GrandStream

Card kết nối đường vào bưu điện FXO GrandStream AX1600PE

Card kết nối đường vào bưu điện FXO GrandStream AX1600PE

Card 8 cổng FXO - Giao tiếp 16 đường vào bưu điện..

Đơn giá chưa VAT

4,950,000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4216

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4216

Gateway 16 cổng FXS-1 LAN Gigabit, màn hình LCD hiển thị thông tin, Jack nối RJ11 và Jack 57JE..

Đơn giá chưa VAT

8,501,000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4224

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4224

Gateway 24 cổng FXS-1 LAN Gigabit, màn hình LCD hiển thị thông tin, Jack nối RJ11 và Jack 57JE..

Đơn giá chưa VAT

12,144,000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4232

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4232

Gateway 32 cổng FXS-1 LAN Gigabit, màn hình LCD hiển thị thông tin, Jack nối RJ11 và Jack 57JE..

Đơn giá chưa VAT

15,382,000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4248

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4248

Gateway 48 cổng FXS-1 LAN Gigabit, màn hình LCD hiển thị thông tin, Jack nối RJ11 và Jack 57JE..

Đơn giá chưa VAT

20,645,000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT503

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT503

Gateway 1 cổng FXS-1 cổng FXO..

Đơn giá chưa VAT

1,328,000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT812

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT812

Gateway 2 cổng FXS-WAN/LAN Gigabit..

Đơn giá chưa VAT

1,139,000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT813

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT813

Gateway 1 cổng FXS-1 cổng FXO..

Đơn giá chưa VAT

1,442,000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT814

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT814

Gateway 4 cổng FXS-WAN/LAN Gigabit..

Đơn giá chưa VAT

2,239,000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT818

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT818

Gateway 8 cổng FXS-WAN/LAN Gigabit..

Đơn giá chưa VAT

4,357,000 đ

Gateway E1-ISDN SYNWAY SMG2030L

Gateway E1-ISDN SYNWAY SMG2030L

Gateway 1 luồng E1-ISDN 30 kênh (PRI),..

Đơn giá chưa VAT

15,393,000 đ

Gateway E1-ISDN SYNWAY SMG2060S

Gateway E1-ISDN SYNWAY SMG2060S

Gateway 2 luồng E1-ISDN 60 kênh (PRI)..

Đơn giá chưa VAT

28,083,000 đ

Gateway E1-ISDN SYNWAY SMG2120S

Gateway E1-ISDN SYNWAY SMG2120S

Gateway 4 luồng E1-ISDN 120 kênh (PRI)..

Đơn giá chưa VAT

48,956,000 đ

Gateway E1-ISDN YEASTAR TE200

Gateway E1-ISDN YEASTAR TE200

Gateway giao tiếp 2 luồng E1- ISDN..

Đơn giá chưa VAT

20,350,000 đ

Gateway kết nối đường vào bưu điện FXO GrandStream GXW4104

Gateway kết nối đường vào bưu điện FXO GrandStream GXW4104

Gateway 4 cổng FXO-WAN/LAN..

Đơn giá chưa VAT

4,896,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 28 (2 trang)