SYNWAY

Card GSM gateway 16 SIM/64 SIM-1Lan , Synway SMG4016

Card GSM gateway 16 SIM/64 SIM-1Lan , Synway SMG4016

Card GSM gateway 16 SIM/64 SIM-1Lan,- Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi- Hạn chế thời gian theo..

Đơn giá chưa VAT

27.451.000 đ

Card GSM gateway 32 SIM/128 SIM-1Lan , Synway SMG4032

Card GSM gateway 32 SIM/128 SIM-1Lan , Synway SMG4032

Card GSM gateway 32 SIM/128 SIM-1Lan,- Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi- Hạn chế thời gian the..

Đơn giá chưa VAT

55.660.000 đ

Card GSM gateway 4 SIM-1Lan , Synway SMG4004

Card GSM gateway 4 SIM-1Lan , Synway SMG4004

Card GSM gateway 4 SIM-1Lan,- Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi- Hạn chế thời gian gọi mỗi thán..

Đơn giá chưa VAT

9.245.000 đ

Card GSM gateway 8 SIM-1Lan , Synway SMG4008

Card GSM gateway 8 SIM-1Lan , Synway SMG4008

Card GSM gateway 8 SIM-1Lan,- Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi- Hạn chế thời gian gọi mỗi thán..

Đơn giá chưa VAT

15.532.000 đ

Thiết bị kết nối 40 SIM , Synway Uniway2000-40 SIM

Thiết bị kết nối 40 SIM , Synway Uniway2000-40 SIM

Thiết bị kết nối 40 SIM,- Thiết bị kết nối 40 Sim, cho phép mở rộng tối đa 64 SIM..

Đơn giá chưa VAT

73.410.000 đ

Thiết bị kết nối 48 SIM , Synway Uniway2000-48 SIM

Thiết bị kết nối 48 SIM , Synway Uniway2000-48 SIM

Thiết bị kết nối 48 SIM,- Thiết bị kết nối 48 Sim, cho phép mở rộng tối đa 64 SIM..

Đơn giá chưa VAT

91.161.000 đ

Thiết bị kết nối 56 SIM , Synway Uniway2000-56 SIM

Thiết bị kết nối 56 SIM , Synway Uniway2000-56 SIM

Thiết bị kết nối 56 SIM,- Thiết bị kết nối 56 Sim, cho phép mở rộng tối đa 64 SIM..

Đơn giá chưa VAT

108.911.000 đ

Thiết bị kết nôi SIM di động , sử dụng giảm cước gọi điện và Spam sms Synway Uniway2000-64 SIM

Thiết bị kết nôi SIM di động , sử dụng giảm cước gọi điện và Spam sms Synway Uniway2000-64 SIM

Thiết bị kết nối 64 SIM, 64 call đồng thời..

Đơn giá chưa VAT

126.662.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 trang)