XORCOM

Tổng đài Xorcom XORCOM CXE3000

Tổng đài Xorcom XORCOM CXE3000

Tổng đài Xorcom-dung lượng 1.000 máy lẻ IP-550 cuộc gọi đồng thời, 2 Lan, SSD64 Gbyte, HDD 320Gbyte,..

Đơn giá chưa VAT

92.716.000 đ

Tổng đài Xorcom XORCOM CXR2047

Tổng đài Xorcom XORCOM CXR2047

Tổng đài Xorcom-1E1, 200 máy lẻ IP-85 cuộc gọi đồng thời, 2 Lan, SSD64 Gbyte, HDD 320Gbyte, 2U - 19”..

Đơn giá chưa VAT

58.930.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 2 của 2 (1 trang)