SYNWAY

Card GSM gateway 16 SIM/64 SIM-1Lan,
 SYNWAY SMG4016

Card GSM gateway 16 SIM/64 SIM-1Lan, SYNWAY SMG4016

Card GSM gateway 16 SIM/64 SIM-1Lan,- Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi- Hạn chế thời gian theo..

Đơn giá chưa VAT

27,451,000 đ

Card GSM gateway 32 SIM/128 SIM-1Lan,
 SYNWAY SMG4032

Card GSM gateway 32 SIM/128 SIM-1Lan, SYNWAY SMG4032

Card GSM gateway 32 SIM/128 SIM-1Lan,- Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi- Hạn chế thời gian the..

Đơn giá chưa VAT

55,660,000 đ

Card GSM gateway 4 SIM-1Lan,
 SYNWAY SMG4004

Card GSM gateway 4 SIM-1Lan, SYNWAY SMG4004

Card GSM gateway 4 SIM-1Lan,- Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi- Hạn chế thời gian gọi mỗi thán..

Đơn giá chưa VAT

9,245,000 đ

Card GSM gateway 8 SIM-1Lan,
 SYNWAY SMG4008

Card GSM gateway 8 SIM-1Lan, SYNWAY SMG4008

Card GSM gateway 8 SIM-1Lan,- Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi- Hạn chế thời gian gọi mỗi thán..

Đơn giá chưa VAT

15,532,000 đ

Thiết bị kết nối 40 SIM,
 SYNWAY Uniway2000-40 SIM

Thiết bị kết nối 40 SIM, SYNWAY Uniway2000-40 SIM

Thiết bị kết nối 40 SIM,- Thiết bị kết nối 40 Sim, cho phép mở rộng tối đa 64 SIM..

Đơn giá chưa VAT

73,410,000 đ

Thiết bị kết nối 48 SIM,
 SYNWAY Uniway2000-48 SIM

Thiết bị kết nối 48 SIM, SYNWAY Uniway2000-48 SIM

Thiết bị kết nối 48 SIM,- Thiết bị kết nối 48 Sim, cho phép mở rộng tối đa 64 SIM..

Đơn giá chưa VAT

91,161,000 đ

Thiết bị kết nối 56 SIM,
 SYNWAY Uniway2000-56 SIM

Thiết bị kết nối 56 SIM, SYNWAY Uniway2000-56 SIM

Thiết bị kết nối 56 SIM,- Thiết bị kết nối 56 Sim, cho phép mở rộng tối đa 64 SIM..

Đơn giá chưa VAT

108,911,000 đ

Thiết bị kết nôi SIM di động, sử dụng giảm cước gọi điện và Spam sms SYNWAY Uniway2000-64 SIM

Thiết bị kết nôi SIM di động, sử dụng giảm cước gọi điện và Spam sms SYNWAY Uniway2000-64 SIM

Thiết bị kết nối 64 SIM, 64 call đồng thời..

Đơn giá chưa VAT

126,662,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 trang)