KONICA MINOLTA

Máy Photocopy Konica Bizhub 206

Máy Photocopy Konica Bizhub 206

- Tốc độ sao chụp/in : 20 bản A4/phút* ( Sao chụp , In , Quét , chọn thêm Fax ) * - Bản gốc tối đa :..

Đơn giá chưa VAT

16.850.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 206 + DF625 + AD509 + PF507

Máy Photocopy Konica Bizhub 206 + DF625 + AD509 + PF507

- Bizhub 206 + DF625 + AD509 + PF507 : thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động 70 tờ + bộ đảo bản sao tự ..

Đơn giá chưa VAT

23.650.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 206 + DF625 + AD509 + PF507 + NC504 ( MK749 )

Máy Photocopy Konica Bizhub 206 + DF625 + AD509 + PF507 + NC504 ( MK749 )

- Bizhub 206 + DF625 + AD509 + PF507 + NC504 ( MK749 ) : thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động 70 tờ + ..

Đơn giá chưa VAT

26.840.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 226

Máy Photocopy Konica Bizhub 226

- Tốc độ sao chụp/in : 22 bản A4/phút* ( Sao chụp , In , Quét , chọn thêm Fax ) * - Bản gốc tối đa :..

Đơn giá chưa VAT

19.270.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 226 + DF625 + AD509 + PF507

Máy Photocopy Konica Bizhub 226 + DF625 + AD509 + PF507

- Bizhub 226 + DF625 + AD509 + PF507 : thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động 70 tờ + bộ đảo bản sao tự ..

Đơn giá chưa VAT

21.000.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 226 + DF625 + AD509 + PF507 + NC504 ( MK749 ) Full Option

Máy Photocopy Konica Bizhub 226 + DF625 + AD509 + PF507 + NC504 ( MK749 ) Full Option

- Bizhub 226 + DF625 + AD509 + PF507 + NC504 ( MK749 ) : thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động 70 tờ + ..

Đơn giá chưa VAT

23.000.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 287

Máy Photocopy Konica Bizhub 287

Tốc độ sao chụp/in : 28 bản/phút ( A4 ) * ( Sao chụp , In mạng , Quét mạng màu , Internet fax ) * - ..

Đơn giá chưa VAT

40.080.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 287 + DF-628

Máy Photocopy Konica Bizhub 287 + DF-628

- Bizhub 287 + DF-628 : Thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động 130 tờ* ( Sao chụp , In mạng , Quét mạng ..

Đơn giá chưa VAT

40.970.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 308e

Máy Photocopy Konica Bizhub 308e

Tốc độ sao chụp/in : 30 bản/phút ( A4 ) * ( Sao chụp , In mạng , Quét mạng màu ) * - Đảo bản sao : c..

Đơn giá chưa VAT

41.320.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 308e + DF-629

Máy Photocopy Konica Bizhub 308e + DF-629

- Bizhub 308e + DF-629 : Thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động * ( Sao chụp , In mạng , Quét mạng màu )..

Đơn giá chưa VAT

45.900.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 367

Máy Photocopy Konica Bizhub 367

Tốc độ sao chụp/in : 36 bản/phút ( A4 ) * ( Sao chụp , In mạng , Quét mạng màu , Internet fax ) * - ..

Đơn giá chưa VAT

46.460.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 367 + DF-628

Máy Photocopy Konica Bizhub 367 + DF-628

- Bizhub 367 + DF-628 : Thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động 130 tờ* ( Sao chụp , In mạng , Quét mạng ..

Đơn giá chưa VAT

49.200.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 368e

Máy Photocopy Konica Bizhub 368e

Tốc độ sao chụp/in : 36 bản/phút ( A4 ) * ( Sao chụp , In mạng , Quét mạng màu ) * - Đảo bản sao : c..

Đơn giá chưa VAT

49.840.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 368e + DF-704

Máy Photocopy Konica Bizhub 368e + DF-704

- Bizhub 368e + DF-704 : Thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động * ( Sao chụp , In mạng , Quét mạng màu )..

Đơn giá chưa VAT

58.660.000 đ

Máy Photocopy Konica Bizhub 458e

Máy Photocopy Konica Bizhub 458e

- Tốc độ sao chụp : 45 bản A4/phút* ( Sao chụp , In mạng , Quét mạng màu ) * - Bản gốc tối đa : A3* ..

Đơn giá chưa VAT

83.350.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 36 (3 trang)