GrandStream

Card kết nối đường vào bưu điện FXO GrandStream AX1600PE

Card kết nối đường vào bưu điện FXO GrandStream AX1600PE

Card 8 cổng FXO - Giao tiếp 16 đường vào bưu điện..

Đơn giá chưa VAT

4.950.000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4216

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4216

Gateway 16 cổng FXS-1 LAN Gigabit, màn hình LCD hiển thị thông tin, Jack nối RJ11 và Jack 57JE..

Đơn giá chưa VAT

8.501.000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4224

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4224

Gateway 24 cổng FXS-1 LAN Gigabit, màn hình LCD hiển thị thông tin, Jack nối RJ11 và Jack 57JE..

Đơn giá chưa VAT

11.592.000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4232

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4232

Gateway 32 cổng FXS-1 LAN Gigabit, màn hình LCD hiển thị thông tin, Jack nối RJ11 và Jack 57JE..

Đơn giá chưa VAT

14.683.000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4248

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream GXW4248

Gateway 48 cổng FXS-1 LAN Gigabit, màn hình LCD hiển thị thông tin, Jack nối RJ11 và Jack 57JE..

Đơn giá chưa VAT

19.706.000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT503

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT503

Gateway 1 cổng FXS-1 cổng FXO..

Đơn giá chưa VAT

1.328.000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT812

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT812

Gateway 2 cổng FXS-WAN/LAN Gigabit..

Đơn giá chưa VAT

1.139.000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT813

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT813

Gateway 1 cổng FXS-1 cổng FXO..

Đơn giá chưa VAT

1.442.000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT814

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT814

Gateway 4 cổng FXS-WAN/LAN Gigabit..

Đơn giá chưa VAT

2.239.000 đ

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT818

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS GrandStream HT818

Gateway 8 cổng FXS-WAN/LAN Gigabit..

Đơn giá chưa VAT

4.357.000 đ

Gateway E1-ISDN Synway SMG2030L

Gateway E1-ISDN Synway SMG2030L

Gateway 1 luồng E1-ISDN 30 kênh (PRI),..

Đơn giá chưa VAT

14.693.000 đ

Gateway E1-ISDN Synway SMG2060S

Gateway E1-ISDN Synway SMG2060S

Gateway 2 luồng E1-ISDN 60 kênh (PRI)..

Đơn giá chưa VAT

26.807.000 đ

Gateway E1-ISDN Synway SMG2120S

Gateway E1-ISDN Synway SMG2120S

Gateway 4 luồng E1-ISDN 120 kênh (PRI)..

Đơn giá chưa VAT

46.730.000 đ

Gateway E1-ISDN YEASTAR TE200

Gateway E1-ISDN YEASTAR TE200

Gateway giao tiếp 2 luồng E1- ISDN..

Đơn giá chưa VAT

19.425.000 đ

Gateway giao tiếp SIP-1E1 Grandstream GXW4501

Gateway giao tiếp SIP-1E1 Grandstream GXW4501

Gateway giao tiếp SIP-1E1..

Đơn giá chưa VAT

20.350.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 35 (3 trang)