EPSON

Bộ đầu in Máy in phun Epson ASP LQ-590 / LQ-2090 P/N 1497824

Bộ đầu in Máy in phun Epson ASP LQ-590 / LQ-2090 P/N 1497824

Head Kit ASP LQ-590 / LQ-2090..

Đơn giá chưa VAT

1.829.000 đ

Máy in kim 24 kim Epson LQ-2090II

Máy in kim 24 kim Epson LQ-2090II

LQ-2090, 24 kim, khổ rộng, 1 bản chính, 4 bản sao, 440 ký tự/giây(10cpi), LPT1&USB..

Đơn giá chưa VAT

16.168.000 đ

Máy in kim 26 kim Epson LQ-310

Máy in kim 26 kim Epson LQ-310

LQ-310, 24 kim, khổ hẹp, 1 bản chính, 3 bản sao, 347 ký tự/giây(10cpi), Serial, LPT1, USB 2.0..

Đơn giá chưa VAT

5.500.000 đ

Máy in kim 27 kim Epson LQ-590II

Máy in kim 27 kim Epson LQ-590II

LQ-590, 24 kim, khổ hẹp, 1 bản chính, 4 bản sao, 440 ký tự/giây (10cpi), LPT1, USB 1.1..

Đơn giá chưa VAT

13.420.000 đ

Máy in kim 28 kim Epson LQ-590IIN

Máy in kim 28 kim Epson LQ-590IIN

..

Đơn giá chưa VAT

20.342.000 đ

Máy in kim 29 kim Epson LQ-680Pro

Máy in kim 29 kim Epson LQ-680Pro

LQ-680 Pro, 24 kim, khổ ngang, 1 bản chính, 5 bản sao, 413 ký tự/giây (10cpi), LPT1..

Đơn giá chưa VAT

15.070.000 đ

Máy in kim 9 kim Epson LX-310

Máy in kim 9 kim Epson LX-310

LX-310, 9 kim, khổ hẹp, 1 bản chính, 4 bản sao, 347 ký tự/giây(10cpi), Serial, LPT1, USB 2.0..

Đơn giá chưa VAT

4.565.000 đ

Máy in kim Epson DFX-9000

Máy in kim Epson DFX-9000

MÁY IN KIM DFX-9000 : 9 kim , khổ rộng , 1 bản chính , 9 bản sao , 1550 ký tự/giây ( 10cpi ) , LPT1 ..

Đơn giá chưa VAT

73.700.000 đ

Máy in kim Epson DLQ-3500

Máy in kim Epson DLQ-3500

MÁY IN KIM DLQ-3500 : 24 kim , khổ rộng , 1 bản chính , 7 bản sao , 550 ký tự/giây , in màu ( 10cpi ..

Đơn giá chưa VAT

38.591.000 đ

Máy in kim Epson FX-2190II

Máy in kim Epson FX-2190II

..

Đơn giá chưa VAT

17.660.000 đ

Máy in kim Epson FX-2190IIN

Máy in kim Epson FX-2190IIN

..

Đơn giá chưa VAT

24.224.000 đ

Máy in kim Epson LQ-2090

Máy in kim Epson LQ-2090

MÁY IN KIM LQ-2090 : 24 kim , khổ rộng , khổ A3 , bộ nhớ 128KB , 1 bản chính , 4 bản sao , 440 ký tự..

Đơn giá chưa VAT

13.454.000 đ

Máy in kim Epson LQ-2190

Máy in kim Epson LQ-2190

MÁY IN KIM LQ-2190 : 24 kim , khổ rộng , khổ A3 , bộ nhớ 128KB , 1 bản chính , 5 bản sao , 480 ký tự..

Đơn giá chưa VAT

14.500.000 đ

Máy in kim Epson LQ-310+ II

Máy in kim Epson LQ-310+ II

MÁY IN KIM LQ-310+ II : 24 kim , khổ hẹp , 1 bản chính , 3 bản sao , 360 x 360 dpi , 347 ký tự/giây ..

Đơn giá chưa VAT

4.400.000 đ

Máy in kim Epson LQ-590

Máy in kim Epson LQ-590

MÁY IN KIM LQ-590 : 24 kim , khổ hẹp , 1 bản chính , 4 bản sao , 360 x 360 dpi , 440 ký tự/giây ( 10..

Đơn giá chưa VAT

9.000.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 19 (2 trang)