ZIBOSOFT

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-2108

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-2108

Card ghi âm ZS-2108 Ghi âm điện thoại 8 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

4.820.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-2116

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-2116

Card ghi âm ZS-2116 Ghi âm điện thoại 16 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đ..

Đơn giá chưa VAT

4.850.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-3016

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-3016

Card ghi âm ZS-3016 Ghi âm điện thoại 16 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đ..

Đơn giá chưa VAT

13.280.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-3108

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-3108

Card ghi âm ZS-3108 Ghi âm điện thoại 8 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

6.630.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-3208

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-3208

Card ghi âm ZS-3208 Ghi âm điện thoại 8 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

7.850.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-3216

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-3216

Card ghi âm ZS-3216Ghi âm điện thoại 16 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

14.480.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-4304

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-4304

Card ghi âm ZS-4304 Ghi âm điện thoại 4 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

5.130.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-4308

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-4308

Card ghi âm ZS-4308 Ghi âm điện thoại 8 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

7.850.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-4508A

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-4508A

Card ghi âm ZS-4508A Ghi âm điện thoại 8 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đ..

Đơn giá chưa VAT

7.240.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-4516A

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-4516A

Card ghi âm ZS-4516A Ghi âm điện thoại 16 lines, kết nối PCI, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi ..

Đơn giá chưa VAT

13.870.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-D5004

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-D5004

Card ghi âm ZS-D5004 Ghi âm điện thoại số 4 lines, kết nối PCI, dùng cho tổng đài Panasonic, máy Key..

Đơn giá chưa VAT

22.920.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-D5008

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-D5008

Card ghi âm ZS-D5008 Ghi âm điện thoại số 4 lines, kết nối PCI, dùng cho tổng đài Panasonic, máy Key..

Đơn giá chưa VAT

28.960.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-D5016

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-D5016

Card ghi âm ZS-D5016 Ghi âm điện thoại số 4 lines, kết nối PCI, dùng cho tổng đài Panasonic, máy Key..

Đơn giá chưa VAT

35.000.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-D5360

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-D5360

Card ghi âm ZS-D5360 Ghi âm 2 kênh E1 60 lines PRI signal Series (E1/PRI/SS1/SS7), nâng cấp 5 card/P..

Đơn giá chưa VAT

76.000.000 đ

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-D5430

Card ghi âm điện thoại Zibosoft ZS-D5430

Card ghi âm ZS-D5430 Ghi âm E1 30 lines PRI signal Series (E1/PRI/SS1/SS7), nâng cấp 5 card/PC..

Đơn giá chưa VAT

48.250.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 21 (2 trang)