POLYCOM

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom EX Microphone

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom EX Microphone

- Microphone mở rộng cho SoundStation 2 & 2W- Microphone mở rộng cho SoundStation DUO- Microphone mở..

Đơn giá chưa VAT

4.800.000 đ

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation IP 6000

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation IP 6000

SoundStation IP 6000 : + IP Conference phone+ Công nghệ âm thanh Polycom HD 14 kHz hỗ trợ chất lượng..

Đơn giá chưa VAT

17.900.000 đ

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation IP 7000

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation IP 7000

SoundStation IP 7000..

Đơn giá chưa VAT

25.200.000 đ

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation2 EX

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation2 EX

SoundStation 2 có mở rộng có màn hình : + Analog Conference phone+ Công nghệ âm thanh Acoustic Clari..

Đơn giá chưa VAT

11.445.000 đ

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation2 non EX

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation2 non EX

SoundStation 2 không mở rộng có màn hình : + Analog Conference phone+ Công nghệ âm thanh Acoustic Cl..

Đơn giá chưa VAT

11.600.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 trang)