Phụ kiện máy in nhãn

Giấy in HR-12ABK, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền đen, 12mm x 8m

Giấy in HR-12ABK, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền đen, 12mm x 8m

Giấy in HR-12ABK, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền đen, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-12ABU, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền xanh dương, 12mm x 8m

Giấy in HR-12ABU, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền xanh dương, 12mm x 8m

Giấy in HR-12ABU, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền xanh dương, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-12AX, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền trong, 12mm x 8m

Giấy in HR-12AX, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền trong, 12mm x 8m

Giấy in HR-12AX, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền trong, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-12BKG, loại tiêu chuẩn, chữ vàng nền đen, 12mm x 8m

Giấy in HR-12BKG, loại tiêu chuẩn, chữ vàng nền đen, 12mm x 8m

Giấy in HR-12BKG, loại tiêu chuẩn, chữ vàng nền đen, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-12BU, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền xanh dương, 12mm x 8m

Giấy in HR-12BU, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền xanh dương, 12mm x 8m

Giấy in HR-12BU, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền xanh dương, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-12GD, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền vàng Gold, 12mm x 8m

Giấy in HR-12GD, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền vàng Gold, 12mm x 8m

Giấy in HR-12GD, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền vàng Gold, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-12GN, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền xanh lá, 12mm x 8m

Giấy in HR-12GN, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền xanh lá, 12mm x 8m

Giấy in HR-12GN, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền xanh lá, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-12RD, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền đỏ, 12mm x 8m

Giấy in HR-12RD, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền đỏ, 12mm x 8m

Giấy in HR-12RD, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền đỏ, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-12SR, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền bạc, 12mm x 8m

Giấy in HR-12SR, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền bạc, 12mm x 8m

Giấy in HR-12SR, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền bạc, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-12WE, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền trắng, 12mm x 8m

Giấy in HR-12WE, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền trắng, 12mm x 8m

Giấy in HR-12WE, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền trắng, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-12WEB, loại tiêu chuẩn, chữ xanh dương nền trắng, 12mm x 8m

Giấy in HR-12WEB, loại tiêu chuẩn, chữ xanh dương nền trắng, 12mm x 8m

Giấy in HR-12WEB, loại tiêu chuẩn, chữ xanh dương nền trắng, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-12WER, loại tiêu chuẩn, chữ đỏ nền trắng, 12mm x 8m

Giấy in HR-12WER, loại tiêu chuẩn, chữ đỏ nền trắng, 12mm x 8m

Giấy in HR-12WER, loại tiêu chuẩn, chữ đỏ nền trắng, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-12X, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền trong, 12mm x 8m

Giấy in HR-12X, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền trong, 12mm x 8m

Giấy in HR-12X, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền trong, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-12YW, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền vàng, 12mm x 8m

Giấy in HR-12YW, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền vàng, 12mm x 8m

Giấy in HR-12YW, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền vàng, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258,000 đ

Giấy in HR-18ABK, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền đen, 18mm x 8m

Giấy in HR-18ABK, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền đen, 18mm x 8m

Giấy in HR-18ABK, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền đen, 18mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

303,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 306 (21 trang)