VBET

Tai nghe call center không dây bluetooth VBET VT9500BT

Tai nghe call center không dây bluetooth VBET VT9500BT

Tai nghe điện thoại không dây VB9500, Kết nối bluetooth không dây 10 mét. Công nghệ bluetooth 3.0, t..

Đơn giá chưa VAT

1.298.000 đ

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET HSM251USB

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET HSM251USB

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai- Lọc âm siêu tốt, chắc chắn,- Đã kèm jack RJ9 hoặc 2.5mm..

Đơn giá chưa VAT

Xin liên hệ

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET VT1000UNC

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET VT1000UNC

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai- Lọc âm siêu tốt, chắc chắn,- Đã kèm jack RJ9 hoặc 2.5mm..

Đơn giá chưa VAT

605.000 đ

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET VT2000UNC

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET VT2000UNC

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai- Lọc âm siêu tốt, chắc chắn,- Đã kèm jack RJ9 hoặc 2.5mm..

Đơn giá chưa VAT

722.000 đ

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET VT6000UNC

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET VT6000UNC

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai- Lọc âm siêu tốt, chắc chắn,- Đã kèm jack RJ9 hoặc 2.5mm..

Đơn giá chưa VAT

873.000 đ

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET VT6000UNC-D (USB)

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET VT6000UNC-D (USB)

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai- Lọc âm siêu tốt, chắc chắn,- Đã kèm jack USB có điều khiển..

Đơn giá chưa VAT

1.289.000 đ

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET VT8000UNC

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET VT8000UNC

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai- Lọc âm siêu tốt, chắc chắn,- Đã kèm jack RJ9 hoặc 2.5mm..

Đơn giá chưa VAT

911.000 đ

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET VT8000UNC-D (USB)

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai VBET VT8000UNC-D (USB)

Tai nghe Call center-Nghe 1 bên tai- Lọc âm siêu tốt, chắc chắn,- Đã kèm jack USB có điều khiển..

Đơn giá chưa VAT

1.329.000 đ

Tai nghe Call center-Nghe 2 bên tai VBET VT6000UNC-D

Tai nghe Call center-Nghe 2 bên tai VBET VT6000UNC-D

Tai nghe Call center-Nghe 2 bên tai- Lọc âm siêu tốt, chắc chắn,- Đã kèm jack RJ9 hoặc 2.5mm..

Đơn giá chưa VAT

1.100.000 đ

Tai nghe Call center-Nghe 2 bên tai VBET VT8000UNC-D

Tai nghe Call center-Nghe 2 bên tai VBET VT8000UNC-D

Tai nghe Call center-Nghe 2 bên tai- Lọc âm siêu tốt, chắc chắn,- Đã kèm jack RJ9 hoặc 2.5mm..

Đơn giá chưa VAT

1.144.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 trang)