec Inverter Sine wave model XL1500

Bộ lưu điện Sorotec Inverter Sine wave model XL1500

1200W 24VDC..

Đơn giá chưa VAT

4.260.000 đ

Bộ lưu điện Sorotec Inverter Sine wave model XL2000

Bộ lưu điện Sorotec Inverter Sine wave model XL2000

1600W 24VDC..

Đơn giá chưa VAT

4.521.000 đ

Bộ lưu điện Sorotec Inverter Sine wave model XL600

Bộ lưu điện Sorotec Inverter Sine wave model XL600

480W 12VDC..

Đơn giá chưa VAT

2.815.000 đ

Bộ lưu điện Sorotec Line interactive online tower BX model model BX1000 1000VA
Bộ lưu điện Sorotec Line interactive online tower BX model model BX1500 1500VA
Bộ lưu điện Sorotec Line interactive online tower BX model model BX2000 2000VA
Bộ lưu điện Sorotec Line interactive online tower BX model model BX3000 3000VA
Bộ lưu điện Sorotec Line interactive online tower BX model model BX5000 5000VA

Bộ lưu điện Sorotec Line interactive online tower BX model model BX5000 5000VA

4000W 12V17AH X4..

Đơn giá chưa VAT

22.000.000 đ

Bộ lưu điện Sorotec Line interactive online tower BX model model BX5000XL 5000VA
Hiển thị từ 1 đến 15 của 56 (4 trang)