YAMAHA

Loa họp hội nghị trực tuyến Yamaha Microphone và Speaker system YVC-1000

Loa họp hội nghị trực tuyến Yamaha Microphone và Speaker system YVC-1000

Yamaha Microphone & Speaker system YVC-1000- Kết nối cổng USB 2.0, Bluetooth,NFC (Near Field Communi..

Đơn giá chưa VAT

28.600.000 đ

Loa họp hội nghị trực tuyến Yamaha Microphone và Speaker system YVC-1000MS

Loa họp hội nghị trực tuyến Yamaha Microphone và Speaker system YVC-1000MS

Yamaha Microphone & Speaker system YVC-1000MS- Kết nối cổng USB 2.0, Bluetooth,NFC (Near Field Commu..

Đơn giá chưa VAT

29.590.000 đ

Loa họp hội nghị trực tuyến Yamaha YVC-1000EX Extension Microphone

Loa họp hội nghị trực tuyến Yamaha YVC-1000EX Extension Microphone

Yamaha YVC-1000EX Extension Microphone- Micro mở rộng của Yamaha YVC- 100 (pickup range 3-5m)..

Đơn giá chưa VAT

7.480.000 đ

Loa họp hội nghị trực tuyến Yamaha YVC-200 USB , Bluetooth Conference Speakerphone

Loa họp hội nghị trực tuyến Yamaha YVC-200 USB , Bluetooth Conference Speakerphone

Yamaha YVC-200 USB, Bluetooth Conference Speakerphone- Kết nối USB, Bluetooth và NFC với máy tính xá..

Đơn giá chưa VAT

6.490.000 đ

Loa họp hội nghị trực tuyến Yamaha YVC-300 USB , Bluetooth Conference Speakerphone

Loa họp hội nghị trực tuyến Yamaha YVC-300 USB , Bluetooth Conference Speakerphone

Yamaha YVC-300 USB, Bluetooth Conference Speakerphone- 03 mic đa hướng.- 01 loa, công suất 91dB.- Ca..

Đơn giá chưa VAT

11.320.000 đ

Loa họp hội nghị trực tuyến Yamaha YVC-330 USB , Bluetooth Conference Speakerphone

Loa họp hội nghị trực tuyến Yamaha YVC-330 USB , Bluetooth Conference Speakerphone

Yamaha YVC-300 USB, Bluetooth Conference Speakerphone- 03 mic đa hướng.- 01 loa, công suất 91dB.- Ca..

Đơn giá chưa VAT

11.330.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 trang)