POLYCOM

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom EX Microphone

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom EX Microphone

- Microphone mở rộng cho SoundStation 2 & 2W- Microphone mở rộng cho SoundStation DUO- Microphone mở..

Đơn giá chưa VAT

4,800,000 đ

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation IP 6000

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation IP 6000

SoundStation IP 6000 :+ IP Conference phone+ Công nghệ âm thanh Polycom HD 14 kHz hỗ trợ chất lượng ..

Đơn giá chưa VAT

17,900,000 đ

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation IP 7000

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation IP 7000

SoundStation IP 7000..

Đơn giá chưa VAT

25,200,000 đ

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation2 EX

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation2 EX

SoundStation 2 có mở rộng có màn hình :+ Analog Conference phone+ Công nghệ âm thanh Acoustic Clarit..

Đơn giá chưa VAT

13,500,000 đ

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation2 non EX

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation2 non EX

SoundStation 2 không mở rộng có màn hình :+ Analog Conference phone+ Công nghệ âm thanh Acoustic Cla..

Đơn giá chưa VAT

11,600,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 trang)