KONICA MINOLTA

Máy Photocopy Konica Bizhub 206

Máy Photocopy Konica Bizhub 206

-          Tốc độ sao chụp/in: 20 bản A4/phút* (Sao chụp, In, Quét, chọn thêm Fax)* -          Bản g..

Đơn giá chưa VAT

16.850.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 206 + DF625 + AD509 + PF507

Máy Photocopy Konica Bizhub 206 + DF625 + AD509 + PF507

-          Bizhub 206 + DF625 + AD509 + PF507: thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động 70 tờ + bộ đảo bản..

Đơn giá chưa VAT

23.650.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 206 + DF625 + AD509 + PF507 + NC504(MK749)

Máy Photocopy Konica Bizhub 206 + DF625 + AD509 + PF507 + NC504(MK749)

-          Bizhub 206 + DF625 + AD509 + PF507 + NC504(MK749): thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động 70 ..

Đơn giá chưa VAT

26.840.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 226

Máy Photocopy Konica Bizhub 226

-          Tốc độ sao chụp/in: 22 bản A4/phút* (Sao chụp, In, Quét, chọn thêm Fax)* -          Bản g..

Đơn giá chưa VAT

19.270.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 226 + DF625 + AD509 + PF507

Máy Photocopy Konica Bizhub 226 + DF625 + AD509 + PF507

-          Bizhub 226 + DF625 + AD509 + PF507: thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động 70 tờ + bộ đảo bản..

Đơn giá chưa VAT

21.000.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 226 + DF625 + AD509 + PF507 + NC504(MK749) Full Option

Máy Photocopy Konica Bizhub 226 + DF625 + AD509 + PF507 + NC504(MK749) Full Option

-          Bizhub 226 + DF625 + AD509 + PF507 + NC504(MK749): thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động 70 ..

Đơn giá chưa VAT

23.000.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 287

Máy Photocopy Konica Bizhub 287

Tốc độ sao chụp/in: 28 bản/phút (A4)* (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu, Internet fax)* -          Đ..

Đơn giá chưa VAT

40.080.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 287 + DF-628

Máy Photocopy Konica Bizhub 287 + DF-628

-          Bizhub 287 + DF-628: Thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động 130 tờ* (Sao chụp, In mạng, Quét ..

Đơn giá chưa VAT

42.970.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 308e

Máy Photocopy Konica Bizhub 308e

Tốc độ sao chụp/in: 30 bản/phút (A4)* (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu)* -          Đảo bản sao: có..

Đơn giá chưa VAT

41.320.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 308e + DF-629

Máy Photocopy Konica Bizhub 308e + DF-629

-          Bizhub 308e + DF-629: Thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động * (Sao chụp, In mạng, Quét mạng ..

Đơn giá chưa VAT

45.900.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 367

Máy Photocopy Konica Bizhub 367

Tốc độ sao chụp/in: 36 bản/phút (A4)* (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu, Internet fax)* -          Đ..

Đơn giá chưa VAT

46.460.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 367 + DF-628

Máy Photocopy Konica Bizhub 367 + DF-628

-          Bizhub 367 + DF-628: Thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động 130 tờ* (Sao chụp, In mạng, Quét ..

Đơn giá chưa VAT

49.200.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 368e

Máy Photocopy Konica Bizhub 368e

Tốc độ sao chụp/in: 36 bản/phút (A4)* (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu)* -          Đảo bản sao: có..

Đơn giá chưa VAT

49.840.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 368e + DF-704

Máy Photocopy Konica Bizhub 368e + DF-704

-          Bizhub 368e + DF-704: Thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động * (Sao chụp, In mạng, Quét mạng ..

Đơn giá chưa VAT

58.660.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 458e

Máy Photocopy Konica Bizhub 458e

-          Tốc độ sao chụp: 45 bản A4/phút* (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu)* -          Bản gốc t..

Đơn giá chưa VAT

83.350.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 36 (3 trang)