Phần mềm tổng đài PANASONIC

Activation key kết nối hệ thống tổng đài KX-NS1000 theo mô hình Onelook Network Panasonic KX-NSN001W

Activation key kết nối hệ thống tổng đài KX-NS1000 theo mô hình Onelook Network Panasonic KX-NSN001W

Activation key kết nối hệ thống tổng đài KX-NS1000 theo mô hình Onelook Network..

Đơn giá chưa VAT

15.047.000 đ

Activation Key kích hoạt quản lý tối đa 100 máy nhánh IP Panasonic KX-NSM010W

Activation Key kích hoạt quản lý tối đa 100 máy nhánh IP Panasonic KX-NSM010W

Activation Key kích hoạt quản lý tối đa 100 máy nhánh IP..

Đơn giá chưa VAT

22.856.000 đ

Activation Key kích hoạt quản lý tối đa 300 máy nhánh IP Panasonic KX-NSM030W

Activation Key kích hoạt quản lý tối đa 300 máy nhánh IP Panasonic KX-NSM030W

Activation Key kích hoạt quản lý tối đa 300 máy nhánh IP..

Đơn giá chưa VAT

45.715.000 đ

Activation Key kích hoạt quản lý tối đa 50 máy nhánh IP Panasonic KX-NSM005W

Activation Key kích hoạt quản lý tối đa 50 máy nhánh IP Panasonic KX-NSM005W

Activation Key kích hoạt quản lý tối đa 50 máy nhánh IP..

Đơn giá chưa VAT

13.719.000 đ

Card DSP-L Panasonic KX-NS0112X

Card DSP-L Panasonic KX-NS0112X

Card DSP-L- Cung cấp 254 đơn vị xử lý cuộc gọi- Tích hợp 8 máy nhánh IP-PT/UT- Nâng cấp 60 kênh DISA..

Đơn giá chưa VAT

30.562.000 đ

Card DSP-M Panasonic KX-NS0111X

Card DSP-M Panasonic KX-NS0111X

Card DSP-M- Cung cấp 127 đơn vị xử lý cuộc gọi- Tích hợp 8 máy nhánh IP-PT/UT- Nâng cấp 60 kênh DISA..

Đơn giá chưa VAT

13.473.000 đ

Card DSP-S Panasonic KX-NS0110X

Card DSP-S Panasonic KX-NS0110X

Card DSP-S- Cung cấp 63 đơn vị xử lý cuộc gọi- Tích hợp 8 máy nhánh IP-PT/UT- Nâng cấp 60 kênh DISA..

Đơn giá chưa VAT

6.493.000 đ

Card dùng khi kết nối NS1000 với Panasonic KX-NSN002W

Card dùng khi kết nối NS1000 với Panasonic KX-NSN002W

Card dùng khi kết nối NS1000 với các loại tổng đài khác như TDE/NCP … --> tạo thành hệ thống QSIG..

Đơn giá chưa VAT

3.868.000 đ

Card FAX Server Panasonic KX-NS0106X

Card FAX Server Panasonic KX-NS0106X

Card FAX Server- Hỗ trợ 1 kênh..

Đơn giá chưa VAT

25.634.000 đ

Key kích hoạt 1 IP― CS Channel Expansion KX-NSXE001W

Key kích hoạt 1 IP― CS Channel Expansion KX-NSXE001W

1 IP― CS Channel Expansion Activation Key..

Đơn giá chưa VAT

5.031.000 đ

Key kích hoạt 1-Advanced User Concept KX-NSUA001W

Key kích hoạt 1-Advanced User Concept KX-NSUA001W

1-Advanced User Concept Activation Key..

Đơn giá chưa VAT

973.000 đ

Key kích hoạt 1-ChanneI SIP Extension KX-NSXS001W

Key kích hoạt 1-ChanneI SIP Extension KX-NSXS001W

1-ChanneI SIP Extension Activation Key..

Đơn giá chưa VAT

855.000 đ

Key kích hoạt 1-Channel IP Trunk KX-NSXT001W

Key kích hoạt 1-Channel IP Trunk KX-NSXT001W

1-Channel IP Trunk Activation Key..

Đơn giá chưa VAT

806.000 đ

Key kích hoạt 1-Mobile User Concept KX-NSUM001W

Key kích hoạt 1-Mobile User Concept KX-NSUM001W

1-Mobile User Concept Activation Key..

Đơn giá chưa VAT

451.000 đ

Key kích hoạt 1-Normal User Concept KX-NSUN001W

Key kích hoạt 1-Normal User Concept KX-NSUN001W

1-Normal User Concept Activation Key..

Đơn giá chưa VAT

1.140.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 240 (16 trang)