GBC

Máy hủy giấy GBC Alpha Confetti

Máy hủy giấy GBC Alpha Confetti

- Côngsuấthủy: 6 tờ (70gsm/A4)- Kíchcỡhủy: 4 x 38 (mm)- Tốcđộhủy: 2.6 m/ phút- Độrộngmiệnghủy: 224 m..

Đơn giá chưa VAT

1.523.000 đ

Máy hủy giấy GBC Alpha Ribbon

Máy hủy giấy GBC Alpha Ribbon

- Côngsuấthủy: 6 tờ (70gsm/A4)- Kíchcỡhủy: 7.25 (mm)- Tốcđộhủy: 2.25 m/ phút- Độrộngmiệnghủy: 220 mm..

Đơn giá chưa VAT

1.142.000 đ

Máy hủy giấy GBC AUTO +200X

Máy hủy giấy GBC AUTO +200X

- Côngsuấthủy: tựđộngliêntục 200 tờ (80gsm/A4), 200 tờ (70gsm/A4), thôngthường 7 tờ (80gsm/A4)- Chếđ..

Đơn giá chưa VAT

11.332.000 đ

Máy hủy giấy GBC AUTO +300M

Máy hủy giấy GBC AUTO +300M

- Côngsuấthủy: tựđộngliêntục 300 tờ (80gsm/A4), 330 tờ (70gsm/A4), thôngthường 8 tờ (80gsm/A4)- Chếđ..

Đơn giá chưa VAT

16.570.000 đ

Máy hủy giấy GBC AUTO +300X

Máy hủy giấy GBC AUTO +300X

- Kiểuhủy: Hủyvụn- Côngsuấthủy: tựđộngliêntục 300 tờ (80gsm/A4), 300 tờ (70gsm/A4), thôngthường 8 tờ..

Đơn giá chưa VAT

14.285.000 đ

Máy hủy giấy GBC AUTO+130M

Máy hủy giấy GBC AUTO+130M

- Kiểuhủy: Hủysiêuvụn- Côngsuấthủy: tựđộngliêntục 130 tờ (80gsm) hoặc 140 tờ (70 gsm) thôngthường ..

Đơn giá chưa VAT

9.237.000 đ

Máy hủy giấy GBC AUTO+130X

Máy hủy giấy GBC AUTO+130X

- Côngsuấthủy: tựđộngliêntục 130 tờ (80gsm) hoặc 140 tờ (70 gsm) thôngthường 6 tờ (70gsm/A4)- Chếđ..

Đơn giá chưa VAT

6.570.000 đ

Máy hủy giấy GBC AUTO+60

Máy hủy giấy GBC AUTO+60

- Côngsuấthủy: tựđộngliêntục 60 tờ, thôngthường 6 tờ (70gsm/A4)- Chếđộbảomật, đóngnắpkhaygiấykhihủy-..

Đơn giá chưa VAT

4.285.000 đ

Máy hủy giấy GBC DUO 230V EU

Máy hủy giấy GBC DUO 230V EU

- Kiểuhủy: Hủyvụn- Côngsuấthủy: 10 tờ (70gsm/A4)- Côngsuấthủy/phút: 77 tờ/phút (70gsm/A4)- Kíchcỡhủy..

Đơn giá chưa VAT

2.666.000 đ

Máy hủy giấy GBC Prostyle +230EU

Máy hủy giấy GBC Prostyle +230EU

- Côngsuấthủy: 12 tờ (70gsm/A4).- Kíchcỡhủy: 4 x 35 mm.- Tốcđộhủy: 3 m/ phút- Chấtliệuhủy : Giấyvàki..

Đơn giá chưa VAT

4.951.000 đ

Máy hủy giấy GBC Shred Master X312-SL

Máy hủy giấy GBC Shred Master X312-SL

-+Kích thước hủy         : 5 x 42 mm-+Công suất hủy           : 13 tờ (70gsm,A4)-                   ..

Đơn giá chưa VAT

3.237.000 đ

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 22SM

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 22SM

- Kiểuhủy: Hủyvụn A4 paper- Kíchcỡhủy: 2 x10 mm (micro cut)- Côngsuấthủy: 6 - 8 tờ (80gsm/A4)- Hủy :..

Đơn giá chưa VAT

5.332.000 đ

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 31SX

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 31SX

- Kíchcỡhủy: 4 x 25 mm (micro cut)- Côngsuấthủy: 14-16 tờ (80gsm/A4)- Côngsuấthủy/phút: 108 tờ/phút ..

Đơn giá chưa VAT

6.475.000 đ

Máy hủy giấy GBC ShredMaster M515

Máy hủy giấy GBC ShredMaster M515

-+Kíchthướchủy        : 2 x 15 mm-+Côngsuấthủy          : 17 tờ (70gsm,A4)-                         ..

Đơn giá chưa VAT

10.761.000 đ

Máy hủy giấy GBC ShredMaster S206

Máy hủy giấy GBC ShredMaster S206

-+Công suất hủy          : 7 tờ (70gsm,A4)-                                      6 tờ (80gsm,A4)-+Độ..

Đơn giá chưa VAT

1.237.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 17 (2 trang)