FUJITSU

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-5530C2

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-5530C2

Fujitsu FI-5530C2- Khổ giấy: A3- Khay nạp giấy: 100 tờ- Tốc độ: 50 tờ/phút (100 ảnh/phút)- Độ phân g..

Đơn giá chưa VAT

65.100.000 đ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-5950

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-5950

Fujitsu FI-5950- Khổ giấy: A3- Khay nạp giấy: 500 tờ (dạng thang nâng)- Tốc độ: 135 tờ/phút (270 ảnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-6400

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-6400

Fujitsu FI-6400- Khổ giấy: A3- Khay nạp giấy: 500 tờ (dạng thang nâng)- Tốc độ: 100 tờ/phút (200 ảnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-6670

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-6670

Fujitsu FI-6670- Khổ giấy: A3- Khay nạp giấy: 200 tờ- Tốc độ: 90 tờ/phút (180 ảnh/phút)- Độ phân giả..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-6770

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-6770

Fujitsu FI-6770- Khổ giấy: A3- Khay nạp giấy: 200 tờ / Có sẵn Flatbed A3- Tốc độ: 90 tờ/phút (180 ản..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-6800

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-6800

Fujitsu FI-6800- Khổ giấy: A3- Khay nạp giấy: 500 tờ (dạng thang nâng)- Tốc độ: 130 tờ/phút (260 ảnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-7460

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-7460

Fujitsu FI-7460- Khổ giấy: A3- Khay nạp giấy: 100 tờ- Tốc độ: 60 tờ/phút (120 ảnh/phút)- Độ phân giả..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-7480

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A3) Fujitsu FI-7480

Fujitsu FI-7480- Khổ giấy: A3- Khay nạp giấy: 100 tờ- Tốc độ: 80 tờ/phút (160 ảnh/phút)- Độ phân giả..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-65F

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-65F

Fujitsu FI-65F - Quét CMND, Passport- Khổ giấy: A6, quét phẳng Flatbed- Kết nối: USB- Sử dụng chuyên..

Đơn giá chưa VAT

9.030.000 đ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-7030

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-7030

Fujitsu FI-7030- Khổ giấy: A4- Khay nạp giấy: 50 tờ- Tốc độ: 27 tờ/phút (54 ảnh/phút)- Độ phân giải:..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-7140

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-7140

Fujitsu FI-7140- Khổ giấy: A4- Khay nạp giấy: 80 tờ- Tốc độ: 40 tờ/phút (80 ảnh/phút)- Độ phân giải:..

Đơn giá chưa VAT

17.220.000 đ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-7160

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-7160

Fujitsu FI-7160- Khổ giấy: A4- Khay nạp giấy: 80 tờ- Tốc độ: 60 tờ/phút (120 ảnh/phút)- Độ phân giải..

Đơn giá chưa VAT

26.145.000 đ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-7180

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-7180

Fujitsu FI-7180- Khổ giấy: A4- Khay nạp giấy: 80 tờ- Tốc độ: 80 tờ/phút (160 ảnh/phút)- Độ phân giải..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-7240

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-7240

Fujitsu FI-7240- Khổ giấy: A4- Khay nạp giấy: 80 tờ / Có sẵn Flatbed A4- Tốc độ: 40 tờ/phút (80 ảnh/..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-7260

Máy Quét Dòng Fi (Khổ A4) Fujitsu FI-7260

Fujitsu FI-7260- Khổ giấy: A4- Khay nạp giấy: 80 tờ / Có sẵn Flatbed A4- Tốc độ: 60 tờ/phút (120 ảnh..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 24 (2 trang)