ZIBOSOFT

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-2108

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-2108

Card ghi âm ZS-2108 Ghi âm điện thoại 8 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

4,820,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-2116

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-2116

Card ghi âm ZS-2116 Ghi âm điện thoại 16 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đ..

Đơn giá chưa VAT

4,850,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-3016

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-3016

Card ghi âm ZS-3016 Ghi âm điện thoại 16 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đ..

Đơn giá chưa VAT

13,280,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-3108

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-3108

Card ghi âm ZS-3108 Ghi âm điện thoại 8 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

6,630,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-3208

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-3208

Card ghi âm ZS-3208 Ghi âm điện thoại 8 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

7,850,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-3216

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-3216

Card ghi âm ZS-3216Ghi âm điện thoại 16 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

14,480,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-4304

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-4304

Card ghi âm ZS-4304 Ghi âm điện thoại 4 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

5,130,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-4308

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-4308

Card ghi âm ZS-4308 Ghi âm điện thoại 8 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

7,850,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-4508A

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-4508A

Card ghi âm ZS-4508A Ghi âm điện thoại 8 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đ..

Đơn giá chưa VAT

7,240,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-4516A

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-4516A

Card ghi âm ZS-4516A Ghi âm điện thoại 16 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi ..

Đơn giá chưa VAT

13,870,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-D5004

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-D5004

Card ghi âm ZS-D5004 Ghi âm điện thoại số 4 lines, kết nối PCI, dùng cho tổng đài Panasonic, máy Key..

Đơn giá chưa VAT

22,920,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-D5008

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-D5008

Card ghi âm ZS-D5008 Ghi âm điện thoại số 4 lines, kết nối PCI, dùng cho tổng đài Panasonic, máy Key..

Đơn giá chưa VAT

28,960,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-D5016

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-D5016

Card ghi âm ZS-D5016 Ghi âm điện thoại số 4 lines, kết nối PCI, dùng cho tổng đài Panasonic, máy Key..

Đơn giá chưa VAT

35,000,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-D5360

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-D5360

Card ghi âm ZS-D5360 Ghi âm 2 kênh E1 60 lines PRI signal Series (E1/PRI/SS1/SS7), nâng cấp 5 card/P..

Đơn giá chưa VAT

76,000,000 đ

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-D5430

Card ghi âm điện thoại ZIBOSOFT ZS-D5430

Card ghi âm ZS-D5430 Ghi âm E1 30 lines PRI signal Series (E1/PRI/SS1/SS7), nâng cấp 5 card/PC..

Đơn giá chưa VAT

48,250,000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 21 (2 trang)