PLUSTEK

Máy quét tài liệu Plustek Escan A280 Essential ( 2 mặt ,Network , Scan thiết bị di động, FTP, USB, PC, Email, Cloud, SMB )

Máy quét tài liệu Plustek Escan A280 Essential ( 2 mặt ,Network , Scan thiết bị di động, FTP, USB, PC, Email, Cloud, SMB )

Plustek Escan A280 Essential ( 2 mặt ,Network , Scan thiết bị di động, FTP, USB, PC, Email, Cloud, S..

Đơn giá chưa VAT

20.952.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Escan A350 ( 2 mặt ,Network , thiết bị di động, FTP, USB, PC, Email, Cloud )

Máy quét tài liệu Plustek Escan A350 ( 2 mặt ,Network , thiết bị di động, FTP, USB, PC, Email, Cloud )

Plustek Escan A350 ( 2 mặt ,Network , thiết bị di động, FTP, USB, PC, Email, Cloud ) : A4 , dạng đứn..

Đơn giá chưa VAT

26.190.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Scan A300 Plus

Máy quét tài liệu Plustek Scan A300 Plus

Plustek Scan A300 Plus : A3 , dang nằm ngang , Tốc độ : 1 tờ / 2.5s ( den, xám tại 300dpi ) , Công s..

Đơn giá chưa VAT

34.286.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Scan A320L ( A3, dạng nằm )

Máy quét tài liệu Plustek Scan A320L ( A3, dạng nằm )

Plustek Scan A320L ( A3, dạng nằm ) : A3 , dang nằm ngang , Tốc độ : 1 tờ / 7.8s ( màu, den, xám tại..

Đơn giá chưa VAT

15.143.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Scan A360Plus ( A3, dạng nằm )

Máy quét tài liệu Plustek Scan A360Plus ( A3, dạng nằm )

Plustek Scan A360Plus ( A3, dạng nằm ) : A3 , dang nằm ngang , Tốc độ : 1.65 giây (đen , xám , 300 d..

Đơn giá chưa VAT

27.048.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Scan AD480 ( 2 mặt )

Máy quét tài liệu Plustek Scan AD480 ( 2 mặt )

Plustek Scan AD480 ( 2 mặt ) : A4 , dang đứng , Tốc độ : 20 tờ / phút ( den, xám tại 200dpi ) / 40 t..

Đơn giá chưa VAT

6.095.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Scan D430 ( scan cầm tay di động, 2 mặt )

Máy quét tài liệu Plustek Scan D430 ( scan cầm tay di động, 2 mặt )

Plustek Scan D430 ( scan cầm tay di động, 2 mặt ) : A4 , dạng nằm ngang , Tốc độ: 1.8 giây (Thang mà..

Đơn giá chưa VAT

6.286.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Scan D600 Plus ( scan cầm tay di động, 2 mặt )

Máy quét tài liệu Plustek Scan D600 Plus ( scan cầm tay di động, 2 mặt )

Plustek Scan D600 Plus ( scan cầm tay di động, 2 mặt ) : A6 , dạng nằm ngang , Tốc độ: 2.2 giây (Tha..

Đơn giá chưa VAT

5.524.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Scan OB4800

Máy quét tài liệu Plustek Scan OB4800

Plustek Scan OB4800 : A4 , dang nằm ngang , Tốc độ : 1 tờ / 3.6s ( den, xám tại 300dpi ) , Công suất..

Đơn giá chưa VAT

17.905.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Scan OS1180 ( A3, dạng nằm )

Máy quét tài liệu Plustek Scan OS1180 ( A3, dạng nằm )

Plustek Scan OS1180 ( A3, dạng nằm ) : A3 , dang nằm ngang , Tốc độ : 1 tờ / 9s ( den, xám tại 300dp..

Đơn giá chưa VAT

9.714.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Scan OS2610 ( dạng nằm )

Máy quét tài liệu Plustek Scan OS2610 ( dạng nằm )

Plustek Scan OS2610 ( dạng nằm ) : A4 , dạng nằm ngang , Tốc độ:12 giây (Thang xám, 300 dpi, A4) , s..

Đơn giá chưa VAT

1.429.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Scan OS2680H ( dạng nằm )

Máy quét tài liệu Plustek Scan OS2680H ( dạng nằm )

Plustek Scan OS2680H ( dạng nằm ) : A4 , dạng nằm ngang , Tốc độ: 3 tờ/ giây , scan từng tờ , Cảm bi..

Đơn giá chưa VAT

1.810.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Scan OS550 Plus

Máy quét tài liệu Plustek Scan OS550 Plus

Plustek Scan OS550 Plus : A5 , dang ngang , Tốc độ : 1 tờ / 1.5 giây (quét màu, 300 dpi, A5) . Cảm b..

Đơn giá chưa VAT

7.619.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Scan PL3060 ( 2 mặt, dạng nằm & ADF ) hàng dành cho dự án

Máy quét tài liệu Plustek Scan PL3060 ( 2 mặt, dạng nằm & ADF ) hàng dành cho dự án

Plustek Scan PL3060 ( 2 mặt, dạng nằm & ADF ) : hàng dành cho dự án A4 , dang nằm ngang , Tốc độ: 32..

Đơn giá chưa VAT

26.524.000 đ

Máy quét tài liệu Plustek Scan PL4080 ( 2 mặt, dạng nằm & ADF ) hàng dành cho dự án

Máy quét tài liệu Plustek Scan PL4080 ( 2 mặt, dạng nằm & ADF ) hàng dành cho dự án

Plustek Scan PL4080 ( 2 mặt, dạng nằm & ADF ) : hàng dành cho dự án A4 , dang nằm ngang , Tốc độ: 40..

Đơn giá chưa VAT

34.286.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 28 (2 trang)