COMMAX

Bộ điện thoại gọi cửa tiếng Commax DP-2LD/ DR-201D

Bộ điện thoại gọi cửa tiếng Commax DP-2LD/ DR-201D

Bộ điện thoại gọi cửa tiếng- Một bộ bao gồm một điện thoại chính( DP-2LD ) đặt trong nhà và một chuô..

Đơn giá chưa VAT

1.198.000 đ

Bộ điện thoại gọi cửa tiếng Commax DP-2S/ DR-201D

Bộ điện thoại gọi cửa tiếng Commax DP-2S/ DR-201D

Bộ điện thoại gọi cửa tiếng- Một bộ bao gồm một điện thoại chính( DP-2S ) đặt trong nhà và một chuôn..

Đơn giá chưa VAT

1.198.000 đ

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe ( Máy chủ ) Commax TP-12RM

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe ( Máy chủ ) Commax TP-12RM

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe (Máy chủ)- Máy chủ TP-12RM kết nối liên lạc với máy con TP-S-..

Đơn giá chưa VAT

1.454.000 đ

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe ( Máy con ) Commax TP-S

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe ( Máy con ) Commax TP-S

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe (Máy con)- Đàm thoại hai chiều với máy chủ TP-12RM- Nguồn cấp..

Đơn giá chưa VAT

428.000 đ

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe ( Máy đồng cấp ) Commax TP-12RC

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe ( Máy đồng cấp ) Commax TP-12RC

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe (Máy đồng cấp)- Các máy đồng cấp liên lạc được với nhau không..

Đơn giá chưa VAT

941.000 đ

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe ( Máy chủ ) Commax CM-810

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe ( Máy chủ ) Commax CM-810

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe (Máy chủ)- Máy chủ CM-810 kết nối liên lạc với máy con CM-..

Đơn giá chưa VAT

2.524.000 đ

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe ( Máy con ) Commax CM-800S

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe ( Máy con ) Commax CM-800S

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe(Máy con)- Gọi và đàm thoại với máy chủ CM-810- Nguồn cấp D..

Đơn giá chưa VAT

394.000 đ

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe ( Máy đồng cấp ) Commax CM-810M

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe ( Máy đồng cấp ) Commax CM-810M

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe(Máy đồng cấp)- Các máy đồng cấp liên lạc được với nhau khô..

Đơn giá chưa VAT

2.140.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 trang)