Phụ kiện máy in nhãn

Giấy in HR-12ABK , loại tiêu chuẩn , chữ trắng nền đen , 12mm x 8m

Giấy in HR-12ABK , loại tiêu chuẩn , chữ trắng nền đen , 12mm x 8m

Giấy in HR-12ABK, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền đen, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-12ABU , loại tiêu chuẩn , chữ trắng nền xanh dương , 12mm x 8m

Giấy in HR-12ABU , loại tiêu chuẩn , chữ trắng nền xanh dương , 12mm x 8m

Giấy in HR-12ABU, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền xanh dương, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-12AX , loại tiêu chuẩn , chữ trắng nền trong , 12mm x 8m

Giấy in HR-12AX , loại tiêu chuẩn , chữ trắng nền trong , 12mm x 8m

Giấy in HR-12AX, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền trong, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-12BKG , loại tiêu chuẩn , chữ vàng nền đen , 12mm x 8m

Giấy in HR-12BKG , loại tiêu chuẩn , chữ vàng nền đen , 12mm x 8m

Giấy in HR-12BKG, loại tiêu chuẩn, chữ vàng nền đen, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-12BU , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền xanh dương , 12mm x 8m

Giấy in HR-12BU , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền xanh dương , 12mm x 8m

Giấy in HR-12BU, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền xanh dương, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-12GD , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền vàng Gold , 12mm x 8m

Giấy in HR-12GD , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền vàng Gold , 12mm x 8m

Giấy in HR-12GD, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền vàng Gold, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-12GN , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền xanh lá , 12mm x 8m

Giấy in HR-12GN , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền xanh lá , 12mm x 8m

Giấy in HR-12GN, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền xanh lá, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-12RD , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền đỏ , 12mm x 8m

Giấy in HR-12RD , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền đỏ , 12mm x 8m

Giấy in HR-12RD, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền đỏ, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-12SR , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền bạc , 12mm x 8m

Giấy in HR-12SR , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền bạc , 12mm x 8m

Giấy in HR-12SR, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền bạc, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-12WE , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền trắng , 12mm x 8m

Giấy in HR-12WE , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền trắng , 12mm x 8m

Giấy in HR-12WE, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền trắng, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-12WEB , loại tiêu chuẩn , chữ xanh dương nền trắng , 12mm x 8m

Giấy in HR-12WEB , loại tiêu chuẩn , chữ xanh dương nền trắng , 12mm x 8m

Giấy in HR-12WEB, loại tiêu chuẩn, chữ xanh dương nền trắng, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-12WER , loại tiêu chuẩn , chữ đỏ nền trắng , 12mm x 8m

Giấy in HR-12WER , loại tiêu chuẩn , chữ đỏ nền trắng , 12mm x 8m

Giấy in HR-12WER, loại tiêu chuẩn, chữ đỏ nền trắng, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-12X , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền trong , 12mm x 8m

Giấy in HR-12X , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền trong , 12mm x 8m

Giấy in HR-12X, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền trong, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-12YW , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền vàng , 12mm x 8m

Giấy in HR-12YW , loại tiêu chuẩn , chữ đen nền vàng , 12mm x 8m

Giấy in HR-12YW, loại tiêu chuẩn, chữ đen nền vàng, 12mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

258.000 đ

Giấy in HR-18ABK , loại tiêu chuẩn , chữ trắng nền đen , 18mm x 8m

Giấy in HR-18ABK , loại tiêu chuẩn , chữ trắng nền đen , 18mm x 8m

Giấy in HR-18ABK, loại tiêu chuẩn, chữ trắng nền đen, 18mm x 8m..

Đơn giá chưa VAT

303.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 306 (21 trang)