NEC

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : kích thước 168x41</p><p>- Phím giám sát : 12 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE</

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : kích thước 168x41</p><p>- Phím giám sát : 12 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE</

Điện thoại chuẩn IP- Màn hình : kích thước 168x41- Phím giám sát : 12 phím- Góc nghiên : 5 mức độ- C..

Đơn giá chưa VAT

3.427.000 đ

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : kích thước 168x41</p><p>- Phím giám sát : 12 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE</

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : kích thước 168x41</p><p>- Phím giám sát : 12 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE</

Điện thoại chuẩn IP- Màn hình : kích thước 168x41- Phím giám sát : 12 phím- Góc nghiên : 5 mức độ- C..

Đơn giá chưa VAT

3.894.000 đ

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : kích thước 168x41</p><p>- Phím giám sát : 6 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE</p

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : kích thước 168x41</p><p>- Phím giám sát : 6 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE</p

Điện thoại chuẩn IP- Màn hình : kích thước 168x41- Phím giám sát : 6 phím- Góc nghiên : 5 mức độ- Cổ..

Đơn giá chưa VAT

2.726.000 đ

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : kích thước 168x41</p><p>- Phím giám sát : 6 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE</p

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : kích thước 168x41</p><p>- Phím giám sát : 6 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE</p

Điện thoại chuẩn IP- Màn hình : kích thước 168x41- Phím giám sát : 6 phím- Góc nghiên : 5 mức độ- Cổ..

Đơn giá chưa VAT

3.388.000 đ

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : màu 3,5” LCD</p><p>- Phím giám sát : 8 phím hỗ trợ tối đa 32 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : màu 3,5” LCD</p><p>- Phím giám sát : 8 phím hỗ trợ tối đa 32 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>

Điện thoại chuẩn IP- Màn hình : màu 3,5” LCD- Phím giám sát : 8 phím hỗ trợ tối đa 32 phím- Góc nghi..

Đơn giá chưa VAT

5.103.000 đ

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : màu 3,5” LCD</p><p>- Phím giám sát : 8 phím mở rộng lên 16/32 phím giám sát</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p&am

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : màu 3,5” LCD</p><p>- Phím giám sát : 8 phím mở rộng lên 16/32 phím giám sát</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p&am

Điện thoại chuẩn IP- Màn hình : màu 3,5” LCD- Phím giám sát : 8 phím mở rộng lên 16/32 phím giám sát..

Đơn giá chưa VAT

5.141.000 đ

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : màu 3,5” LCD</p><p>- Phím giám sát : 8 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE / adapter

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : màu 3,5” LCD</p><p>- Phím giám sát : 8 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE / adapter

Điện thoại chuẩn IP- Màn hình : màu 3,5” LCD- Phím giám sát : 8 phím- Góc nghiên : 5 mức độ- Cổng mạ..

Đơn giá chưa VAT

4.674.000 đ

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : màu 3,5” LCD</p><p>- Phím giám sát : 8 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE / adapter

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : màu 3,5” LCD</p><p>- Phím giám sát : 8 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE / adapter

Điện thoại chuẩn IP- Màn hình : màu 3,5” LCD- Phím giám sát : 8 phím- Góc nghiên : 5 mức độ- Cổng mạ..

Đơn giá chưa VAT

3.543.000 đ

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : màu 4.3” LCD</p><p>- Phím giám sát : 24 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE / adapter

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : màu 4.3” LCD</p><p>- Phím giám sát : 24 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100/1000 Ethernet</p><p>- Nguồn PoE / adapter

Điện thoại chuẩn IP- Màn hình : màu 4.3” LCD- Phím giám sát : 24 phím- Góc nghiên : 5 mức độ- Cổng m..

