POLYCOM

Mic mở rộng cho IP6000
 POLYCOM Mic IP 6000

Mic mở rộng cho IP6000 POLYCOM Mic IP 6000

Mic mở rộng cho IP6000(2215-07155-001), dùng cho IP6000, VTX1000, Polycom Soundstation2..

Đơn giá chưa VAT

9,966,000 đ

Mic mở rộng cho Polycom Duo
 POLYCOM Mic Duo

Mic mở rộng cho Polycom Duo POLYCOM Mic Duo

Mic mở rộng cho Polycom Duo(2200-15855-001)..

Đơn giá chưa VAT

7,260,000 đ

Điện thoại hội nghị Polycom IP5000
 POLYCOM IP5000

Điện thoại hội nghị Polycom IP5000 POLYCOM IP5000

Điện thoại hội nghị Polycom IP5000- Thoại hội nghị VoIP chuẩn SIP- Hiển thị số gọi đến và gọi đi..

Đơn giá chưa VAT

13,068,000 đ

Điện thoại hội nghị Polycom IP6000
 POLYCOM IP6000

Điện thoại hội nghị Polycom IP6000 POLYCOM IP6000

Điện thoại hội nghị Polycom IP6000- Thoại hội nghị VoIP chuẩn SIP- Cho phép kết nối thêm 2 míc ngoài..

Đơn giá chưa VAT

19,668,000 đ

Điện thoại hội nghị Polycom IP7000
 POLYCOM IP7000

Điện thoại hội nghị Polycom IP7000 POLYCOM IP7000

Điện thoại hội nghị Polycom IP7000- Thoại hội nghị VoIP chuẩn SIP- Cho phép kết nối thêm 2 míc ngoài..

Đơn giá chưa VAT

24,156,000 đ

Điện thoại hội nghị Soundstation Duo
 POLYCOM Soundstation Duo

Điện thoại hội nghị Soundstation Duo POLYCOM Soundstation Duo

Điện thoại hội nghị Soundstation Duo- Hỗ trợ thoại hội nghị VoIP SIP và Analog PSTN đồng thời..

Đơn giá chưa VAT

15,576,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 trang)