BINGO

Máy hủy giấy Bingo 168-CD1

Máy hủy giấy Bingo 168-CD1

- Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …....

Đơn giá chưa VAT

20.475.000 đ

Máy hủy giấy Bingo 168-CD2

Máy hủy giấy Bingo 168-CD2

- Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …....

Đơn giá chưa VAT

22.575.000 đ

Máy hủy giấy Bingo 168-CD3

Máy hủy giấy Bingo 168-CD3

- Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …....

Đơn giá chưa VAT

28.350.000 đ

Máy hủy giấy Bingo 168-CD5

Máy hủy giấy Bingo 168-CD5

- Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …....

Đơn giá chưa VAT

40.950.000 đ

Máy hủy giấy Bingo 168-CDT

Máy hủy giấy Bingo 168-CDT

- Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …....

Đơn giá chưa VAT

13.335.000 đ

Máy hủy giấy Bingo C30

Máy hủy giấy Bingo C30

- Miệng cắt : 220mm..

Đơn giá chưa VAT

3.520.000 đ

Máy hủy giấy Bingo C32

Máy hủy giấy Bingo C32

- Miệng cắt : 220mm..

Đơn giá chưa VAT

4.510.000 đ

Máy hủy giấy Bingo C35

Máy hủy giấy Bingo C35

- Miệng cắt : 220mm..

Đơn giá chưa VAT

4.400.000 đ

Máy hủy giấy Bingo C36

Máy hủy giấy Bingo C36

- Miệng cắt : 220mm..

Đơn giá chưa VAT

4.950.000 đ

Máy hủy giấy Bingo C40CD

Máy hủy giấy Bingo C40CD

- Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …....

Đơn giá chưa VAT

4.070.000 đ

Máy hủy giấy Bingo C42CD

Máy hủy giấy Bingo C42CD

- Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …....

Đơn giá chưa VAT

7.040.000 đ

Máy hủy giấy Bingo C45CD

Máy hủy giấy Bingo C45CD

- Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …....

Đơn giá chưa VAT

5.500.000 đ

Máy hủy giấy Bingo C46CDT

Máy hủy giấy Bingo C46CDT

- Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …....

Đơn giá chưa VAT

6.160.000 đ

Máy hủy giấy Bingo C50CD

Máy hủy giấy Bingo C50CD

- Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …....

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Máy hủy giấy Bingo ELEGANT

Máy hủy giấy Bingo ELEGANT

- Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …....

Đơn giá chưa VAT

7.150.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 15 (1 trang)