Đơn giá chưa VAT

4.712.000 đ

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : màu cảm ứng 4,3” LCD (backlit)</p><p>- Phím giám sát : 8 phím hỗ trợ lên 32 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Tích hợp Bluetooth</p><p>- C

<p>Điện thoại chuẩn IP</p><p>- Màn hình : màu cảm ứng 4,3” LCD (backlit)</p><p>- Phím giám sát : 8 phím hỗ trợ lên 32 phím</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Tích hợp Bluetooth</p><p>- C

Điện thoại chuẩn IP- Màn hình : màu cảm ứng 4,3” LCD (backlit)- Phím giám sát : 8 phím hỗ trợ lên 32..

Đơn giá chưa VAT

6.038.000 đ

<p>Điện thoại gắn cửa Doorphone Unit</p><p> Xuất xứ : Thái Lan/ Trung Quốc</p>

<p>Điện thoại gắn cửa Doorphone Unit</p><p> Xuất xứ : Thái Lan/ Trung Quốc</p>

Điện thoại gắn cửa Doorphone Unit Xuất xứ : Thái Lan/ Trung Quốc..

Đơn giá chưa VAT

2.489.000 đ

<p>Điện thoại gắn cửa Doorphone Unit</p><p> Xuất xứ : Thái Lan/ Trung Quốc</p>

<p>Điện thoại gắn cửa Doorphone Unit</p><p> Xuất xứ : Thái Lan/ Trung Quốc</p>

Điện thoại gắn cửa Doorphone Unit Xuất xứ : Thái Lan/ Trung Quốc..

Đơn giá chưa VAT

2.074.000 đ

<p>Điện thoại IP NEC Standard SIP</p><p>- Hỗ trợ 1 account</p><p>- Màn hình : 132 x 48 LCD</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100</p><p>- Nguồn PoE / adapter (option)&

<p>Điện thoại IP NEC Standard SIP</p><p>- Hỗ trợ 1 account</p><p>- Màn hình : 132 x 48 LCD</p><p>- Góc nghiên : 5 mức độ</p><p>- Cổng mạng : 2 x 10/100</p><p>- Nguồn PoE / adapter (option)&

Điện thoại IP NEC Standard SIP- Hỗ trợ 1 account- Màn hình : 132 x 48 LCD- Góc nghiên : 5 mức độ- Cổ..

Đơn giá chưa VAT

1.563.000 đ

<p>Điện thoại IP NEC Standard SIP</p><p>- Hỗ trợ 16 account</p><p>- Màn hình : cảm ứng 7”inch (1024 x600)</p><p>- Hỗ trợ video 0 : 720P HD H.264</p><p>- Đèn báo cuộc gọi đến : Xanh, Đỏ</p><p&a

<p>Điện thoại IP NEC Standard SIP</p><p>- Hỗ trợ 16 account</p><p>- Màn hình : cảm ứng 7”inch (1024 x600)</p><p>- Hỗ trợ video 0 : 720P HD H.264</p><p>- Đèn báo cuộc gọi đến : Xanh, Đỏ</p><p&a

Điện thoại IP NEC Standard SIP- Hỗ trợ 16 account- Màn hình : cảm ứng 7”inch (1024 x600)- Hỗ trợ vid..

Đơn giá chưa VAT

12.853.000 đ

<p>Điện thoại kỹ thuật số</p><p>- Màn hình : trắng đen, kích thước điểm ảnh 165 x 58</p><p>- Phím chức năng : 9 phím</p><p>- Đèn nền bàn phím : màu cam</p><p>- Đèn báo cuộc gọi đến : Đỏ, Xanh, Vàng)&am

<p>Điện thoại kỹ thuật số</p><p>- Màn hình : trắng đen, kích thước điểm ảnh 165 x 58</p><p>- Phím chức năng : 9 phím</p><p>- Đèn nền bàn phím : màu cam</p><p>- Đèn báo cuộc gọi đến : Đỏ, Xanh, Vàng)&am

Điện thoại kỹ thuật số- Màn hình : trắng đen, kích thước điểm ảnh 165 x 58- Phím chức năng : 9 phím-..

Đơn giá chưa VAT

4.469.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 17 (2 trang)