VOICESOFT

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VES1

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VES1

Card ghi âm VES1Ghi âm E1, 30 line PRI 30B+D..

Đơn giá chưa VAT

32.910.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-08

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-08

Máy ghi âm VSA-08 Ghi âm độc lập 8 lines, Rack 1U, HDD 1TB, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

15.050.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-128

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-128

Máy ghi âm VSA-128 Ghi âm độc lập 128 lines, Rack 1U, HDD 1TB, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi..

Đơn giá chưa VAT

51.680.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-16

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-16

Máy ghi âm VSA-16 Ghi âm độc lập 16 lines, Rack 1U, HDD 1TB, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đ..

Đơn giá chưa VAT

23.500.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-160

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-160

Máy ghi âm VSA-160 Ghi âm độc lập 160 lines, Rack 1U, HDD 1TB, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi..

Đơn giá chưa VAT

58.050.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-192

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-192

Máy ghi âm VSA-192Ghi âm độc lập 192 lines, Rack 1U, HDD 1TB, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi ..

Đơn giá chưa VAT

98.890.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-224

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-224

Máy ghi âm VSA-224Ghi âm độc lập 224 lines, Rack 1U, HDD 1TB, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi ..

Đơn giá chưa VAT

107.490.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-256

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-256

Máy ghi âm VSA-256Ghi âm độc lập 256 lines, Rack 1U, HDD 1TB, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi ..

Đơn giá chưa VAT

120.400.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-32

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-32

Máy ghi âm VSA-32Ghi âm độc lập 32 lines, Rack 1U, HDD 1TB, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

24.520.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-48

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-48

Máy ghi âm VSA-48Ghi âm độc lập 48 lines, Rack 1U, HDD 1TB, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

25.830.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-64

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-64

Máy ghi âm VSA-64Ghi âm độc lập 64 lines, Rack 1U, HDD 1TB, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

28.420.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-80

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-80

Máy ghi âm VSA-80 Ghi âm độc lập 80 lines, Rack 1U, HDD 1TB, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đ..

Đơn giá chưa VAT

32.250.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-96

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSA-96

Máy ghi âm VSA-96Ghi âm độc lập 96 lines, Rack 1U, HDD 1TB, nghe online, Popup thông tin cuộc gọi đế..

Đơn giá chưa VAT

39.560.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSG-02

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSG-02

Máy ghi âm VSG-02 Ghi âm điện thoại 2 lines, tự động trả lời và hộp thư thoại, Popup thông tin cuộc ..

Đơn giá chưa VAT

1.530.000 đ

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSG-08

Máy ghi âm điện thoại VOICESOFT VSG-08

Card ghi âm VSG-08 Ghi âm điện thoại 8 lines, tự động trả lời và hộp thư thoại, nghe online, Popup t..

Đơn giá chưa VAT

8.230.000 đ

Hiển thị từ 1 đến 15 của 23 (2 trang)