POLYCOM

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom EX Microphone

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom EX Microphone

- Microphone mở rộng cho SoundStation 2 & 2W- Microphone mở rộng cho SoundStation DUO- Microphone mở..

Đơn giá chưa VAT

4,000,000 đ

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation 2 EX

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation 2 EX

SoundStation 2 có mở rộng có màn hình :+ Analog Conference phone+ Công nghệ âm thanh Acoustic Clarit..

Đơn giá chưa VAT

11,250,000 đ

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation 2 non EX

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation 2 non EX

SoundStation 2 không mở rộng có màn hình :+ Analog Conference phone+ Công nghệ âm thanh Acoustic Cla..

Đơn giá chưa VAT

9,667,000 đ

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation DUO

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation DUO

SoundStation 2 DUO..

Đơn giá chưa VAT

12,250,000 đ

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation IP 6000

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation IP 6000

SoundStation IP 6000 :+ IP Conference phone+ Công nghệ âm thanh Polycom HD 14 kHz hỗ trợ chất lượng ..

Đơn giá chưa VAT

14,917,000 đ

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation IP 7000

Điện thoại hội nghị truyền hình Polycom SoundStation IP 7000

SoundStation IP 7000..

Đơn giá chưa VAT

21,000,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 trang)