SYNWAY

Card GSM gateway 16 SIM/64 SIM-1Lan , Synway SMG4016

Card GSM gateway 16 SIM/64 SIM-1Lan , Synway SMG4016

Card GSM gateway 16 SIM/64 SIM-1Lan , - Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi- Hạn chế thời gian th..

Đơn giá chưa VAT

27.451.000 đ

Card GSM gateway 32 SIM/128 SIM-1Lan , Synway SMG4032

Card GSM gateway 32 SIM/128 SIM-1Lan , Synway SMG4032

Card GSM gateway 32 SIM/128 SIM-1Lan , - Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi- Hạn chế thời gian t..

Đơn giá chưa VAT

55.660.000 đ

Card GSM gateway 32 SIM/64 SIM-1Lan, Synway SMG4032-32G

Card GSM gateway 32 SIM/64 SIM-1Lan, Synway SMG4032-32G

Card GSM gateway 32 SIM/64 SIM – 1Lan,- Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi- Hạn chế thời gian th..

Đơn giá chưa VAT

57.200.000 đ

Card GSM gateway 4 SIM-1Lan , Synway SMG4004

Card GSM gateway 4 SIM-1Lan , Synway SMG4004

Card GSM gateway 4 SIM-1Lan , - Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi- Hạn chế thời gian gọi mỗi th..

Đơn giá chưa VAT

9.245.000 đ

Card GSM gateway 8 SIM-1Lan , Synway SMG4008

Card GSM gateway 8 SIM-1Lan , Synway SMG4008

Card GSM gateway 8 SIM-1Lan , - Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi- Hạn chế thời gian gọi mỗi th..

Đơn giá chưa VAT

15.532.000 đ

Gateway 16 FXO Synway SMG1016-16O

Gateway 16 FXO Synway SMG1016-16O

Gateway 16 FXO..

Đơn giá chưa VAT

14.850.000 đ

Gateway 24 FXO Synway SMG1024-24O

Gateway 24 FXO Synway SMG1024-24O

Gateway 24 FXO..

Đơn giá chưa VAT

19.690.000 đ

Gateway 32 FXO Synway SMG1032-32O

Gateway 32 FXO Synway SMG1032-32O

Gateway 32 FXO..

Đơn giá chưa VAT

25.850.000 đ

Gateway 4FXO4FXS Synway SMG1008 4O4S

Gateway 4FXO4FXS Synway SMG1008 4O4S

Gateway 4FXO4FXS..

Đơn giá chưa VAT

8.250.000 đ

Gateway 8 FXO Synway SMG1008C-8O

Gateway 8 FXO Synway SMG1008C-8O

Gateway 8 FXO..

Đơn giá chưa VAT

7.260.000 đ

Gateway E1-ISDN Synway SMG2030L

Gateway E1-ISDN Synway SMG2030L

Gateway 1 luồng E1-ISDN 30 kênh ( PRI ) ,..

Đơn giá chưa VAT

14.693.000 đ

Gateway E1-ISDN Synway SMG2060S

Gateway E1-ISDN Synway SMG2060S

Gateway 2 luồng E1-ISDN 60 kênh ( PRI )..

Đơn giá chưa VAT

26.807.000 đ

Gateway E1-ISDN Synway SMG2120S

Gateway E1-ISDN Synway SMG2120S

Gateway 4 luồng E1-ISDN 120 kênh ( PRI )..

Đơn giá chưa VAT

46.730.000 đ

Thiết bị kết nối 16 SIM, Synway SMG4016-16LC

Thiết bị kết nối 16 SIM, Synway SMG4016-16LC

Thiết bị kết nối 16 SIM,- Sử dụng cho mạng 3G,3G,4G- Full tính năng : Định tuyến theo nhà mạng, có l..

Đơn giá chưa VAT

31.350.000 đ

Thiết bị kết nối 32 SIM, Synway SMG4032-32LC

Thiết bị kết nối 32 SIM, Synway SMG4032-32LC

Thiết bị kết nối 32 SIM,- Sử dụng cho mạng 3G,3G,4G- Full tính năng : Định tuyến theo nhà mạng, có l..

Đơn giá chưa VAT

62.425.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 21 (2 trang)